Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
financovani_zindexu [2010/12/27 11:32]
Jiří Skuhrovec
financovani_zindexu [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Financování zIndexu ======= ====== Financování zIndexu =======
 =====Proč nefinancovat z veřejných prostředků===== =====Proč nefinancovat z veřejných prostředků=====
-Projekt zIndex.cz je neziskový. Jeho cíl - boj proti korupci - je veřejně prospěšný,​ a proto se zdají být logickým zdrojem financování veřejné prostředky. Případná závislost na prostředcích ze státního rozpočtu nebo fondech EU však může vzbuzovat oprávněné pochybnosti. //Projekt zaměřený na kontrolu utrácení veřejných institucí nemůže být na těchto institucích existenčně závislý.//​ Hlavním důvodem je samozřejmě riziko manipulace, snahy zadavatelů a poskytovatelů financí ovlivnit vlastní hodnocení. Druhak by takováto závislost přinášela riziko krachu projektu v případě změny politického kurzu - i v případě že vedení státu bude mít zájem o vlastní hodnocení dnes, nelze zaručit že tomu tak bude i zítra, nebo po příštích volbách. ​+Projekt zIndex.cz je neziskový ​- není realizován za účelem zisku. Jeho cíl - boj proti korupci - je veřejně prospěšný,​ a proto se zdají být logickým zdrojem financování veřejné prostředky. Případná závislost na prostředcích ze státního rozpočtu nebo fondech EU však může vzbuzovat oprávněné pochybnosti. //Projekt zaměřený na kontrolu utrácení veřejných institucí nemůže být na těchto institucích existenčně závislý.//​ Hlavním důvodem je samozřejmě riziko manipulace, snahy zadavatelů a poskytovatelů financí ovlivnit vlastní hodnocení. Druhak by takováto závislost přinášela riziko krachu projektu v případě změny politického kurzu - i v případě že vedení státu bude mít zájem o vlastní hodnocení dnes, nelze zaručit že tomu tak bude i zítra, nebo po příštích volbách.  
 + 
 +Podobné důvody by se dali najít u financování ze soukromých,​ především pak firemních prostředků. Velké množství firem funguje také jako dodavatelé veřejných zakázek a mohlo bych tak také dojít ke střetu zájmů. Rizika jsou obecně podobná jako u veřejných institucí, ale považujeme je za menší a méně koncentrovaná.
  
 =====Cílová struktura===== =====Cílová struktura=====
-stát,private funding,data & services 30-30-30+Cílová struktura financování projektu zIndex by měla být co nejvíce diverzifikovaná - s rostoucí různorodostí zdrojů klesají některá rizika spojená s financováním. 
 + 
 +Konkrétní ideální cílová struktura financování záleží na příležitostech a na dalším vývoji zIndexu. Koncem roku 2010 se jevilo jako optimální financování po třetinách z veřejných zdrojůsoukromých zdrojůa datových a jiných služeb poskytovaných za úplatu projektem zIndex.
  
 =====Transparence===== =====Transparence=====
 Příjmy i výdaje spojené se zIndexem budou průběžně zveřejňovány internetu jako je tomu např. u [[http://​www.ceskapiratskastrana.cz/​wiki/​fo:​hospodareni2010:​start#​transparentni_ucetnictvi!|České pirátské strany]]. Maximální transparentnost získávání finančních prostředků je nutná pro udržení důvěryhodnosti celého projektu. Příjmy i výdaje spojené se zIndexem budou průběžně zveřejňovány internetu jako je tomu např. u [[http://​www.ceskapiratskastrana.cz/​wiki/​fo:​hospodareni2010:​start#​transparentni_ucetnictvi!|České pirátské strany]]. Maximální transparentnost získávání finančních prostředků je nutná pro udržení důvěryhodnosti celého projektu.
 +
 +
 +=====Financování do 31.12.2010=====
 +V průběhu roku 2010 bylo provedeno několik pokusů o získání finančních zdrojů, většina z nich je stále v procesu žádání anebo skončila neúspěšně. Jediná podpora se týkala cesty dvou členů týmu, Jany Chvalkovské a Jiřího Skuhrovce, na akademickou konferenci v září a říjnu 2010 v Kapském městě, financované z výzkumného záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
 +
 +Projekt zIndex se tak zatím dále vyvíjí a funguje na dobročinné bázi a nezbytné výdaje jako například hosting webu financují koordinátoři projektu z vlastních zdrojů.
  • financovani_zindexu.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)