Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
en:nastroje_podporujici_soutez [2019/09/30 16:02]
Tomáš Ducháček [Why do we evaluate this?]
en:nastroje_podporujici_soutez [2019/10/01 10:24] (aktuální)
Tomáš Ducháček [How do we evaluate this?]
Řádek 40: Řádek 40:
 \frac{number\:​of\:​contracts\:​split\:​into\:​lots}{number\:​of\:​contracts} +  \frac{number\:​of\:​contracts\:​split\:​into\:​lots}{number\:​of\:​contracts} + 
 \frac{number\:​of\:​contracts\:​based\:​on\:​qualitative\:​criteria}{number\:​of\:​contracts}+\\ \frac{number\:​of\:​contracts\:​based\:​on\:​qualitative\:​criteria}{number\:​of\:​contracts}+\\
-\frac{\:2*number\:"​innovative\:​procedures"​}{number\:​of\:​contracts}++\frac{\:2\times\:number\:"​innovative\:​procedures"​}{number\:​of\:​contracts}+
 \frac{number\:​of\:​extended\:​bid\:​deadlines}{number\:​of\:​contracts\:​in\:​open\:​and\:​below-the-threshold\:​procedure}\Bigg)^{1/​2}$$ \frac{number\:​of\:​extended\:​bid\:​deadlines}{number\:​of\:​contracts\:​in\:​open\:​and\:​below-the-threshold\:​procedure}\Bigg)^{1/​2}$$
  
  • en/nastroje_podporujici_soutez.txt
  • Poslední úprava: 2019/10/01 10:24
  • autor: Tomáš Ducháček