Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kvalita_dat_na_profilu [2018/07/31 08:54]
Jiří Skuhrovec [Kvalita dat na Profilu]
kvalita_dat_na_profilu [2019/07/24 17:16] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Koho může hodnocení znevýhodňovat]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Kvalita dat na Profilu ====== ====== Kvalita dat na Profilu ======
  
-** Kvalita dat na Profilu ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. Hodnotí kvalitu a úplnost dat obsažených na profilu zadavatele s využitím strojově čitelného rozhraní popsaného vyhláškami 133/2012 Sb. a 168/2016 Sb.+** Kvalita dat na Profilu ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. Hodnotí kvalitu a úplnost dat obsažených na profilu zadavatele s využitím strojově čitelného rozhraní popsaného vyhláškami ​č. 133/2012 Sb. a č. 168/2016 Sb.
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
 Tento ukazatel zIndexu hodnotí, zda a jak zadavatelé uveřejňují veřejné zakázky na svých profilech zadavatele. Využívá k tomu strojově čitelné rozhraní, které každý profil musí ze zákona mít. Hodnocení zohledňuje následující tři otázky: Tento ukazatel zIndexu hodnotí, zda a jak zadavatelé uveřejňují veřejné zakázky na svých profilech zadavatele. Využívá k tomu strojově čitelné rozhraní, které každý profil musí ze zákona mít. Hodnocení zohledňuje následující tři otázky:
   * **Funkčnost** - Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?   * **Funkčnost** - Má profil zadavatele strojově čitelné rozhraní odpovídající zákonu?
-  * **Úplnost** - Jsou na profilu vedeny všechny zakázky obsažené ve Věstníku veřejných zakázek?+  * **Úplnost** - Jsou na profilu vedeny všechny zakázky obsažené ve Věstníku veřejných zakázek? Jsou tam navíc i zakázky malého rozsahu?
   * **Kvalita ** - Neobsahují data zjevné chyby, případně data v rozporu s Věstníkem? ​   * **Kvalita ** - Neobsahují data zjevné chyby, případně data v rozporu s Věstníkem? ​
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
-Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách,​ než obsahuje [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Zahrnuje navíc především zadávací dokumentace,​ smlouvy, skutečně uhrazené ceny. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale zvyšuje možnost veřejné kontroly.+Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách,​ než obsahuje [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Zahrnuje navíc především zadávací dokumentace,​ smlouvy, skutečně uhrazené ceny. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale zvyšuje ​možnost veřejné kontroly.
  
-Dle [[dobra_praxe_a_literatura|Manuálů dobré praxe]] dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje ​přihlášku do řízení. Klíčovým prvkem je však dohledatelnost samotné zakázky na profilu. Pro tu je klíčová ​soulad vedených údajů s Věstníkem a samozřejmě spolehlivé fungování profilu.+Dle [[dobra_praxe_a_literatura|Manuálů dobré praxe]] dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje ​účast dodavatele v řízení. Klíčovým prvkem je však dohledatelnost samotné zakázky na profilu. Pro tu je zásadní ​soulad vedených údajů s Věstníkem a samozřejmě spolehlivé fungování profilu.
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
Řádek 19: Řádek 19:
 Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil, postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických. ​ Má-li (nebo měl-li) zadavatel v daném období více profilů zadavatele, je postupováno maximálně konzervativně. Není předpokládáno přenesení neukončených zakázek na nový profil, postačuje strojová čitelnost alespoň jednoho platného profilu. Při kontrole funkčnosti a kvality dat jsou zohledňovány pouze profily platné k datu kontroly a při kontrole úplnosti jsou naopak použita všechna dostupná data z profilů stávajících i historických. ​
  
-Detekovány jsou následující nedostatky:+Detekovány jsou následující nedostatky ​(u zakázek v režimu zákona):
  
   - **Zakázka nenalezena na žádném profilu** - Zakázka z Věstníku nenalezena podle evidenčního čísla, ani kombinace dalších parametrů, na žádném platném profilu.   - **Zakázka nenalezena na žádném profilu** - Zakázka z Věstníku nenalezena podle evidenčního čísla, ani kombinace dalších parametrů, na žádném platném profilu.
   - **Vítězná cena neodpovídá Věstníku** - Cena vítězného uchazeče chybí, nebo se liší o více než 1 % oproti Věstníku.   - **Vítězná cena neodpovídá Věstníku** - Cena vítězného uchazeče chybí, nebo se liší o více než 1 % oproti Věstníku.
-  - **Dodavatel neodpovídá Věstníku** - Vybraný uchazeč chybí, nebo je uveden jinýnež ve Věstníku (konsorcia jsou zohledňována,​ jsou-li řádně označena na obou zdrojích).+  - **Dodavatel neodpovídá Věstníku** - Vybraný uchazeč chybí, nebo je uveden jiný než ve Věstníku (konsorcia jsou zohledňována,​ jsou-li řádně označena na obou zdrojích).
   - **Počet nabídek neodpovídá Věstníku** - Soupis uchazečů na profilu neodpovídá počtu nabídek deklarovaných ve Věstníku.   - **Počet nabídek neodpovídá Věstníku** - Soupis uchazečů na profilu neodpovídá počtu nabídek deklarovaných ve Věstníku.
-  - **Druh řízení neodpovídá Věstníku** - Druh řízení chybí, nebo neodpovídá Věstníku+  - **Druh řízení neodpovídá Věstníku** - Druh řízení chybí, nebo neodpovídá Věstníku.
   - **Chybí zpráva o posouzení nabídek** - Zpráva není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat).   - **Chybí zpráva o posouzení nabídek** - Zpráva není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat).
-  - **Chybí zadávací dokumentace** - Dokumentace není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat) - platí pouze pro vypsané ​zakáky+  - **Chybí zadávací dokumentace** - Dokumentace není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat) - platí pouze pro vypsané ​zakázky
-  - **Chybí datum či typ přioženého dokumentu** - Dokumenty přiložené k zakázce nejsou řádně označeny typem a datem v souladu s vyhláškou. +  - **Chybí datum či typ přiloženého dokumentu** - Dokumenty přiložené k zakázce nejsou řádně označeny typem a datem v souladu s vyhláškou. 
-  - **Chybí skutečně uhrazená cena** - Není uvedena uhrazená cena (u zakázek, kde již podle vyhlášky má být uvedena),+  - **Chybí skutečně uhrazená cena** - Není uvedena uhrazená cena (u zakázek, kde již podle vyhlášky má být uvedena).
  
