Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cpv_ciselniky [2014/08/13 13:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cpv_ciselniky [2014/11/20 12:36]
vojta.sedlacek [Převod CPV číselníku z roku 2003 na CPV číselník z roku 2008]
Řádek 31: Řádek 31:
 Vzhledem k tomu, že některé položky číselníku CPV verze 2003 (dále jen CPV2003) jsou namapovány na více položek číselníku CPV verze 2008 (dále jen CPV2008) je pro pro mapování položek CPV2003 na položky CPV2008 použit následující postup: Vzhledem k tomu, že některé položky číselníku CPV verze 2003 (dále jen CPV2003) jsou namapovány na více položek číselníku CPV verze 2008 (dále jen CPV2008) je pro pro mapování položek CPV2003 na položky CPV2008 použit následující postup:
   - Pokud má položka CPV2003 jednoznačné mapování na položku CPV2008, je použita tato položka   - Pokud má položka CPV2003 jednoznačné mapování na položku CPV2008, je použita tato položka
-  - Pokud mají všechny položky CPV2008, na které je položka CPV2003 namapována,​ společný prefix délky aspoň 2 znaky položka s tímto prefixem doplněným příslušným počtem nul v CPV 2008 existuje, je použita tato položka CPV2008 +  - Pokud mají všechny položky CPV2008, na které je položka CPV2003 namapována,​ společný prefix délky aspoň 2 znaky položka s tímto prefixem doplněným příslušným počtem nul v CPV 2008 existuje, je použita tato položka CPV2008 
-  - Pokud v CPV2003 existuje položka se společným prefixem délky aspoň 2 se zkoumanou položkou ​a jednoznačným mapováním na položku CPV2008, je použita položka CPV2008 z tohoto mapování+  - Pokud v CPV2003 existuje položka se společným prefixem délky aspoň 2 a jednoznačným mapováním na položku CPV2008, je použita položka CPV2008 z tohoto mapování
   - Ostatní položky CPV2003 považujeme za položky bez odpovídajícího ekvivalentu v CPV2008, a jsou zahozeny.   - Ostatní položky CPV2003 považujeme za položky bez odpovídajícího ekvivalentu v CPV2008, a jsou zahozeny.
  • cpv_ciselniky.txt
  • Poslední úprava: 2014/11/20 13:27
  • autor: vojta.sedlacek