Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
faq [2018/08/10 08:53]
Jiří Skuhrovec
faq [2018/11/09 07:01] (aktuální)
Jiří Skuhrovec [Často kladené dotazy (FAQ)]
Řádek 4: Řádek 4:
   - **(obecně) Náš postup byl podle zákona, nelze nás proto hodnotit negativně.** Jedná se o nedorozumění ohledně smyslu dobré praxe, kterou hodnotíme, a která vždy jde nad rámec zákona. Např. extenzivní využívání JŘBU, nebo mnohačetné změny v jedné zakázce nejsou protizákonné,​ snižují však typicky transparentnost a hospodárnost zadávacího procesu. Autoři hodnocení rozhodně nenaznačují,​ že se v JŘBU nemá zadávat vůbec, nebo že se zakázky v případě potřeby nemají měnit. Nastávají samozřejmě situace, kdy je nutno výjimečný postup použít – typicky potřeba vícepráce,​ plynoucí ze skutečně nepředvídatelných okolností. Takové postupy jsou samozřejmě v pořádku. Naše metodika nicméně zvýhodňuje zadavatele, kteří tyto postupy používají méně často.   - **(obecně) Náš postup byl podle zákona, nelze nás proto hodnotit negativně.** Jedná se o nedorozumění ohledně smyslu dobré praxe, kterou hodnotíme, a která vždy jde nad rámec zákona. Např. extenzivní využívání JŘBU, nebo mnohačetné změny v jedné zakázce nejsou protizákonné,​ snižují však typicky transparentnost a hospodárnost zadávacího procesu. Autoři hodnocení rozhodně nenaznačují,​ že se v JŘBU nemá zadávat vůbec, nebo že se zakázky v případě potřeby nemají měnit. Nastávají samozřejmě situace, kdy je nutno výjimečný postup použít – typicky potřeba vícepráce,​ plynoucí ze skutečně nepředvídatelných okolností. Takové postupy jsou samozřejmě v pořádku. Naše metodika nicméně zvýhodňuje zadavatele, kteří tyto postupy používají méně často.
   - **Nelze zjistit metodiku či data, ze kterých v hodnocení vychází.** - Metodika je obsáhle popsána na této wiki, vycházíme z dat Věstníku veřejných zakázek, profilů zadavatele a dalších zdrojů k zakázkám za obdobní tří let. Další informace jsou dostupné zde: [[start#​metodika_hodnoceni|metodika]],​ [[zindex_data|data]].   - **Nelze zjistit metodiku či data, ze kterých v hodnocení vychází.** - Metodika je obsáhle popsána na této wiki, vycházíme z dat Věstníku veřejných zakázek, profilů zadavatele a dalších zdrojů k zakázkám za obdobní tří let. Další informace jsou dostupné zde: [[start#​metodika_hodnoceni|metodika]],​ [[zindex_data|data]].
-  - **Jak jsou vybírány hodnocené zakázky?** - Většina indikátorů pracuje se všemi //​vysoutěženými//​ zakázkami v režimu zákona v daném období. Výjimku tvoří [[Konzistentní jednání]] a [[Využívání nástrojů podporujících soutěž]], zaměřené na zakázky vypsané do Věstníku (tedy ne ZPŘ a JŘBU) a [[Pochybení dle ÚOHS]] zaměřené na všechny vypsané zakázky. ​+  - **Jak jsou vybírány hodnocené zakázky?** - Většina indikátorů pracuje se všemi //​vysoutěženými//​ zakázkami v režimu zákona v daném období. Výjimku tvoří [[Konzistentní jednání]] a [[nastroje_podporujici_soutez]], zaměřené na zakázky vypsané do Věstníku (tedy ne ZPŘ a JŘBU) a [[Pochybení dle ÚOHS]] zaměřené na všechny vypsané zakázky. ​
   - **Zakázky na profilu nám nechybí.** - Typicky se jedná o nedostatečnou identifikaci zakázky, která zamezuje jejímu dohledání (zejména chybějící evidenční číslo, případně název a další atributy ve výrazném rozporu s Věstníkem). Chybí-li zakázek významné množství, může jít o vadu strojové čitelnosti profilu (lze jednoduše zkontrolovat [[http://​www.isvz.cz/​ISVZ/​VZ/​OvereniProfiluZadavateleIco2.aspx|nástrojem MMR]]). ​   - **Zakázky na profilu nám nechybí.** - Typicky se jedná o nedostatečnou identifikaci zakázky, která zamezuje jejímu dohledání (zejména chybějící evidenční číslo, případně název a další atributy ve výrazném rozporu s Věstníkem). Chybí-li zakázek významné množství, může jít o vadu strojové čitelnosti profilu (lze jednoduše zkontrolovat [[http://​www.isvz.cz/​ISVZ/​VZ/​OvereniProfiluZadavateleIco2.aspx|nástrojem MMR]]). ​
