Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
faq [2018/09/14 11:38]
Jiří Skuhrovec [Často kladené dotazy (FAQ)]
faq [2018/09/14 11:40]
Jiří Skuhrovec [Často kladené dotazy (FAQ)]
Řádek 13: Řádek 13:
   - **Změnili jsme provozovatele profil zadavatele, jsme penalizováni za chybějící zakázky, které byly na starém.** - Vycházíme z [[http://​www.portal-vz.cz/​cs/​Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|metodiky MMR pro uveřejňování na profilech]] , podle které je zadavatel v rámci zajištění neomezeného dálkového přístupu povinen zajistit buď přenesení zakázek na nový profil, nebo ve výjimečných případech alespoň funkcionalitu profilu minulého, kde jsou uloženy historické zakázky. V rámci kontroly zveřejněných zakázek se tedy díváme i na adresy odpovídající již zaniklým profilům, kde již nehledáme chyby, avšak za chybějící nepovažujeme zakázku, která se vyskytuje alespoň na jednom z profilů – nikoliv nutně na tom aktuálním. Jsme tedy v tomto ohledu maximálně konzervativní. ​   - **Změnili jsme provozovatele profil zadavatele, jsme penalizováni za chybějící zakázky, které byly na starém.** - Vycházíme z [[http://​www.portal-vz.cz/​cs/​Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|metodiky MMR pro uveřejňování na profilech]] , podle které je zadavatel v rámci zajištění neomezeného dálkového přístupu povinen zajistit buď přenesení zakázek na nový profil, nebo ve výjimečných případech alespoň funkcionalitu profilu minulého, kde jsou uloženy historické zakázky. V rámci kontroly zveřejněných zakázek se tedy díváme i na adresy odpovídající již zaniklým profilům, kde již nehledáme chyby, avšak za chybějící nepovažujeme zakázku, která se vyskytuje alespoň na jednom z profilů – nikoliv nutně na tom aktuálním. Jsme tedy v tomto ohledu maximálně konzervativní. ​
   - **Proč nemáme 100% ?** - U některých ukazatelů (např. [[Počet nabídek]], [[Koncentrace dodavatelů]] je z definice téměř nemožné získat hodnocení 100 %, nižší výsledek je tedy naprosto přirozený. Smyslem ukazatelů je poskytnout objektivní srovnání mezi zadavateli, tedy spíše než absolutní hodnotu ukazatele má smysl porovnávat výsledek s jinými. ​   - **Proč nemáme 100% ?** - U některých ukazatelů (např. [[Počet nabídek]], [[Koncentrace dodavatelů]] je z definice téměř nemožné získat hodnocení 100 %, nižší výsledek je tedy naprosto přirozený. Smyslem ukazatelů je poskytnout objektivní srovnání mezi zadavateli, tedy spíše než absolutní hodnotu ukazatele má smysl porovnávat výsledek s jinými. ​
-  - **JŘBU na vícepráce se na profilu uveřejňují u původní zakázky** - nikoliv. [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|Metodika MMR]] k tomuto říká: //informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) jsou uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako +  - **JŘBU na vícepráce se na profilu uveřejňují u původní zakázky** - nikoliv. [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|Metodika MMR]] k tomuto říká: //informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) jsou uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako souhrnná výše skutečně uhrazené ceny.// Totéž se dle informací poskytnutých MMR vztahuje i na dodatky uzavírané podle nového zákona - u původní zakázky je aktualizována skutečně uhrazená hodnota, ale nikoliv cena dle smlouvy. ​ 
-souhrnná výše skutečně uhrazené ceny.// Totéž se dle informací poskytnutých MMR vztahuje i na dodatky uzavírané podle nového zákona - u původní zakázky je aktualizována skutečně uhrazená hodnota, ale nikoliv cena dle smlouvy. ​+  - **Počet nabídek na komoditní burze se nezveřejňuje** - dle námi vyžádaného stanoviska MMR má zadavatel i v případě nákupu na komoditní burze uveřejnit počet nabídek. Neposkytne-li burza tuto informaci, pak dochází k porušení uveřejňovacích povinností. 
 +  ​
  
 ===== Plánované úpravy ===== ===== Plánované úpravy =====
  • faq.txt
  • Poslední úprava: 2019/09/02 15:54
  • autor: Jiří Skuhrovec