Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
koncentrace_dodavatelu [2019/07/30 09:29]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
koncentrace_dodavatelu [2019/09/30 11:35] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 18: Řádek 18:
 Koncentraci dodavatelů měříme pomocí podílu finančních objemů, které vysoutěžili jednotliví dodavatelé,​ na celkovém objemu zakázek hodnoceného zadavatele. Vzorec pro výpočet ukazatele koncentrace dodavatelů vypadá takto: Koncentraci dodavatelů měříme pomocí podílu finančních objemů, které vysoutěžili jednotliví dodavatelé,​ na celkovém objemu zakázek hodnoceného zadavatele. Vzorec pro výpočet ukazatele koncentrace dodavatelů vypadá takto:
  
-$$z_4 =\Big(\frac{(\sum\:​objem\:​všech\:​zakázek\:​)^2-\sum(objem\:​zakázek\:​jednomu\:​dodavateli^2)}{\sum(objem\:​všech\:​zakázek\:​^2)-(\sum\:​objem\:​všech\:​zakázek\:​)^2}\Big)^$$+$$z_4 =\Big(\frac{(\sum\:​objem\:​všech\:​zakázek\:​)^2-\sum(objem\:​zakázek\:​jednomu\:​dodavateli^2)}{\sum(objem\:​všech\:​zakázek\:​^2)-(\sum\:​objem\:​všech\:​zakázek\:​)^2}\Big)^$$
  
  
 kde sumy sčítá přes všechny zakázky, respektive dodavatele. kde sumy sčítá přes všechny zakázky, respektive dodavatele.
  
-Výpočet je inspirován [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Herfindahl_index|Herfindahlovým indexem]] na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále upraven takovým způsobem, aby nedocházelo k diskriminaci malých zadavatelů,​ kteří nezadávají velké množství zakázek. Nakonec je ukazatel umocněn na druhou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.+Výpočet je inspirován [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Herfindahl_index|Herfindahlovým indexem]] na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále upraven takovým způsobem, aby nedocházelo k diskriminaci malých zadavatelů,​ kteří nezadávají velké množství zakázek. Nakonec je ukazatel umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.
  
   * Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0.    * Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0. 
Řádek 29: Řádek 29:
  
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
-Ukazatel znevýhodňuje menší zadavatelekteří zadávají méně zakázek a mají tedy užší spektrum ​dodavatelů. Lze jej proto používat pouze k poměřování velikostně srovnatelných zadavatelů+Výpočet může být nespravedlivý vůči zadavatelikterému v zakázkách opakovaně vítězí jeden dodavatel ​díky svým bezkonkurenčně kvalitním produktům či cenově výhodné ceně.
  
-Ukazatel také může znevýhodňovat zadavatele, který například soutěžil nějaký velký investiční projekt, který svým finančním rozsahem přesahuje 50 % objemu všech veřejných zakázek zadavatele (například čistírna odpadních vod v malé obci)), za předpokladu,​ že tuto zakázku nešlo dělit na více částí. 
 Dále se může jednat o dědictví po předchozím vedení úřadu, které nechalo dodavatele "​zaháčkovat“ se (viz vendor lock-in výše). Dále se může jednat o dědictví po předchozím vedení úřadu, které nechalo dodavatele "​zaháčkovat“ se (viz vendor lock-in výše).
- 
-Výpočet může být rovněž nespravedlivý vůči zadavateli, kterému v zakázkách opakovaně vítězí jeden dodavatel díky svým bezkonkurenčně kvalitním produktům. 
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
  
  • koncentrace_dodavatelu.1564471754.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/07/30 09:29
  • autor: Tomáš Ducháček