Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financovani_projektu [2014/10/15 00:53]
Jiří Skuhrovec
financovani_projektu [2019/07/26 12:08] (aktuální)
Tomáš Ducháček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Financování projektu zIndex ====== ====== Financování projektu zIndex ======
  
-Projekt zIndex je výstupem nezávislého výzkumu ​provozovaného ​na [[http://​ies.fsv.cuni.cz|Institutu ekonomických studií FSV UK]]. Formálně jej zajišťuje ​tamní sdružení ​[[http://cae.zindex.cz|Centrum aplikované ekonomie]], za podpory Fondu Otakara Motejla, Americké obchodní komory, firem Skanska a Ysoft. Všichni tito donoři se zavázali neovlivňovat jakkoliv metodiku výpočtu, ani nemají přístup k výsledkům dříve než veřejnost.+Projekt zIndex je výstupem nezávislého výzkumu ​prováděného ​na [[http://​ies.fsv.cuni.cz|Institutu ekonomických studií FSV UK]]. Formálně jej zajišťuje ​spolek ​[[https://www.econlab.cz/|Econlab z.s.]], za podpory Fondu Otakara Motejla, Americké obchodní komory, firem Skanska a Ysoft. Všichni tito donoři se zavázali neovlivňovat jakkoliv metodiku výpočtu, ani nemají přístup k výsledkům dříve než veřejnost.
  
-zIndex je finančně zajištěn do konce roku 2014. Finance pro dlouhodobou udržitelnost projektu bychom rádi získali, avšak takové financování nesmí ohrozit nezávislost projektu - a zpochybnit objektivitu jeho výsledků. Nebráníme se proto spolupráci s dalšími partnery, kteří se zaručí neovlivňovat výstupy projektu. ​     ​+Finance pro dlouhodobou udržitelnost projektu bychom rádi získali, avšak takové financování nesmí ohrozit nezávislost projektu - a zpochybnit objektivitu jeho výsledků. Nebráníme se proto spolupráci s dalšími partnery, kteří se zaručí neovlivňovat výstupy projektu. ​     ​
  
  • financovani_projektu.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/26 12:08
  • autor: Tomáš Ducháček