Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financovani_projektu [2014/10/15 00:53]
Jiří Skuhrovec
financovani_projektu [2014/10/15 00:53] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Financování projektu zIndex ====== ====== Financování projektu zIndex ======
  
-Projekt zIndex je výstupem nezávislého výzkumu provozovaného na [[http://​ies.fsv.cuni.cz|Institutu ekonomických studií FSV UK]]. Formálně jej zajišťuje tamní sdružení [[cae.zindex.cz|Centrum aplikované ekonomie]], za podpory Fondu Otakara Motejla, Americké obchodní komory, firem Skanska a Ysoft. Všichni tito donoři se zavázali neovlivňovat jakkoliv metodiku výpočtu, ani nemají přístup k výsledkům dříve než veřejnost.+Projekt zIndex je výstupem nezávislého výzkumu provozovaného na [[http://​ies.fsv.cuni.cz|Institutu ekonomických studií FSV UK]]. Formálně jej zajišťuje tamní sdružení [[http://cae.zindex.cz|Centrum aplikované ekonomie]], za podpory Fondu Otakara Motejla, Americké obchodní komory, firem Skanska a Ysoft. Všichni tito donoři se zavázali neovlivňovat jakkoliv metodiku výpočtu, ani nemají přístup k výsledkům dříve než veřejnost.
  
 zIndex je finančně zajištěn do konce roku 2014. Finance pro dlouhodobou udržitelnost projektu bychom rádi získali, avšak takové financování nesmí ohrozit nezávislost projektu - a zpochybnit objektivitu jeho výsledků. Nebráníme se proto spolupráci s dalšími partnery, kteří se zaručí neovlivňovat výstupy projektu. ​     ​ zIndex je finančně zajištěn do konce roku 2014. Finance pro dlouhodobou udržitelnost projektu bychom rádi získali, avšak takové financování nesmí ohrozit nezávislost projektu - a zpochybnit objektivitu jeho výsledků. Nebráníme se proto spolupráci s dalšími partnery, kteří se zaručí neovlivňovat výstupy projektu. ​     ​
  
  • financovani_projektu.txt
  • Poslední úprava: 2014/10/15 00:53
  • autor: Jiří Skuhrovec