Financování zIndexu

Projekt zIndex.cz je neziskový - není realizován za účelem zisku. Jeho cíl - boj proti korupci - je veřejně prospěšný, a proto se zdají být logickým zdrojem financování veřejné prostředky. Případná závislost na prostředcích ze státního rozpočtu nebo fondech EU však může vzbuzovat oprávněné pochybnosti. Projekt zaměřený na kontrolu utrácení veřejných institucí nemůže být na těchto institucích existenčně závislý. Hlavním důvodem je samozřejmě riziko manipulace, snahy zadavatelů a poskytovatelů financí ovlivnit vlastní hodnocení. Druhak by takováto závislost přinášela riziko krachu projektu v případě změny politického kurzu - i v případě že vedení státu bude mít zájem o vlastní hodnocení dnes, nelze zaručit že tomu tak bude i zítra, nebo po příštích volbách.

Podobné důvody by se dali najít u financování ze soukromých, především pak firemních prostředků. Velké množství firem funguje také jako dodavatelé veřejných zakázek a mohlo bych tak také dojít ke střetu zájmů. Rizika jsou obecně podobná jako u veřejných institucí, ale považujeme je za menší a méně koncentrovaná.

Cílová struktura financování projektu zIndex by měla být co nejvíce diverzifikovaná - s rostoucí různorodostí zdrojů klesají některá rizika spojená s financováním.

Konkrétní ideální cílová struktura financování záleží na příležitostech a na dalším vývoji zIndexu. Koncem roku 2010 se jevilo jako optimální financování po třetinách z veřejných zdrojů, soukromých zdrojů, a datových a jiných služeb poskytovaných za úplatu projektem zIndex.

Příjmy i výdaje spojené se zIndexem budou průběžně zveřejňovány internetu jako je tomu např. u České pirátské strany. Maximální transparentnost získávání finančních prostředků je nutná pro udržení důvěryhodnosti celého projektu.

V průběhu roku 2010 bylo provedeno několik pokusů o získání finančních zdrojů, většina z nich je stále v procesu žádání anebo skončila neúspěšně. Jediná podpora se týkala cesty dvou členů týmu, Jany Chvalkovské a Jiřího Skuhrovce, na akademickou konferenci v září a říjnu 2010 v Kapském městě, financované z výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Projekt zIndex se tak zatím dále vyvíjí a funguje na dobročinné bázi a nezbytné výdaje jako například hosting webu financují koordinátoři projektu z vlastních zdrojů.

  • financovani_zindexu.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)