Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
konzistentni_jednani [2019/08/08 10:28]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
konzistentni_jednani [2019/12/01 22:43] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Proč hodnotíme?]
Řádek 14: Řádek 14:
 Nicméně pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nějakou zásadní chybu udělá, je nutné ji opravit (a přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek). Ukazatel zadavatele významně penalizuje až při vyšším počtu oprav. ​ Nicméně pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nějakou zásadní chybu udělá, je nutné ji opravit (a přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek). Ukazatel zadavatele významně penalizuje až při vyšším počtu oprav. ​
  
-Zejména pro malé a střední podniky (MSP) je klíčové mít dostatek času na přípravu nabídky ([[http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kodex dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]]), což může být vážný problém v případě, kdy zadavatel dělá opravy v zadání zakázky a neprodlouží dostatečně lhůtu pro podání nabídek. Takové chování může vést i k situaci, kdy uchazeči již přestanou mít o zakázku zájem a vycouvají.+Zejména pro malé a střední podniky (MSP) je klíčové mít dostatek času na přípravu nabídky ([[https://www.ecec.net/fileadmin/pdf/law/2/​smecodeofbestpracticesen1.pdf|Kodex dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]]), což může být vážný problém v případě, kdy zadavatel dělá opravy v zadání zakázky a neprodlouží dostatečně lhůtu pro podání nabídek. Takové chování může vést i k situaci, kdy uchazeči již přestanou mít o zakázku zájem a vycouvají.
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
  • konzistentni_jednani.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/01 22:43
  • autor: Tomáš Ducháček