Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kvalita_dat_na_profilu [2019/05/24 15:26]
Jiří Skuhrovec [Jak hodnotíme?]
kvalita_dat_na_profilu [2020/01/10 17:55] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Kvalita dat na Profilu ====== ====== Kvalita dat na Profilu ======
  
-** Kvalita dat na Profilu ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. Hodnotí kvalitu a úplnost dat obsažených na profilu zadavatele s využitím strojově čitelného rozhraní popsaného vyhláškami 133/2012 Sb. a 168/2016 Sb.+** Kvalita dat na Profilu ** je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek [[start|zIndex]]. Hodnotí kvalitu a úplnost dat obsažených na profilu zadavatele s využitím strojově čitelného rozhraní popsaného vyhláškami ​č. 133/2012 Sb. a č. 168/2016 Sb.
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
-Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách,​ než obsahuje [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Zahrnuje navíc především zadávací dokumentace,​ smlouvy, skutečně uhrazené ceny. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale zvyšuje možnost veřejné kontroly.+Profil zadavatele je povinným nástrojem pro zveřejňování detailnějších informací o veřejných zakázkách,​ než obsahuje [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Zahrnuje navíc především zadávací dokumentace,​ smlouvy, skutečně uhrazené ceny. Tímto nástrojem se výrazně zlepšuje informovanost uchazečů o zakázku, ale zvyšuje ​možnost veřejné kontroly.
  
-Dle [[dobra_praxe_a_literatura|Manuálů dobré praxe]] dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje ​přihlášku do řízení. Klíčovým prvkem je však dohledatelnost samotné zakázky na profilu. Pro tu je klíčová ​soulad vedených údajů s Věstníkem a samozřejmě spolehlivé fungování profilu.+Dle [[dobra_praxe_a_literatura|Manuálů dobré praxe]] dokumentace v elektronické podobě zvyšuje přístupnost zakázky uchazečům a tím zjednodušuje ​účast dodavatele v řízení. Klíčovým prvkem je však dohledatelnost samotné zakázky na profilu. Pro tu je zásadní ​soulad vedených údajů s Věstníkem a samozřejmě spolehlivé fungování profilu.
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
Řádek 23: Řádek 23:
   - **Zakázka nenalezena na žádném profilu** - Zakázka z Věstníku nenalezena podle evidenčního čísla, ani kombinace dalších parametrů, na žádném platném profilu.   - **Zakázka nenalezena na žádném profilu** - Zakázka z Věstníku nenalezena podle evidenčního čísla, ani kombinace dalších parametrů, na žádném platném profilu.
   - **Vítězná cena neodpovídá Věstníku** - Cena vítězného uchazeče chybí, nebo se liší o více než 1 % oproti Věstníku.   - **Vítězná cena neodpovídá Věstníku** - Cena vítězného uchazeče chybí, nebo se liší o více než 1 % oproti Věstníku.
-  - **Dodavatel neodpovídá Věstníku** - Vybraný uchazeč chybí, nebo je uveden jinýnež ve Věstníku (konsorcia jsou zohledňována,​ jsou-li řádně označena na obou zdrojích).+  - **Dodavatel neodpovídá Věstníku** - Vybraný uchazeč chybí, nebo je uveden jiný než ve Věstníku (konsorcia jsou zohledňována,​ jsou-li řádně označena na obou zdrojích).
   - **Počet nabídek neodpovídá Věstníku** - Soupis uchazečů na profilu neodpovídá počtu nabídek deklarovaných ve Věstníku.   - **Počet nabídek neodpovídá Věstníku** - Soupis uchazečů na profilu neodpovídá počtu nabídek deklarovaných ve Věstníku.
-  - **Druh řízení neodpovídá Věstníku** - Druh řízení chybí, nebo neodpovídá Věstníku+  - **Druh řízení neodpovídá Věstníku** - Druh řízení chybí, nebo neodpovídá Věstníku.
   - **Chybí zpráva o posouzení nabídek** - Zpráva není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat).   - **Chybí zpráva o posouzení nabídek** - Zpráva není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat).
-  - **Chybí zadávací dokumentace** - Dokumentace není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat) - platí pouze pro vypsané ​zakáky. +  - **Chybí zadávací dokumentace** - Dokumentace není dostupná ve strojovém rozhraní, nebo není řádně označena (a nelze ji tedy identifikovat) - platí pouze pro vypsané ​zakázky
-  - **Chybí datum či typ přioženého dokumentu** - Dokumenty přiložené k zakázce nejsou řádně označeny typem a datem v souladu s vyhláškou+  - **Chybí skutečně uhrazená cena** - Není uvedena ​skutečně ​uhrazená cena (u zakázek, kde již podle zákona ​má být uvedena), ​nebo je zjevně vyšší než vítězná cena na základě výsledků veřejné zakázky.
-  - **Chybí skutečně uhrazená cena** - Není uvedena uhrazená cena (u zakázek, kde již podle vyhlášky ​má být uvedena),+
  
