Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
en:kvalita_dat_na_profilu [2019/10/01 11:33]
Tomáš Ducháček [Number of small-scale tenders]
en:kvalita_dat_na_profilu [2019/10/01 11:35] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Indicator calculation]
Řádek 30: Řádek 30:
 The indicator is bounded from below by 0 and thus it can never achieve negative values, even with high number of mistakes. The formula is following: The indicator is bounded from below by 0 and thus it can never achieve negative values, even with high number of mistakes. The formula is following:
 $$z_9 = \frac{1}{2} \frac{number\:​of\:​linked\:​contracts\:​from\:​profile}{number\:​of\:​Journal\:​contracts} \times \Bigg(1-\frac{number\:​of\:​mistakes\:​on\:​profile}{4 \times number\:​of\:​linked\:​contracts\:​from\:​profile}\Bigg) \\  $$z_9 = \frac{1}{2} \frac{number\:​of\:​linked\:​contracts\:​from\:​profile}{number\:​of\:​Journal\:​contracts} \times \Bigg(1-\frac{number\:​of\:​mistakes\:​on\:​profile}{4 \times number\:​of\:​linked\:​contracts\:​from\:​profile}\Bigg) \\ 
-+ \frac{1}{2} ​number\:​of\:​small-scale\:​tenders$$++ \frac{1}{2} small-scale\:​contracts$$
  
 Evaluation examples: ​ Evaluation examples: ​
-  * A profile does not have machine-readable interface and thus there is no data about any tenders ​on this profile: 0 % +  * A profile does not have machine-readable interface and thus there is no data about any contracts ​on this profile: 0 % 
-  * A profile has machine-readable interface, there is sufficient number of small scale tenders, but only 20 % of Journal ​tenders, no mistakes: 60 % +  * A profile has machine-readable interface, there is sufficient number of small-scale contracts, but only 20 % of Journal ​contracts, no mistakes: 60 % 
-  * A profile has machine-readable interface, there is sufficient number of small scale tenders ​and 100 % of Journal ​tenders, but 2 mistakes per each tender: 75 % +  * A profile has machine-readable interface, there is sufficient number of small-scale contracts ​and 100 % of Journal ​contracts, but 2 mistakes per each tender: 75 % 
-  * A profile has machine-readable interface, there is every single ​tender ​from Journal and without any mistake, but no small scale tender: 50 %+  * A profile has machine-readable interface, there is every single ​contract ​from Journal and without any mistake, but no small-scale contract: 50 %
  
 =====How to improve this rating===== =====How to improve this rating=====
  • en/kvalita_dat_na_profilu.txt
  • Poslední úprava: 2019/10/01 11:35
  • autor: Tomáš Ducháček