Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
koncentrace_dodavatelu [2019/09/26 12:24]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
koncentrace_dodavatelu [2019/09/30 11:35] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 23: Řádek 23:
 kde sumy sčítá přes všechny zakázky, respektive dodavatele. kde sumy sčítá přes všechny zakázky, respektive dodavatele.
  
-Výpočet je inspirován [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Herfindahl_index|Herfindahlovým indexem]] na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále upraven takovým způsobem, aby nedocházelo k diskriminaci malých zadavatelů,​ kteří nezadávají velké množství zakázek. Nakonec je ukazatel umocněn na druhou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.+Výpočet je inspirován [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Herfindahl_index|Herfindahlovým indexem]] na měření koncentrace dodavatelů pro zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Ukazatel je dále upraven takovým způsobem, aby nedocházelo k diskriminaci malých zadavatelů,​ kteří nezadávají velké množství zakázek. Nakonec je ukazatel umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.
  
   * Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0.    * Pokud všechny zakázky dodal pouze jeden dodavatel, je ukazatel roven 0. 
  • koncentrace_dodavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2019/09/30 11:35
  • autor: Tomáš Ducháček