Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
en:kvalita_dat_na_profilu [2018/05/18 10:07]
Jiří Skuhrovec
en:kvalita_dat_na_profilu [2018/05/18 10:08] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 21: Řádek 21:
  
 $$ z_9 =  \frac{\mathrm{number\ of\ linked\ profile\ and\ Journal\ contracts}}{\mathrm{number\ of\ Journal\ profile\ contracts}} \times ​ $$ z_9 =  \frac{\mathrm{number\ of\ linked\ profile\ and\ Journal\ contracts}}{\mathrm{number\ of\ Journal\ profile\ contracts}} \times ​
-1- \frac{\mathrm{number\ of\ errors}}{4 \times \mathrm{number\ of\ linked\ contracts}} $$+\Bigg( ​1- \frac{\mathrm{number\ of\ errors}}{4 \times \mathrm{number\ of\ linked\ contracts}} ​\Bigg) ​$$
  
 Evaluation examples: ​ Evaluation examples: ​
 
en/kvalita_dat_na_profilu.txt · Poslední úprava: 2018/05/18 10:08 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0