Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
klasifikace_zadavatelu [2012/10/04 10:03]
Jiří Skuhrovec
klasifikace_zadavatelu [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
 | Veřejné podniky | Nemocnice, ČEZ, ČD, ČT, Dopravní podniky,.. |  *  | Nefinanční podniky veřejné | | Veřejné podniky | Nemocnice, ČEZ, ČD, ČT, Dopravní podniky,.. |  *  | Nefinanční podniky veřejné |
 | Soukromé podniky | RWE, Veolia, Sokolovská uhelná |  *  | Nefinanční podniky soukromé národní, Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | | Soukromé podniky | RWE, Veolia, Sokolovská uhelná |  *  | Nefinanční podniky soukromé národní, Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou |
-Ostatní ​osoby samostatně výdělečně činné ​|  Marie Hegerová (11098279) ​ | Fyzické osoby, Samostatně hospodařící rolník, Zemědělský podnikatel | * |+Fyzické ​osoby |  Marie Hegerová (11098279) ​ | Fyzické osoby, Samostatně hospodařící rolník, Zemědělský podnikatel | * |
 | Jiné |  ?  |  nepřiřazeno ​ |  nepřiřazeno ​ | | Jiné |  ?  |  nepřiřazeno ​ |  nepřiřazeno ​ |
  
  
    
  • klasifikace_zadavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)