Toto je starší verze dokumentu!


IKEM - zakázka neprůhledné firmě za 437 mil. Kč

Toto je první díl našeho seriálu o neprůhledných zakázkách. Při práci na projektu zIndex.cz totiž často narážíme na zakázky, které nelze považovat za dobrou praxi. Neříkáme že došlo ke korupci, upozorňujeme pouze na nesrovnalosti ve veřejně dostupných údajích.

Dne 21.6.2010 zvítězila firma Kardio Port a.s. v tendru Institutu klinické a experimentální medicíny na nákup zdravotnického materiálu za 437 mil. kč. Pozoruhodné je, že firma Kardio Port je v této branži podle dostupných dat naprostým nováčkem, navíc do roku 2010 téměř nebyla ekonomicky aktivní. Firma je ze 100% vlastněná akciemi na majitele, tedy není možné zjistit komu patří. Nabídku do lukrativního tendru podala jako jediná, poté co zbylí čtyři účastníci odstoupili.

Hodnotící komisi jmenoval předseda vlády Jan Fischer, zajištění její činnosti delegoval na čtyři své ministry. Navzdory této pozornosti nejvyšších státních úředníků nelze zakázku označit za případ dobré praxe, a IKEM bude kvůli ní zIndexem hodnocen negativně. Tento článek rozebírá konkrétní nedostatky dané zakázky.

Co nehodnotíme dobře

Problematické partie zakázky se týkají v zásadě všech jejích částí - formy jejího oznámení a požadavků, procesu výběru, i samotného dodavatele.

Oznámení ze kterého jsme čerpali lze nalézt zde. Dokumentaci poskytovala na vyžádání Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., z veřejných zdrojů se tuto dokumentaci nepodařilo dohledat.

Krátká lhůta

Oznámení bylo zveřejněno 04.05.2009, žádost o účast mohly firmy podávat do 08.06.2009, tedy po 36 dnů. Aktuální (nikoliv nutně tehdy platný) zákon statovnuje pro nadlimitní zakázku v užším řízení minimální lhůtu 37 dní. Nehledě na zákonné normy dobrá praxe požaduje, aby lhůta postačovala pro přilákání dostatečného množství seriózních zájemců - což se nepodařilo (viz níže). Komponenta zIndexu lhůty hodnotí pozitivně stanovení lhůty nad zákonné minimum, za tuto zakázku IKEM proto obdržel čistou nulu.

Zadavatelé se typicky (a často oprávněně) hájí, že vzhledem k akutní potřebě poptávaného zboží nebo služeb není možné vyhlašovat tendry s delšími lhůtami. V tomto případě je ale argument zpochybnitelný, neboť další výběr dodavatele trval téměř rok, což akutnímu řešení situace neodpovídá.

Opakovaná oznámení

Zakázka byla oznámena, žádosti o účast (možná) podány. Zadavatel původní oznámení zneplatnil, a 28.6.2009 vyhlásil tendr znova, důvod nám není znám.

Vysoká jistota

Zadavatel od účastníků tendru požadoval jistotu, tedy složení 20 mil. Kč na svůj účet po dobu trvání výběrového řízení. Tato má sloužit primárně jako pojistka plnění závazků dodavatele, efektivně však v některých případech může odstrašit dodavatele od účasti v tendru - zejména kvůli riziku dlouhého trvání tendru. Tento nakonec trval více než rok,přičemž není zřejmé po jakou dobu byla jistota fixována.

Základní informace o zadání zakázky lze čerpat ve výše uvedeném oznámení, a dále zde. Výběr byl ukončen 28.6.2010 tedy více než rok po zveřejnění Oznámení o zakázce.

Všichni konkurenti odstoupili

Dle vyjádření ministryně zdravotnictví Juráskové z 3.12.2009 bylo do tendru přihlášeno pět uchazečů. Nabídku však nakonec podala pouze jediná firma: Kardio Port a.s., která soutěž také vyhrála. Minimální počet nabídek zIndex hodnotí nulou.

Požadavky se zdají nesplněny

Zadavatel požaduje aby zájemce o zakázku doložil Poskytnutí alespoň 3 význ. dodávek zdravot. prostř. 1 objednateli po dobu min. 1 roku s úplatou alespoň 50 mil. za 1 rok a dále aby celk. obrat zájemce za každé z předcházejících účet. období činil minimálně 400 mil. Kč. Samotná firma Kardio Port tyto požadavky jednoznačně nesplňuje (viz níže). Jelikož zakázku hodlá dodat subdodavatelsky, lze předpokládat že potřebnou kvalifikaci doložil subdodavatel. O jakou firmu se jednalo z veřejných zdrojů vyčíst nelze.

Vysoutěžená cena

Firma Kardio Port a.s. vyhrála tendr s nabídkou tvořící pouhou čtvrtinu očekávané ceny. Je možné že cena je přiměřená a naprosto v pořádku, nelze to ale ověřit. Zakázka je totiž rámcovou smlouvou (podobně jako u aktuální kauzy Promopro) na čtyři roky, a skutečný objem peněz který firmě šel a půjde nemůže veřejnost zjistit, stejně jako není jasný objem dodaného zboží a služeb.

Komponenta zIndexu podíl zakázek na nákupech porovnává skutečné množství vynaložených peněz oproti tomu vysoutěženému. IKEM tedy bude negativně hodnocen pouze v případě že vysoutěženou částku výrazně překročí.

Historie

Kardio Port a.s. nemá webové stránky, historii veřejných zakázek ani se o ní nezmiňují jiné veřejné prameny. Dohledat lze pouze její vznik 5.12.2007, a několik málo kusých informací z obchodního rejstříku. Pod původním jménem SLIP CASE a.s. byla firma založena za účelem pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Do roku 2010 ale téměř nebyla ekonomicky aktivní, obrat nepřekročil 100 tis. korun. Na Kardio Port (asociující vztah k medicíně) se firma přejmenovala 30.3. 2009, čili zhruba měsíc před vypsáním zakázky. Ve stejný den změnila předmět podnikání na Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Vlastnická struktura

100 % akcií Kardio Port a.s. je akciemi na majitele. Poslední valnou hromadu navštívili s těmito akciemi dva právní zástupci, schválili významné navýšení počtu akcií (nikoliv však kapitálu), záznam hromady je dostupný v obchodním rejstříku. Skutečného vlastníka firmy, tedy držitele akcií, se nepodařilo dohledat, což zohledňuje komponenta zIndexu hodnocení dodavatelů, podobně jako nepoměr mezi obratem firmy a vysoutěženou zakázkou.

Vyjádření zúčastněných stran a odborné veřejnosti

Chceme informovat objektivně, nikoliv kohokoliv poškozovat. Přímo zde proto dáváme prostor pro vyjádření zúčastněných stran (které krátce před zveřejněním žádáme o vyjádření), případně další relevantní názory - uvítáme Vaše vstupy na mailu nazory@zindex.cz.

  • ikem_-_zakazka_nezname_firme_za_437_mil.1298823674.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
  • (upraveno mimo DokuWiki)