Financování projektu zIndex

Projekt zIndex je výstupem nezávislého výzkumu provozovaného na Institutu ekonomických studií FSV UK. Formálně jej zajišťuje tamní sdružení Centrum aplikované ekonomie, za podpory Fondu Otakara Motejla, Americké obchodní komory, firem Skanska a Ysoft. Všichni tito donoři se zavázali neovlivňovat jakkoliv metodiku výpočtu, ani nemají přístup k výsledkům dříve než veřejnost.

zIndex je finančně zajištěn do konce roku 2014. Finance pro dlouhodobou udržitelnost projektu bychom rádi získali, avšak takové financování nesmí ohrozit nezávislost projektu - a zpochybnit objektivitu jeho výsledků. Nebráníme se proto spolupráci s dalšími partnery, kteří se zaručí neovlivňovat výstupy projektu.

  • financovani_projektu.txt
  • Poslední úprava: 2014/10/15 00:53
  • autor: Jiří Skuhrovec