-== Četnost ​ZMR == +==== Četnost ​VZMR ==== 
-Zakázek ​malého rozsahu hodnotíme kvalitu dat výrazně shovívavěji. Za funkčně uveřejněnou považujeme každou zakázku, která má alespoň vítěze a cenu. U takových zakázek pak sledujeme počty v kategoriích 0 - 250, 250 - 500 , 500 - 1000 a 1000+ (vše tis. CZK). Nejvýše je hodnocen zadavatel, který v každé kategorii uveřejnil alespoň tolik zakázekjako v režimu zákona (typický zadavatel soutěží malých zakázek výrazně vícejde tedy o to, zda a jak je uveřejňuje). Každý ze zlomků v následující rovnici je proto omezen maximem 1.+zakázek ​malého rozsahu hodnotíme kvalitu dat výrazně shovívavěji. Za funkčně uveřejněnou považujeme každou zakázku, která má alespoň vítěze a cenu. U takových zakázek pak sledujeme počty v kategoriích 0 - 250, 250 - 500 , 500 - 1000 a 1000+ (vše tis. CZK). Nejvýše je hodnocen zadavatel, který v každé kategorii uveřejnil alespoň tolik zakázek jako v režimu zákona (kde "​zakázky VVZ" označuje počet zakázek zadavatele zveřejněných ve Věstníku). Vycházíme zde z předpokladu,​ že typický zadavatel soutěží malých zakázek výrazně více jde tedy jen o to, zda a jak je uveřejňuje. Každý ze zlomků v následující rovnici je proto omezen maximem 1.
  
-$$ četnost ​ZMR = \Bigg(\frac{zakázky\:​do\:​250}{zakázky\:​VVZ} + \frac{zakázky\:​250-500}{zakázky\:​VVZ} ​ + \frac{zakázky\:​500-100}{zakázky\:​VVZ} ​ + \frac{zakázky\:​1000+}{zakázky\:​VVZ} ​ \Bigg) * \frac{1}{4} $$+$$ četnost\:​VZMR ​= \Bigg(\frac{zakázky\:​do\:​250}{zakázky\:​VVZ} + \frac{zakázky\:​250-500}{zakázky\:​VVZ} ​ + \frac{zakázky\:​500-100}{zakázky\:​VVZ} ​ + \frac{zakázky\:​1000+}{zakázky\:​VVZ} ​ \Bigg) * \frac{1}{4} $$
  
  
-=== Výpočet ===+==== Výpočet ​====
 Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). Výpočet je následující:  ​ Ukazatel je omezený zdola nulou (ani při velmi vysokém množství chyb nelze dosáhnout záporné hodnoty). Výpočet je následující:  ​
  
