Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
konzistentni_jednani [2018/08/21 10:25]
Jiří Skuhrovec [Jak hodnotíme?]
konzistentni_jednani [2019/12/01 22:43] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Proč hodnotíme?]
Řádek 2: Řádek 2:
 ** Konzistentní jednání‏ ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. ** Konzistentní jednání‏ ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]].
 =====Co hodnotíme? ===== =====Co hodnotíme? =====
-Ukazatel **Konzistentní jednání‏** postihuje zadavatele za jednání, které marní náklady spojené s přípravou nabídek a je příznakem špatně připravené zakázky nebo nekonzistentního rozhodování ​úřadu. Konkrétně se jedná o: +Ukazatel **Konzistentní jednání‏** postihuje zadavatele za jednání, které marní náklady spojené s přípravou nabídek a je příznakem špatně připravené zakázky nebo nekonzistentního rozhodování ​zadavatele. Konkrétně se jedná o: 
-  * zakázky vypsané a nevysoutěžené (situace, kdy ve Věstníku je zveřejněno oznámení o zakázce, ale chybí oznámení o zadání nebo zrušení zakázky). +  * zakázky vypsané a nevysoutěžené (situace, kdy ve Věstníku je zveřejněno oznámení o zakázce, ale chybí oznámení o zadání nebo zrušení zakázky), 
-  * zrušené zakázky +  * zrušené zakázky, 
-  * změny ve vypsaných zakázkách +  * změny ve vypsaných zakázkách. 
 +Současně ukazatel také postihuje zadavatele, který podané nabídky vyhodnocuje nadměrně dlouho a tím udržuje dodavatele v nejistotě, čímž na jejich straně mohou vznikat dodatečné náklady.
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
-Zadavatel, který často výběrová řízení ruší a opravuje, plýtvá prostředky svými i uchazečů. Snižuje takovým chováním vlastní důvěryhodnost i motivaci firem účastnit se nadále jeho tendrů. Příprava nabídky je typicky nákladná záležitosta tyto náklady se často promítají do výsledné ceny – nese je tedy v důsledku také zadavatel.[[dobra_praxe_a_literatura| Manuály dobré praxe]] zdůrazňují potřebu maximální možné otevřenosti a předvídatelnosti v investičním plánu tak, aby se všichni potenciální uchazeči mohli na výběrové řízení řádně připravit. Pokud se ale zakázka zruší, byly přípravy uchazeče zbytečné a snižuje se pravděpodobnost účasti uchazeče v navazujících zakázkách. Podle [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​modernising_rules/​cost-effectiveness_en.pdf|studie pro EK zkoumající náklady na veřejné zakázky]] trvá uchazeči příprava nabídky v průměru 15 dnů práce (tato hodnota se však silně různí dle oboru a rozsahu zakázky). Stejný objem práce je dle studie v průměru třeba na přípravu zadávací dokumentace na straně zadavatele. Zrušení zakázky se čtyřmi uchazeči tedy přináší celkové náklady řádově 75 pracovních dnů (15 pro zadavatele a 15 pro každého ze čtyř uchazečů).  +Zadavatel, který často výběrová řízení ruší a opravuje, plýtvá prostředky svými i uchazečů. Snižuje takovým chováním vlastní důvěryhodnost i motivaci firem účastnit se nadále jeho tendrů. Příprava nabídky je typicky nákladná záležitost a tyto náklady se často promítají do výsledné ceny – nese je tedy v důsledku také zadavatel. [[dobra_praxe_a_literatura| Manuály dobré praxe]] zdůrazňují potřebu maximální možné otevřenosti a předvídatelnosti v investičním plánu tak, aby se všichni potenciální uchazeči mohli na výběrové řízení řádně připravit. Pokud se ale zakázka zruší, byly přípravy uchazeče zbytečné a snižuje se pravděpodobnost účasti uchazeče v navazujících zakázkách. Podle [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​modernising_rules/​cost-effectiveness_en.pdf|studie pro EK zkoumající náklady na veřejné zakázky]] trvá uchazeči příprava nabídky v průměru 15 dnů práce (tato hodnota se však silně různí dle oboru a rozsahu zakázky). Stejný objem práce je dle studie v průměru třeba na přípravu zadávací dokumentace na straně zadavatele. Zrušení zakázky se čtyřmi uchazeči tedy přináší celkové náklady řádově 75 pracovních dnů (15 pro zadavatele a 15 pro každého ze čtyř uchazečů). ​ 
-V rozporu s dobrou praxí je i nadměrné množství změn v zadávacích podmínkách zakázky (měřeno počtem opravných formulářů v oznámení o zakázce), které ukazují na chyby v původní zadávací dokumentaci a prodlužují celé výběrové řízení. Pokud je zadavatele nucen zadávací dokumentaci několikrát upravovat, často tak činí na základě připomínek potenciálních uchazečů, což indikuje nejasnosti v původní zadávací dokumentaci a možná by se tedy zadavatel měl uchýlit k řízení vhodnějšímu pro takové případyjednací řízení s uveřejněním ​a soutěžní dialog.+ 
 +V rozporu s dobrou praxí je i nadměrné množství změn v zadávacích podmínkách zakázky (měřeno počtem opravných formulářů v oznámení o zakázce), které ukazují na chyby v původní zadávací dokumentaci a prodlužují celé výběrové řízení. Pokud je zadavatele nucen zadávací dokumentaci několikrát upravovat, často tak činí na základě připomínek potenciálních uchazečů, což indikuje nejasnosti v původní zadávací dokumentaci a možná by se tedy zadavatel měl uchýlit k řízení vhodnějšímu pro takové případy, např. soutěžní dialog a jednací řízení s uveřejněním.
 Nicméně pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nějakou zásadní chybu udělá, je nutné ji opravit (a přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek). Ukazatel zadavatele významně penalizuje až při vyšším počtu oprav. ​ Nicméně pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nějakou zásadní chybu udělá, je nutné ji opravit (a přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek). Ukazatel zadavatele významně penalizuje až při vyšším počtu oprav. ​
  
