Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kvalita_dat_na_profilu [2018/05/14 17:50]
Jiří Skuhrovec [Jak hodnotíme?]
kvalita_dat_na_profilu [2018/05/18 08:43] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 14: Řádek 14:
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Všechny profily zadavatele byly prověřeny webovým robotem, výsledek této kontroly včetně vstupních dat byl zaznamenán. V případě nedostupnosti byl tento profil prověřován opakovaně. Hodnocení vychází z párování dat profilu a Věstníku, nelze-li zakázku z Věstníku nalézt (podle evidenčního čísla ani názvu), je to považováno za chybu. Následně je porovnána shoda Věstníkem,​ a to v počtu nabídek, identifikaci dodavatele, dostupnosti dokumentů apod.  Řádově se musí shodovat v ceně. ​+Všechny profily zadavatele byly prověřeny webovým robotem, výsledek této kontroly včetně vstupních dat byl zaznamenán. V případě nedostupnosti byl tento profil prověřován opakovaně. Hodnocení vychází z párování dat profilu a Věstníku, nelze-li zakázku z Věstníku nalézt (podle evidenčního čísla ani názvu), je to považováno za chybu. Následně je porovnána shoda Věstníkem,​ a to v počtu nabídek, identifikaci dodavatele, dostupnosti dokumentů apod.  Řádově se musí shodovat v ceně. ​
  
 Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil (což vyžaduje metodika MMR – viz níže), postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických. Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). ​   Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil (což vyžaduje metodika MMR – viz níže), postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických. Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). ​  
 
kvalita_dat_na_profilu.txt · Poslední úprava: 2018/05/18 08:43 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0