Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
klasifikace_zadavatelu [2019/07/26 11:58]
Tomáš Ducháček
klasifikace_zadavatelu [2019/07/26 12:00] (aktuální)
Tomáš Ducháček
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Klasifikace zadavatelů====== ======Klasifikace zadavatelů======
-Zadavatele dělíme do několika skupin, v závislosti na kategoriích Českého statistického úřadu: primární je **právní forma** (viz [[http://​apl.czso.cz/​iSMS/​cisdet.jsp?​kodcis=56|systém ​ČSÚ]]) sekudnární pak **instituciální sektor** ( http://​apl.czso.cz/​iSMS/​cisdet.jsp?​kodcis=5565 ). Kategorie jsou následující:​+Zadavatele dělíme do několika skupin, v závislosti na kategoriích Českého statistického úřadu: primární je **právní forma** (viz [[http://​apl.czso.cz/​iSMS/​cisdet.jsp?​kodcis=56|číselník ​ČSÚ pro právní formu]]) sekudnární pak **instituciální sektor** (viz [[http://​apl.czso.cz/​iSMS/​cisdet.jsp?​kodcis=5565|číselník ČSÚ pro sektor]]). Kategorie jsou následující:​
  
  
  • klasifikace_zadavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/26 12:00
  • autor: Tomáš Ducháček