-Zejména pro malé a střední podniky je klíčové mít dostatek času na přípravu nabídky ([[http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kodex dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]]), což může být vážný problém v případě, kdy zadavatel dělá opravy v zadání zakázky a neprodlouží dostatečně lhůtu pro podání nabídek. Takové chování může vést i k situaci, kdy uchazeči již přestanou mít o zakázku zájem a vycouvají.+Zejména pro malé a střední podniky ​(MSP) je klíčové mít dostatek času na přípravu nabídky ([[https://www.ecec.net/​fileadmin/pdf/law/2/smecodeofbestpracticesen1.pdf|Kodex dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]]), což může být vážný problém v případě, kdy zadavatel dělá opravy v zadání zakázky a neprodlouží dostatečně lhůtu pro podání nabídek. Takové chování může vést i k situaci, kdy uchazeči již přestanou mít o zakázku zájem a vycouvají.
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Ukazatel **konzistentní ​jednání** ​hodnotíme ​na základě všech Oznámení o zakázce získaných z [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]].  +Ukazatel **Konzistentní ​jednání** ​vytváříme ​na základě všech Oznámení o zakázce získaných z [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]]. Současně pro účely posouzení délky vyhodnocování soutěže měříme dobu, která uplynula od data pro podání nabídek (přičemž pracujeme s posledním platným údajem, ať se nachází v originálním oznámení o zakázce, nebo v následných opravných formulářích) až do uzavření smlouvy
-Každou vyhlášenou zakázku ​poté hodnotíme+Každé vyhlášené zakázce ​poté přidělíme následující počet bodů
-  * 1, pokud bylo použito maximálně jednoho opravného formuláře. +  * 1, pokud bylo použito maximálně jednoho opravného formuláře, 
-  * 0.75 za opravy +  * 0.75 za dvě opravy, 
-  * 0.5 za tři opravy +  * 0.5 za tři opravy ​nebo v případě, že zadavatel vyhodnocoval soutěž déle než 90 dní, 
-  * 0 za a více oprav nebo v případě, kdy zadavatel zakázku zrušil, nebo pouze vypsal a nevysoutěžil (tedy když je ve věstníku zveřejněno oznámení o zakázce, ale chybí oznámení o zadání nebo zrušení zakázky)  +  * 0 za čtyři ​a více oprav nebo v případě, kdy zadavatel zakázku zrušil, nebo pouze vypsal a nevysoutěžil (tedy když je ve věstníku zveřejněno oznámení o zakázce, ale chybí oznámení o zadání nebo zrušení zakázky), případně také v případě, že zadavatel vyhodnocoval soutěž déle než 180 dní.  
-Samotný ukazatel je průměr hodnocení za všechny vypsané zakázky zadavatele.+Samotný ukazatel je pak průměr hodnocení za všechny vypsané zakázky zadavatele.
  
