Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ikem_-_zakazka_nezname_firme_za_437_mil [2011/02/27 17:21]
Jiří Skuhrovec [Požadavky se zdají nesplněny]
ikem_-_zakazka_nezname_firme_za_437_mil [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== IKEM - zakázka neprůhledné firmě za 437 mil. Kč ====== 
  
-//Toto je první díl našeho [[jak_nevypada_pruhledna_zakazka|seriálu o neprůhledných zakázkách]]. Při práci na projektu zIndex.cz totiž často narážíme na zakázky, které nelze považovat za dobrou praxi. Neříkáme že došlo ke korupci, upozorňujeme pouze na nesrovnalosti ve veřejně dostupných údajích.//​ 
- 
-Dne 21.6.2010 zvítězila firma Kardio Port a.s. v tendru Institutu klinické a experimentální medicíny na nákup zdravotnického materiálu za 437 mil. kč.  Pozoruhodné je, že firma Kardio Port je v této branži podle dostupných dat naprostým nováčkem, navíc do roku 2010 téměř nebyla ekonomicky aktivní. Firma je ze 100% vlastněná akciemi na majitele, tedy není možné zjistit komu patří. Nabídku do lukrativního tendru podala jako jediná, poté co zbylí čtyři účastníci odstoupili. ​ 
- 
-[[http://​racek.vlada.cz/​usneseni/​usneseni_webtest.nsf/​0/​390C9143704DF7FFC125767F0020D68C/​$FILE/​1410%20uv091116.1410.pdf|Hodnotící komisi]] jmenoval předseda vlády Jan Fischer, zajištění její činnosti delegoval na čtyři své ministry. Navzdory této pozornosti nejvyšších státních úředníků nelze zakázku označit za případ dobré praxe, a IKEM bude kvůli ní zIndexem hodnocen negativně. Tento článek rozebírá konkrétní nedostatky dané zakázky. 
- 
-======Co nehodnotíme dobře====== 
-Problematické partie zakázky se týkají v zásadě všech jejích částí - formy jejího oznámení a požadavků,​ procesu výběru, i samotného dodavatele. ​ 
- 
-===== Oznámení zakázky ===== 
-Oznámení ze kterého jsme čerpali lze nalézt [[http://​www.isvzus.cz/​usisvz/​usisvz01005Prepare.do?​znackaForm=6003094802001|zde]]. Dokumentaci poskytovala na vyžádání Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., z veřejných zdrojů se tuto dokumentaci nepodařilo dohledat. ​ 
- 
-==== Krátká lhůta === 
-Oznámení bylo zveřejněno 04.05.2009, žádost o účast mohly firmy podávat do 08.06.2009, tedy po 36 dnů.  
-Aktuální (nikoliv nutně tehdy platný) zákon statovnuje pro nadlimitní zakázku v užším řízení //​minimální//​ lhůtu 37 dní. Nehledě na zákonné normy dobrá praxe požaduje, aby lhůta postačovala pro přilákání dostatečného množství seriózních zájemců - což se nepodařilo (viz níže). Komponenta zIndexu [[lhuta_pro_vypracovani_nabidek|lhůty]] hodnotí pozitivně stanovení lhůty nad zákonné minimum, za tuto zakázku IKEM proto obdržel čistou nulu. 
- 
-Zadavatelé se typicky (a často oprávněně) hájí, že vzhledem k akutní potřebě poptávaného zboží nebo služeb není možné vyhlašovat tendry s delšími lhůtami. V tomto případě je ale argument zpochybnitelný,​ neboť další výběr dodavatele trval téměř rok, což akutnímu řešení situace neodpovídá. 
- 
-==== Opakovaná oznámení ==== 
-Zakázka byla oznámena, žádosti o účast (možná) podány. Zadavatel původní oznámení zneplatnil, a 28.6.2009 vyhlásil tendr znova, důvod nám není znám. ​ 
- 
-  
-==== Vysoká jistota ==== 
-Zadavatel od účastníků tendru požadoval jistotu, tedy složení 20 mil. Kč na svůj účet po dobu trvání výběrového řízení. Tato má sloužit primárně jako pojistka plnění závazků dodavatele, efektivně však v některých případech může odstrašit dodavatele od účasti v tendru - zejména kvůli riziku dlouhého trvání tendru. Tento nakonec trval více než rok,​přičemž není zřejmé po jakou dobu byla jistota fixována. 
