Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
faq [2018/09/14 11:40]
Jiří Skuhrovec [Často kladené dotazy (FAQ)]
faq [2018/11/09 07:01]
Jiří Skuhrovec [Často kladené dotazy (FAQ)]
Řádek 15: Řádek 15:
   - **JŘBU na vícepráce se na profilu uveřejňují u původní zakázky** - nikoliv. [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|Metodika MMR]] k tomuto říká: //informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) jsou uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako souhrnná výše skutečně uhrazené ceny.// Totéž se dle informací poskytnutých MMR vztahuje i na dodatky uzavírané podle nového zákona - u původní zakázky je aktualizována skutečně uhrazená hodnota, ale nikoliv cena dle smlouvy. ​   - **JŘBU na vícepráce se na profilu uveřejňují u původní zakázky** - nikoliv. [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|Metodika MMR]] k tomuto říká: //informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) jsou uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako souhrnná výše skutečně uhrazené ceny.// Totéž se dle informací poskytnutých MMR vztahuje i na dodatky uzavírané podle nového zákona - u původní zakázky je aktualizována skutečně uhrazená hodnota, ale nikoliv cena dle smlouvy. ​
   - **Počet nabídek na komoditní burze se nezveřejňuje** - dle námi vyžádaného stanoviska MMR má zadavatel i v případě nákupu na komoditní burze uveřejnit počet nabídek. Neposkytne-li burza tuto informaci, pak dochází k porušení uveřejňovacích povinností.   - **Počet nabídek na komoditní burze se nezveřejňuje** - dle námi vyžádaného stanoviska MMR má zadavatel i v případě nákupu na komoditní burze uveřejnit počet nabídek. Neposkytne-li burza tuto informaci, pak dochází k porušení uveřejňovacích povinností.
 +  - **Jak se vybírají hodnocené úřady?** - Hodnotíme v dané kategorii všechny úřady, které zadaly alespoň minimální počet veřejných zakázek v režimu zákona. To proto, aby u všech hodnocených měly statistické výsledky měly alespoň základní vypovídací schopnost - samozřejmě čím více zakázek, tím je zindex přesnější. Pro města 2018 byla např. použita hranice 5 zadaných zakázek, alespoň 3 vypsané (tj. ne zjednodušená podlimitní).
   ​   ​
  
  • faq.txt
  • Poslední úprava: 2019/09/02 15:54
  • autor: Jiří Skuhrovec