Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kvalita_dat_na_profilu [2018/05/18 08:43]
Jiří Skuhrovec
kvalita_dat_na_profilu [2018/07/31 08:54] (aktuální)
Jiří Skuhrovec [Kvalita dat na Profilu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Kvalita dat na Profilu ====== ====== Kvalita dat na Profilu ======
  
-** Kvalita dat na Profilu ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[vypocet_zindexu|zIndex]]. ​Jako jediný se kvůli zavedení čitelnosti profilů ​až od roku 2013 týká jiného datového rozmezí - 1.1.2013-25.8.2014.+** Kvalita dat na Profilu ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. ​Hodnotí kvalitu ​úplnost dat obsažených na profilu zadavatele s využitím strojově čitelného rozhraní popsaného vyhláškami 133/2012 Sba 168/2016 Sb.
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
-Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách,​ než obsahuje [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Zahrnuje především zadávací dokumentace,​ smlouvy, skutečně uhrazené ceny, seznamy subdodavatelů a podobně. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale i zvyšuje možnost veřejné kontroly ​a snižuje riziko korupce+Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách,​ než obsahuje [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Zahrnuje ​navíc ​především zadávací dokumentace,​ smlouvy, skutečně uhrazené ceny. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale i zvyšuje možnost veřejné kontroly. 
-Dle [[dobra_praxe_a_literatura|Manuálů dobré praxe]] dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje přihlášku do řízení, snižuje administrativu a snižuje korupční rizika.+ 
 +Dle [[dobra_praxe_a_literatura|Manuálů dobré praxe]] dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje přihlášku do řízení. Klíčovým prvkem je však dohledatelnost samotné zakázky na profilu. Pro tu je klíčová soulad vedených údajů s Věstníkem a samozřejmě spolehlivé fungování profilu.
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Všechny profily ​zadavatele ​byly prověřeny ​webovým robotem, výsledek této kontroly včetně vstupních dat byl zaznamenán. V případě nedostupnosti ​byl tento profil prověřován opakovaně. ​Hodnocení vychází z párování dat profilu ​a Věstníku, ​nelze-li zakázku z Věstníku nalézt (podle evidenčního čísla ani názvu), je to považováno za chybu. Následně je porovnána shoda Věstníkem,​ a to v počtu nabídek, identifikaci dodavatele, ​dostupnosti dokumentů apod.  Řádově se musí shodovat v ceně. ​+Data ze zkoumaných profilů ​zadavatele ​jsou získána ​webovým robotem. V případě nedostupnosti ​je profil prověřován opakovaně ​(až 6x)Následně je hodnocena úplnost ​kvalita dat - zejména pomocí křížové kontroly proti Věstníku, ​ale i kontroly dostupnosti povinných údajů nad rámec Věstníku. Nelze-li zakázku z Věstníku nalézt (podle evidenčního čísla ani názvu ​a dalších parametrů), je to považováno za chybu. Následně je porovnána shoda Věstníkem,​ a to v počtu nabídek, identifikaci dodavatele, ceně apod
  
-Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil ​(což vyžaduje metodika MMR – viz níže), postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických. Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). ​  ​+Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil, postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických. ​ 
 + 
 +Detekovány jsou následující nedostatky:​ 
 + 
 +  - **Zakázka nenalezena na žádném profilu** - Zakázka z Věstníku nenalezena podle evidenčního čísla, ani kombinace dalších parametrů, na žádném platném profilu. 
 +  - **Vítězná cena neodpovídá Věstníku** - Cena vítězného uchazeče chybí, nebo se liší o více než 1 % oproti Věstníku. 
 +  - **Dodavatel neodpovídá Věstníku** - Vybraný uchazeč chybí, nebo je uveden jiný, než ve Věstníku (konsorcia jsou zohledňována,​ jsou-li řádně označena na obou zdrojích). 
 +  - **Počet nabídek neodpovídá Věstníku** - Soupis uchazečů na profilu neodpovídá počtu nabídek deklarovaných ve Věstníku. 
 +  - **Druh řízení neodpovídá Věstníku** - Druh řízení chybí, nebo neodpovídá Věstníku 
 +  - **Chybí zpráva o posouzení nabídek** - Zpráva není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat). 
 +  - **Chybí zadávací dokumentace** - Dokumentace není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat) - platí pouze pro vypsané zakáky. 
 +  - **Chybí datum či typ přioženého dokumentu** - Dokumenty přiložené k zakázce nejsou řádně označeny typem a datem v souladu s vyhláškou. 
 +  - **Chybí skutečně uhrazená cena** - Není uvedena uhrazená cena (u zakázek, kde již podle vyhlášky má být uvedena), 
 + 
 +Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). ​Výpočet je následující:  ​
  
  
Řádek 23: Řádek 38:
  
 Příklady hodnocení: Příklady hodnocení:
-  - Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní: 0 +  - Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní ​(nebyly staženy žádné zakázky): 0 % 
-  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje 20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: ​0.2 +  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje 20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: ​20 % 
-  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: ​0.5 +  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: ​50 % 
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
-  * **Řádně uveřejňovat ** zakázky na profilu zadavatele, zejména ​v souladu s vyhláškou ​133/2012 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​2e90fa79-0690-4b4a-a59f-71a49a66d7f7/Metodicky-postup_profil-20130901_V5.pdf|metodiky MMR]], která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele. Jen ve výjimečných případech lze již uzavřené zakázky ponechat ​na profilu původním, a to za předpokladu,​ že bude nadále zajištěna jejich dostupnost. +  * **Řádně uveřejňovat ** zakázky na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou ​168/2016 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|metodiky MMR]], která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele, nebo zajistit jejich dostupnost ​na profilu původním. ​
 ===== Koho může hodnocení znevýhodňovat ===== ===== Koho může hodnocení znevýhodňovat =====
 U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznat že se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybení, než úplné neuveřejnění zakázky. U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznat že se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybení, než úplné neuveřejnění zakázky.
  • kvalita_dat_na_profilu.1526625789.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/05/18 08:43
  • autor: Jiří Skuhrovec