   - **Zadavatel nemůže ovlivnit počet nabídek, a tedy hodnocení.** - Počet uchazečů zadavatel ovlivnit řadou postupů může. Např. korektním uveřejňováním,​ delšími lhůtami, méně restriktivními kvalifikačními předpoklady,​ jednoznačnými a smysluplnými hodnotícími kritérii. V obecnější rovině pak správnou specifikací zakázky navazující na průzkum trhu. Manuály dobré praxe reálnou konkurenci pokládají za základní prvek transparentního zadávání,​ a jednoznačně zadavatele motivují ke krokům jak konkurenci napomáhat.   - **Zadavatel nemůže ovlivnit počet nabídek, a tedy hodnocení.** - Počet uchazečů zadavatel ovlivnit řadou postupů může. Např. korektním uveřejňováním,​ delšími lhůtami, méně restriktivními kvalifikačními předpoklady,​ jednoznačnými a smysluplnými hodnotícími kritérii. V obecnější rovině pak správnou specifikací zakázky navazující na průzkum trhu. Manuály dobré praxe reálnou konkurenci pokládají za základní prvek transparentního zadávání,​ a jednoznačně zadavatele motivují ke krokům jak konkurenci napomáhat.
Řádek 13: Řádek 13:
   - **Změnili jsme provozovatele profil zadavatele, jsme penalizováni za chybějící zakázky, které byly na starém.** - Vycházíme z [[http://​www.portal-vz.cz/​cs/​Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|metodiky MMR pro uveřejňování na profilech]] , podle které je zadavatel v rámci zajištění neomezeného dálkového přístupu povinen zajistit buď přenesení zakázek na nový profil, nebo ve výjimečných případech alespoň funkcionalitu profilu minulého, kde jsou uloženy historické zakázky. V rámci kontroly zveřejněných zakázek se tedy díváme i na adresy odpovídající již zaniklým profilům, kde již nehledáme chyby, avšak za chybějící nepovažujeme zakázku, která se vyskytuje alespoň na jednom z profilů – nikoliv nutně na tom aktuálním. Jsme tedy v tomto ohledu maximálně konzervativní. ​   - **Změnili jsme provozovatele profil zadavatele, jsme penalizováni za chybějící zakázky, které byly na starém.** - Vycházíme z [[http://​www.portal-vz.cz/​cs/​Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|metodiky MMR pro uveřejňování na profilech]] , podle které je zadavatel v rámci zajištění neomezeného dálkového přístupu povinen zajistit buď přenesení zakázek na nový profil, nebo ve výjimečných případech alespoň funkcionalitu profilu minulého, kde jsou uloženy historické zakázky. V rámci kontroly zveřejněných zakázek se tedy díváme i na adresy odpovídající již zaniklým profilům, kde již nehledáme chyby, avšak za chybějící nepovažujeme zakázku, která se vyskytuje alespoň na jednom z profilů – nikoliv nutně na tom aktuálním. Jsme tedy v tomto ohledu maximálně konzervativní. ​
   - **Proč nemáme 100% ?** - U některých ukazatelů (např. [[Počet nabídek]], [[Koncentrace dodavatelů]] je z definice téměř nemožné získat hodnocení 100 %, nižší výsledek je tedy naprosto přirozený. Smyslem ukazatelů je poskytnout objektivní srovnání mezi zadavateli, tedy spíše než absolutní hodnotu ukazatele má smysl porovnávat výsledek s jinými. ​   - **Proč nemáme 100% ?** - U některých ukazatelů (např. [[Počet nabídek]], [[Koncentrace dodavatelů]] je z definice téměř nemožné získat hodnocení 100 %, nižší výsledek je tedy naprosto přirozený. Smyslem ukazatelů je poskytnout objektivní srovnání mezi zadavateli, tedy spíše než absolutní hodnotu ukazatele má smysl porovnávat výsledek s jinými. ​
 +  - **JŘBU na vícepráce se na profilu uveřejňují u původní zakázky** - nikoliv. [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|Metodika MMR]] k tomuto říká: //informace vztahující se k samotnému JŘBU (např. písemná zpráva zadavatele) jsou uveřejněny u JŘBU jako u samostatné veřejné zakázky. Dodatek k původní smlouvě, který je výsledkem JŘBU, je v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejněn u původní veřejné zakázky, stejně jako souhrnná výše skutečně uhrazené ceny.// Totéž se dle informací poskytnutých MMR vztahuje i na dodatky uzavírané podle nového zákona - u původní zakázky je aktualizována skutečně uhrazená hodnota, ale nikoliv cena dle smlouvy. ​
 +  - **Počet nabídek na komoditní burze se nezveřejňuje** - dle námi vyžádaného stanoviska MMR má zadavatel i v případě nákupu na komoditní burze uveřejnit počet nabídek. Neposkytne-li burza tuto informaci, pak dochází k porušení uveřejňovacích povinností.
 +  - **Jak se vybírají hodnocené úřady?** - Hodnotíme v dané kategorii všechny úřady, které zadaly alespoň minimální počet veřejných zakázek v režimu zákona. To proto, aby u všech hodnocených měly statistické výsledky měly alespoň základní vypovídací schopnost - samozřejmě čím více zakázek, tím je zindex přesnější. Pro města 2018 byla např. použita hranice 5 zadaných zakázek, alespoň 3 vypsané (tj. ne zjednodušená podlimitní).
 +  ​
  
