Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
en:nastroje_podporujici_soutez [2019/10/01 10:24]
Tomáš Ducháček [How do we evaluate this?]
en:nastroje_podporujici_soutez [2020/01/21 10:16] (aktuální)
Tomáš Ducháček [How do we evaluate this?]
Řádek 41: Řádek 41:
 \frac{number\:​of\:​contracts\:​based\:​on\:​qualitative\:​criteria}{number\:​of\:​contracts}+\\ \frac{number\:​of\:​contracts\:​based\:​on\:​qualitative\:​criteria}{number\:​of\:​contracts}+\\
 \frac{\:​2\times\:​number\:"​innovative\:​procedures"​}{number\:​of\:​contracts}+ \frac{\:​2\times\:​number\:"​innovative\:​procedures"​}{number\:​of\:​contracts}+
-\frac{number\:​of\:​extended\:​bid\:​deadlines}{number\:​of\:​contracts\:​in\:​open\:​and\:​below-the-threshold\:​procedure}\Bigg)^{1/2}$$+\frac{number\:​of\:​extended\:​bid\:​deadlines}{number\:​of\:​contracts\:​in\:​open\:​and\:​below-the-threshold\:​procedure}\Bigg)$$
  
 The purpose of the square root in the formula is to diminish the differences between the authorities'​ scores and reduce variance, in order to facilitate comparability with other zIndex indicators. The purpose of the square root in the formula is to diminish the differences between the authorities'​ scores and reduce variance, in order to facilitate comparability with other zIndex indicators.
  • en/nastroje_podporujici_soutez.1569918297.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/10/01 10:24
  • autor: Tomáš Ducháček