 +== Četnost VZMR ==
 +U Zakázek malého rozsahu hodnotíme kvalitu dat výrazně shovívavěji. Za funkčně uveřejněnou považujeme každou zakázku, která má alespoň vítěze a cenu. U takových zakázek pak sledujeme počty v kategoriích 0 - 250, 250 - 500 , 500 - 1000 a 1000+ (vše tis. CZK). Nejvýše je hodnocen zadavatel, který v každé kategorii uveřejnil alespoň tolik zakázek, jako v režimu zákona (typický zadavatel soutěží malých zakázek výrazně více, jde tedy o to, zda a jak je uveřejňuje). Každý ze zlomků v následující rovnici je proto omezen maximem 1.
 +
 +$$ četnost ZMR = \Bigg(\frac{zakázky\:​do\:​250}{zakázky\:​VVZ} + \frac{zakázky\:​250-500}{zakázky\:​VVZ} ​ + \frac{zakázky\:​500-100}{zakázky\:​VVZ} ​ + \frac{zakázky\:​1000+}{zakázky\:​VVZ} ​ \Bigg) * \frac{1}{4} $$
 +
 +
 +=== Výpočet ===
 Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). Výpočet je následující:  ​ Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). Výpočet je následující:  ​
  
  
-$$z_9 = \frac{počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}{počet\:​zakázek\:​ve\:​Věstníku} \times \Bigg(1-\frac{počet\:​chyb\:​na\:​profilu}{4 \times počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}\Bigg)$$+$$z_9 = \frac{1}{2} ​\frac{počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}{počet\:​zakázek\:​ve\:​Věstníku} \times \Bigg(1-\frac{počet\:​chyb\:​na\:​profilu}{4 \times počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}\Bigg) ​+  \frac{1}{2} četnost ZMR$$
  
  
 Příklady hodnocení: Příklady hodnocení:
   - Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní (nebyly staženy žádné zakázky): 0 %   - Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní (nebyly staženy žádné zakázky): 0 %
-  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje 20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: 20 % +  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje ​mnoho zakázek malého rozsahu, ​20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: 20 % 
-  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: 50 % +  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje mnoho zakázek malého rozsahu, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: 75 %  
 +  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje všechny zakázky z Věstníku bez chyby, ale žádné zakázky malého rozsahu: 50 %
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
-  * **Řádně uveřejňovat ** zakázky na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou 168/2016 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|metodiky MMR]], která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele, nebo zajistit jejich dostupnost na profilu původním. ​+  * **Řádně uveřejňovat ** zakázky na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou ​č. 168/2016 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|metodiky MMR]], která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele, nebo zajistit jejich dostupnost na profilu původním. ​
 ===== Koho může hodnocení znevýhodňovat ===== ===== Koho může hodnocení znevýhodňovat =====
-U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznat že se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybenínež úplné neuveřejnění zakázky.+U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznatže se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybení než úplné neuveřejnění zakázky.
  
 Hodnocení může znevýhodnit zadavatele, kteří v dobré víře používají profil, který nemá spolehlivě fungující strojově čitelné rozhraní, případně v něm neposkytuje správná data. Spolehlivým fungováním je přitom myšlena i reálná dostupnost – řada profilů funguje pouze nominálně,​ s množstvím výpadků v průběhu dne. Pokud opakovaně nebylo možné stáhnout správná data, bude profil hodnocen negativně. Hodnocení může znevýhodnit zadavatele, kteří v dobré víře používají profil, který nemá spolehlivě fungující strojově čitelné rozhraní, případně v něm neposkytuje správná data. Spolehlivým fungováním je přitom myšlena i reálná dostupnost – řada profilů funguje pouze nominálně,​ s množstvím výpadků v průběhu dne. Pokud opakovaně nebylo možné stáhnout správná data, bude profil hodnocen negativně.
  • kvalita_dat_na_profilu.1533020084.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/07/31 08:54
  • autor: Jiří Skuhrovec