Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
koncentrace_dodavatelu [2019/07/30 09:05]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
koncentrace_dodavatelu [2019/07/30 09:29] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 27: Řádek 27:
   * Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0.    * Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0. 
   * Naopak v případě, že každá zakázka byla přidělena jinému dodavateli, a to bez ohledu na velikost každé zakázky, je ukazatel roven 1.   * Naopak v případě, že každá zakázka byla přidělena jinému dodavateli, a to bez ohledu na velikost každé zakázky, je ukazatel roven 1.
-  *  
-  * Pokud si zakázky rozdělili pouze tři dodavatelé v poměru 50%-25%-25%,​ má ukazatel hodnotu (1-(0.5² + 0.25² + 0,25²))² = 0.39.  
-  * V případě 10 dodavatelů,​ každého se stejným dílem dodávaných veřejných zakázek, je hodnota ukazatele rovna 0.81. 
  
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
  • koncentrace_dodavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/30 09:29
  • autor: Tomáš Ducháček