 ===== Plánované úpravy ===== ===== Plánované úpravy =====
  
-Následující nedostatky hodnocení zIndex budou zapracovány cca do 10.8. 2018. +==== Plány ​na rozvoj 2019+ ====
-   +
-**Kvalita dat na profilu:​** +
-  - **Zakázka nenalezena na žádném profilu** - U některých zadavatelů nedošlo k stažení úplných dat.   +
-  - **Chybí zpráva o posouzení nabídek ** - Je míněna písemná zpráva zadavatele. +
-  - **Chybí datum či typ přiloženého dokumentu ** - přiložení dokumentů s typem "​Ostatní"​ či "​Jiné"​ nebude považován za chybu +
-  - **Vítězná cena neodpovídá Věstníku ** - U zakázek se zveřejněným formulářem F20 (Oznámení o změně) bude počítáno pouze s cenou z původního Oznámení o zadání zakázky ​+
  
 +  - **Zohlednění zakázek malého rozsahu** - Zakázky malého rozsahu uveřejněné formou profilu zadavatele budou přímo zohledněny v ukazateli [[Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech]]. Zvažujeme i měření dostupnosti údajů a konkurence o tyto zakázky na profilu zadavatele (nad rámec zákona) ve zvláštním ukazateli.
 +  - **Vícepráce** - uveřejněné formou Věstníku a profilů budou započteny do ukazatele [[Soutěžní řízení]].
 +  - **Soutěže o návrh** - budou zavedeny jako samostatná kategorie mezi [[Nástroje podporující soutěž]]
 +  - **Rozšíření vzorku** pro ukazatele [[Konzistentní jednání]] a [[Nástroje podporující soutěž]] o zjednodušená podlimitní řízení. Díky většímu vzorku očekáváme vyšší robustnost těchto ukazatelů.
 +  - **Koncentrace dodavatelů** - Bude zmírněn problém, kdy jedna velká zakázka mohla výrazně zkreslit celkový výsledek.
 +
 +===== Úpravy realizované do 31.8.2018 =====
 +
 +Nejvýznamnější úpravy hodnocení zIndex zapracované k do 31.8. 2018 (změny se projeví přímo na stránce s původním hodnocením).
 +
 +  - **Soutěž o návrh** - je nově považována za necenovou soutěž, a odpovídajícím způsobem zvýhodněna. Absence předpokládané ceny není penalizována.
 +  - **Změny v zakázkách** v ukazateli [[konzistentní jednání]] jsou penalizovány méně, jedna změna není penalizována vůbec. Důvodem je, že zadavatel, který jednou změnou a posunutím termínu podání nabídek koriguje drobné nedostatky v dokumentaci by neměl být penalizován. ​
 +
 +**Kvalita dat na profilu:**
 +  - **Zakázka nenalezena na žádném profilu** - U některých zadavatelů proběhla dodatečná aktualizace dat.  ​
 +  - **Chybí zpráva o posouzení nabídek ** - Opraveno na písemnou zprávu zadavatele.
 +  - **Chybí datum či typ přiloženého dokumentu ** - přiložení dokumentů s typem "​Ostatní"​ či "​Jiné"​ nadále není považován za chybu
 +  - **Vítězná cena neodpovídá Věstníku ** - Odstraněno několik problémů vázajících se na formulář F20 a další.
 +  ​
 **Kvalita dat ve Věstníku:​** **Kvalita dat ve Věstníku:​**
-  - **Neuvedený počet nabídek, Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny** - bude odstraněn u zakázek ​rušených ​formulářem Oznámení o zadání ​zakázy+  ​- **Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny** - byl odstraněn problém u zakázek dělených na části, absence předpokládané ceny u JŘBU nebude považována za chybu, byly odstraněny nedostatky u **odporující si informace** 
 +  ​- **Neuvedený počet nabídek, Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny** - Odstraněny problémy se zakázkami ​rušenými ​formulářem Oznámení o zadání ​zakázky a zakázkami dělenými na části 
 +  - **Nenalezeno oznámení o zakázce**, nebo naopak **Vypsané zakázky bez výsledku** - Nejsou brány v potaz v přechodném období 6/2016 - 12/2016, kdy se změnou Věstníku nebylo možné provazovat zakázky na původní evidenční čísla.
  
 +Nenašli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás zde: [[https://​goo.gl/​forms/​XCDjslFmWIVwqh0T2|Kontaktní formulář]].
  
  
-Nenašli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás zde: [[https://​goo.gl/​forms/​XCDjslFmWIVwqh0T2|Kontaktní fmormulář]].+  ​
  • faq.1533884006.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/08/10 08:53
  • autor: Jiří Skuhrovec