Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dobra_praxe_a_literatura [2018/07/31 08:44]
Jiří Skuhrovec [Vláda a další úřady]
dobra_praxe_a_literatura [2019/07/26 11:54] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Vybraná použitá literatura a manuály dobré praxe]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Vybraná použitá literatura a manuály dobré praxe ====== ====== Vybraná použitá literatura a manuály dobré praxe ======
-Následující dokumenty popisují dobrou praxi ve veřejných zakázkách,​ tedy "​pravidla slušného chování"​ podle kterých by měl zadavatel ideálně postupovat. Tyto dokumenty jsou výchozím bodem pro konstrukci ukazatelů zIndexu.+Následující dokumenty popisují dobrou praxi ve veřejných zakázkách,​ tedy "​pravidla slušného chování"​ podle kterých by měl zadavatel ideálně postupovat. Tyto dokumenty jsou výchozím bodem pro konstrukci ukazatelů zIndexu. Pro doplňující analýzy zadávání veřejných zakázek doporučujeme sledovat také náš [[https://​blog.datlab.eu/​|blog]].
  
 ===== České zdroje ===== ===== České zdroje =====
  
 ==== Vláda a další úřady ==== ==== Vláda a další úřady ====
-  *Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím +  *Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
-  *Zákony 134/2016 a 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,​ ve znění pozdějších předpisů+  *Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
 +  *Zákon č. 134/2016 Sb.o zadávání ​veřejných zakázek
   *[[http://​www.portal-vz.cz/​cs/​Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|Metodické pokyny Ministerstva pro místní rozvoj]]   *[[http://​www.portal-vz.cz/​cs/​Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|Metodické pokyny Ministerstva pro místní rozvoj]]
-  *[[http://www.compet.cz|Web ÚOHS]]+  *[[https://www.uohs.cz/​cs/​uvodni-stranka.html|Web ÚOHS]]
   *[[http://​www.cka.cc/​pravni_predpisy/​profesni_predpisy/​organizacni-jednaci-a-volebni-rad-cka/​soutezni_CKA_2012.pdf|Soutěžní řád České komory architektů]] - dobrá praxe ve stavebnictví ​   *[[http://​www.cka.cc/​pravni_predpisy/​profesni_predpisy/​organizacni-jednaci-a-volebni-rad-cka/​soutezni_CKA_2012.pdf|Soutěžní řád České komory architektů]] - dobrá praxe ve stavebnictví ​
-  *[[http://www.portal-vz.cz/​getmedia/​8965ea38-8a96-490b-ad0f-ce4e1c0a32c9/​Vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2013.pdf|Ministerstvo pro místní rozvoj: Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2013]]+  *[[https://www.mmr.cz/​getmedia/​0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/​Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?​ext=.pdf|Ministerstvo pro místní rozvoj: Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2018]] 
  
 ==== Neziskové organizace ==== ==== Neziskové organizace ====
    ​*Oživení (2011):​[[http://​www.bezkorupce.cz/​wp-content/​uploads/​2011/​06/​Transparentnost_final1.pdf|Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR]]    ​*Oživení (2011):​[[http://​www.bezkorupce.cz/​wp-content/​uploads/​2011/​06/​Transparentnost_final1.pdf|Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR]]
-  *Pavel, J.(2008) in  Transparency International – ČR:​[[http://​www.transparency.cz/​pdf/​vzdelavani_skripta2008.pdf|Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě]] +  *Pavel, J. (2008) in  Transparency International – ČR:​[[http://​www.transparency.cz/​pdf/​vzdelavani_skripta2008.pdf|Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě]] 
-  *Pavel, J.(2010): Ekonomické aspekty veřejných zakázek, prezentace - Transparency International +  *Pavel, J. (2010): Ekonomické aspekty veřejných zakázek, prezentace - Transparency International 
-  *Transparency international CZ (2005):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_studie_text.pdf| Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?​]] +  *Transparency international CZ (2005):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_studie_text.pdf| Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?​]] 
-  *Transparency international CZ (2007):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_paktyintegrity01.pdf|Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek]]. +  *Transparency international CZ (2007):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_paktyintegrity01.pdf|Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek]] 
-   ​*zIndex (2011):​[[http://​zindex.cz/​data/​2011-01-25-TZ_projektu_zIndex.doc|Z ministerstev za poslední čtyři roky odteklo 276 miliard neprůhledně,​ Tisková zpráva]].+   ​*zIndex (2011):​[[http://​zindex.cz/​data/​2011-01-25-TZ_projektu_zIndex.doc|Z ministerstev za poslední čtyři roky odteklo 276 miliard neprůhledně,​ Tisková zpráva]]
  
