Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ceny [2014/08/13 13:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ceny [2014/10/15 00:36] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Ceny ====== +viz   ​[[Objem zakázek]]
-Pro účely většiny výpočtů a statistik nepoužíváme přímo ceny uvedené v systému ISVZ, ale jejich upravené verze, které považujeme za spolehlivější. Vedle standardních korekcí a přepočtů aplikujeme i filtraci která by měla omezit vliv řádových chyb, překlepů a uvádění jednotkových nebo ročních cen.  +
- +
-Konkrétně provádíme následující úpravy: +
- +
-  - Odpočet DPH, kde je uvedena cena s DPH +
-  - Přepočet na CZK, kde je cena v cizí měně +
-  - Vzájemné porovnávání očekávaných a vysoutěžených cen částí zakázky i zakázky jako celku (v systému je ISVZ evidováno k jedné zakázce až 5 různých cen), filtrace řádových odchylek a jednotkových cen. Obecně se za chybu považuje odchylka jedné z uvedených cen o více než 85% oproti mediánu všech uvedených cen. Tento přístup selhává v zásadě pouze při dosažení 90% úspory, což je atypická situace spojená s pochybením při stanovení očekávané ceny.  +
-  - Rozpočítávání výsledků rámcových smluv rovnoměrně mezi její vítěze+
  • ceny.txt
  • Poslední úprava: 2014/10/15 00:36
  • autor: Jiří Skuhrovec