Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
konzistentni_jednani [2019/08/08 10:28]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
konzistentni_jednani [2019/08/08 10:28] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 17: Řádek 17:
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Ukazatel **Konzistentní jednání** vytváříme na základě všech Oznámení o zakázce získaných z [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]]. Současně pro účely posouzení délky vyhodnocování soutěže měříme dobu, která uplynula od data pro podání nabídek (přičemž pracujeme s posledním platným údajem, ať se nachází v originálním oznámení o zakázce, nebo v následných opravných formulářích) až uzavření smlouvy.+Ukazatel **Konzistentní jednání** vytváříme na základě všech Oznámení o zakázce získaných z [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]]. Současně pro účely posouzení délky vyhodnocování soutěže měříme dobu, která uplynula od data pro podání nabídek (přičemž pracujeme s posledním platným údajem, ať se nachází v originálním oznámení o zakázce, nebo v následných opravných formulářích) až do uzavření smlouvy.
 Každé vyhlášené zakázce poté přidělíme následující počet bodů: Každé vyhlášené zakázce poté přidělíme následující počet bodů:
   * 1, pokud bylo použito maximálně jednoho opravného formuláře,​   * 1, pokud bylo použito maximálně jednoho opravného formuláře,​
  • konzistentni_jednani.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/08 10:28
  • autor: Tomáš Ducháček