 ===== Zahraniční zdroje ===== ===== Zahraniční zdroje =====
Řádek 32: Řádek 33:
  
 ==== Nevládní a mezinárodní organizace ==== ==== Nevládní a mezinárodní organizace ====
-  *[[http://​www.unpcdc.org/​media/​13630/​recomm%20of%20council%20on%20enhanc%20integr%20in%20pp.pdf|OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement (EN)]] OECD (2008) +  *[[http://​www.unpcdc.org/​media/​13630/​recomm%20of%20council%20on%20enhanc%20integr%20in%20pp.pdf|OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement (EN)]]OECD (2008) 
-  *[[http://​www.oecd.org/​gov/​ethics/​48994520.pdf|OECD Principles for Integrity in Public Procurement]],​OECD 2009 +  *[[http://​www.oecd.org/​gov/​ethics/​48994520.pdf|OECD Principles for Integrity in Public Procurement]],​ OECD (2009) 
-  *[[http://​www.oecd.org/​document/​7/​0,​3746,​en_33638100_34612958_35025223_1_1_1_1,​00.html|Public Procurement in the European Union: Key EC Documents (EN)]] OECD,EU (2010) +  *[[http://​www.oecd.org/​document/​7/​0,​3746,​en_33638100_34612958_35025223_1_1_1_1,​00.html|Public Procurement in the European Union: Key EC Documents (EN)]]OECD, EU (2010) 
-  *[[http://​www.oecd.org/​gov/​fightingcorruptioninthepublicsector/​48994520.pdf|Principles of Integrity in Public Procurement]],​ OECD(2009) ​+  *[[http://​www.oecd.org/​gov/​fightingcorruptioninthepublicsector/​48994520.pdf|Principles of Integrity in Public Procurement]],​ OECD (2009) ​
   *[[http://​www.unpcdc.org/​media/​13504/​public_procurement_manual_eng%5B1%5D.pdf|Public Procurement manual]], US AID (2007)   *[[http://​www.unpcdc.org/​media/​13504/​public_procurement_manual_eng%5B1%5D.pdf|Public Procurement manual]], US AID (2007)
  
  
 ===== Akademické ===== ===== Akademické =====
-  * Domberger, S., Hall, C.Li, E. (1995). The determinants of price and quality in competitively tendered contracts. The Economic Journal, 105(433), 1454–1470  +  * Domberger, S., Hall, C.Li, E. (1995). The determinants of price and quality in competitively tendered contracts. The Economic Journal, 105(433), 1454–1470  
-  * Easterly, W., and T. Pfutze. 2008. Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid. Journal of Economic Perspectives 22, no. 2: 29–52. +  * Easterly, W., and T. Pfutze. ​(2008). Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid. Journal of Economic Perspectives 22, no. 2: 29–52 
-  * Onur, I., R. Ozcan and B. K. O. Tas(2012). Public Procurement Auctions and Competition in TurkeyReview of Industrial Organization,​ 40:3, 207-223. +  * Onur, I., R. Ozcan and B. K. O. Tas(2012). Public Procurement Auctions and Competition in TurkeyReview of Industrial Organization,​ 40:3, 207-223 
-  *Pavel, J. (2010). Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastrukturyPolitická Ekonomie 3/2010. +  *Pavel, J. (2010). Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastrukturyPolitická Ekonomie 3/2010 
-  *Chvalkovská,​ J., Skuhrovec, J. (2010)Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information SystemIES Working Paper 11/2010 +  *Chvalkovská,​ J., Skuhrovec, J. (2010)Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information SystemIES Working Paper 11/2010 
-  *Soudek, J., Skuhrovec, J. (2013). ​Public Procurement of Homogeneous Goods: the Czech Republic Case Study” IES Working Paper 05/2013. IES FSV. Charles University.+  *Soudek, J., Skuhrovec, J. (2013). Public Procurement of Homogeneous Goods: the Czech Republic Case StudyIES Working Paper 05/2013
  
  
  • dobra_praxe_a_literatura.1533019497.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/07/31 08:44
  • autor: Jiří Skuhrovec