 $$z_3 = \frac{\sum hodnocení\:​zakázek}{počet\:​zakázek}$$ $$z_3 = \frac{\sum hodnocení\:​zakázek}{počet\:​zakázek}$$
Řádek 28: Řádek 29:
  
 =====Koho může hodnocení znevýhodňovat?​ ===== =====Koho může hodnocení znevýhodňovat?​ =====
-Ukazatel může postihovat chyby, které vznikly před začátkem sledovaného období – typicky při přípravě investičního záměruzadávací dokumentace.+Ukazatel může postihovat chyby, které vznikly před začátkem sledovaného období – typicky při přípravě investičního záměru ​či zadávací dokumentace.
  
  
 =====Jak své hodnocení zlepšit? ===== =====Jak své hodnocení zlepšit? =====
-  * **Důkladnou přípravou zakázky i celé investice**Zakázku, která je dobře připravena,​ není zpravidla třeba ani opravovat ani rušit. +  * **Důkladnou přípravou zakázky i celé investice.** Zakázku, která je dobře připravena,​ není zpravidla třeba ani opravovat ani rušit. 
-  * ** Průzkum trhu**: zadavatel ​musí předem vědět, jak se obvykle nakupovaný předmět soutěží, jaké informace jsou pro uchazeče klíčové pro podání kvalifikované nabídky a jakým způsobem obvykle probíhá cenotvorba dodavatelů. Pokud toto zadavatel zná a nastaví dle toho správně zadávací podmínky, pak není pravděpodobné,​ že by bylo třeba zadávací podmínky opravovat nebo soutěž rušit. Informace může zadavatel získat průzkumem trhu či [[den_otevrenych_dveri| dnem otevřených dveří]] nad plánovaným projektem. +  * ** Průzkumem ​trhu.** Zadavatel ​musí předem vědět, jak se obvykle nakupovaný předmět soutěží, jaké informace jsou pro uchazeče klíčové pro podání kvalifikované nabídky a jakým způsobem obvykle probíhá cenotvorba dodavatelů. Pokud toto zadavatel zná a nastaví dle toho správně zadávací podmínky, pak není pravděpodobné,​ že by bylo třeba zadávací podmínky opravovat nebo soutěž rušit. Informace může zadavatel získat průzkumem trhu či prostřednictvím předběžných tržních konzultací ​nad plánovaným projektem. 
-  * **Využíváním soutěžního dialogu, soutěže o návrh nebo jednacího řízení s uveřejněním**V případě, že zadavatel nedokáže předmět zakázky dobře a úplně popsat a je zde tedy riziko následných oprav zadávacích podmínek anebo přímo ​zrušení celého řízení, může zadavatel raději použít řízení, ve kterém sami uchazeči přicházejí s možným řešením zadavatelových potřeb.+  * **Využíváním soutěžního dialogu, soutěže o návrh nebo jednacího řízení s uveřejněním** V případě, že zadavatel nedokáže předmět zakázky dobře a úplně popsat a je zde tedy riziko následných oprav zadávacích podmínek anebo dokonce ​zrušení celého ​zadávacího ​řízení, může zadavatel raději použít řízení, ve kterém sami uchazeči přicházejí s možným řešením zadavatelových potřeb.
  
  
  • konzistentni_jednani.1534839919.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/08/21 10:25
  • autor: Jiří Skuhrovec