- 
- 
-=====Výběr dodavatele===== 
-Základní informace o zadání zakázky lze čerpat ve výše uvedeném oznámení, a dále [[http://​www.isvzus.cz/​usisvz/​usisvz01007Prepare.do?​znackaForm=6003094803001|zde]]. Výběr byl ukončen 28.6.2010 tedy více než rok po zveřejnění Oznámení o zakázce. ​ 
-==== Všichni konkurenti odstoupili ==== 
-Dle [[http://​www.psp.cz/​eknih/​2006ps/​stenprot/​066schuz/​s066128.htm|vyjádření ministryně zdravotnictví Juráskové]] z 3.12.2009 bylo do tendru přihlášeno pět uchazečů. Nabídku však nakonec podala pouze jediná firma: Kardio Port a.s., která soutěž také vyhrála. [[pocet nabidek|Minimální počet nabídek]] zIndex hodnotí nulou. 
-==== Požadavky se zdají nesplněny ==== 
-Zadavatel požaduje aby zájemce o zakázku doložil //​Poskytnutí alespoň 3 význ. dodávek zdravot. prostř. 1 objednateli po dobu min. 1 roku s úplatou alespoň 50 mil. za 1 rok// a dále //aby celk. obrat zájemce za každé z předcházejících účet. období činil minimálně 400 mil. Kč//. Samotná firma Kardio Port tyto požadavky jednoznačně nesplňuje (viz níže). Jelikož zakázku hodlá dodat subdodavatelsky,​ lze předpokládat že potřebnou kvalifikaci doložil subdodavatel. O jakou firmu se jednalo z veřejných zdrojů vyčíst nelze. ​   
- 
-==== Vysoutěžená cena ==== 
- 
-Firma Kardio Port a.s. vyhrála tendr s nabídkou tvořící pouhou čtvrtinu očekávané ceny. Je možné že cena je přiměřená a naprosto v pořádku, nelze to ale ověřit. Zakázka je totiž rámcovou smlouvou (podobně jako u aktuální kauzy Promopro) na čtyři roky, a skutečný objem peněz který firmě šel a půjde nemůže veřejnost zjistit, stejně jako není jasný objem dodaného zboží a služeb.  ​ 
- 
-Komponenta zIndexu [[podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech|podíl zakázek na nákupech]] porovnává skutečné množství vynaložených peněz oproti tomu vysoutěženému. IKEM tedy bude negativně hodnocen pouze v případě že vysoutěženou částku výrazně překročí. ​ 
- 
- 
-=====Dodavatelská firma===== 
- 
-====Historie==== 
-Kardio Port a.s. nemá webové stránky, historii veřejných zakázek ani se o ní nezmiňují jiné veřejné prameny. Dohledat lze pouze její vznik 5.12.2007, a několik málo kusých informací z obchodního rejstříku. Pod původním jménem SLIP CASE a.s. byla firma založena za účelem pronájmu nemovitostí,​ bytů a nebytových prostor. Do roku 2010 ale téměř nebyla ekonomicky aktivní, obrat nepřekročil 100 tis. korun. ​ 
-Na Kardio Port (asociující vztah k medicíně) se firma přejmenovala 30.3. 2009, čili zhruba měsíc před vypsáním zakázky. ​ Ve stejný den změnila předmět podnikání na //Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona//. 
- 
-====Vlastnická struktura==== 
-100 %  akcií Kardio Port a.s. je akciemi na majitele. Poslední valnou hromadu navštívili s těmito akciemi dva právní zástupci, schválili významné navýšení počtu akcií (nikoliv však kapitálu), záznam hromady je dostupný v obchodním rejstříku. ​ Skutečného vlastníka firmy, tedy držitele akcií, se nepodařilo dohledat, což zohledňuje komponenta zIndexu [[hodnoceni_dodavatelu|hodnocení dodavatelů]],​ podobně jako nepoměr mezi obratem firmy a vysoutěženou zakázkou. 
- 
- 
-  
-  ​ 
-  ​ 
-  
-  ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-======Vyjádření zúčastněných stran a odborné veřejnosti====== 
-Chceme informovat objektivně,​ nikoliv kohokoliv poškozovat. Přímo zde proto dáváme prostor pro vyjádření zúčastněných stran (které krátce před zveřejněním žádáme o vyjádření),​ případně další relevantní názory - uvítáme Vaše vstupy na mailu <​nazory@zindex.cz>​. 
  • ikem_-_zakazka_nezname_firme_za_437_mil.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)