  
-$$z_9 = \frac{1}{2} \frac{počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}{počet\:​zakázek\:​ve\:​Věstníku} \times \Bigg(1-\frac{počet\:​chyb\:​na\:​profilu}{4 \times počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}\Bigg) +  \frac{1}{2} četnost ​ZMR$$+$$z_9 = \frac{1}{2} \frac{počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}{počet\:​zakázek\:​ve\:​Věstníku} \times \Bigg(1-\frac{počet\:​chyb\:​na\:​profilu}{4 \times počet\:​spárovaných\:​zakázek\:​na\:​profilu}\Bigg) +  \frac{1}{2} četnost\:VZMR$$
  
  
 Příklady hodnocení: Příklady hodnocení:
   - Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní (nebyly staženy žádné zakázky): 0 %   - Libovolný platný profil nemá strojově čitelné rozhraní (nebyly staženy žádné zakázky): 0 %
-  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje mnoho zakázek malého rozsahu, 20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: ​20 %+  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje mnoho zakázek malého rozsahu, 20 % zakázek z Věstníku, v těchto nejsou chyby: ​60 %
   - Profil má funkční rozhraní, obsahuje mnoho zakázek malého rozsahu, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: 75 %    - Profil má funkční rozhraní, obsahuje mnoho zakázek malého rozsahu, obsahuje 100 % zakázek z Věstníku, každá zakázka obsahuje 2 chyby: 75 % 
-  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje všechny zakázky z Věstníku bez chyby, ale žádné zakázky malého rozsahu: 50 %+  - Profil má funkční rozhraní, obsahuje všechny zakázky z Věstníku bez chyby, ale žádné zakázky malého rozsahu: 50 % 
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
-  * **Řádně uveřejňovat ** zakázky na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou 168/2016 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|metodiky MMR]], která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele, nebo zajistit jejich dostupnost na profilu původním. ​+  * **Řádně uveřejňovat ** zakázky na profilu zadavatele v souladu s vyhláškou ​č. 168/2016 Sb. Pokud ani pak profil nesplňuje stanovené nároky, jedná se typicky o problém způsobený poskytovatelem profilu zadavatele, kterého je potřeba na problém upozornit, případně změnit poskytovatele. I při změně poskytovatele je však třeba postupovat dle [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​0d646e5f-d960-4743-b5b3-e885dcab7b1c/​Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v4-bez-registrace_duben-2017.pdf|metodiky MMR]], která stanovuje povinnost přenést zakázky na nový profil zadavatele, nebo zajistit jejich dostupnost na profilu původním. ​
 ===== Koho může hodnocení znevýhodňovat ===== ===== Koho může hodnocení znevýhodňovat =====
-U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznat že se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybenínež úplné neuveřejnění zakázky.+U měření úplnosti informací je častým problémem nikoliv nezveřejnění zakázky na profilu, ale pouze korektní neuvedení evidenčního čísla z Věstníku VZ, kvůli kterému nelze rozeznatže se jedná o tutéž zakázku. V takovém případě se jedná o menší pochybení než úplné neuveřejnění zakázky.
  
 Hodnocení může znevýhodnit zadavatele, kteří v dobré víře používají profil, který nemá spolehlivě fungující strojově čitelné rozhraní, případně v něm neposkytuje správná data. Spolehlivým fungováním je přitom myšlena i reálná dostupnost – řada profilů funguje pouze nominálně,​ s množstvím výpadků v průběhu dne. Pokud opakovaně nebylo možné stáhnout správná data, bude profil hodnocen negativně. Hodnocení může znevýhodnit zadavatele, kteří v dobré víře používají profil, který nemá spolehlivě fungující strojově čitelné rozhraní, případně v něm neposkytuje správná data. Spolehlivým fungováním je přitom myšlena i reálná dostupnost – řada profilů funguje pouze nominálně,​ s množstvím výpadků v průběhu dne. Pokud opakovaně nebylo možné stáhnout správná data, bude profil hodnocen negativně.
  • kvalita_dat_na_profilu.1558704377.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/05/24 15:26
  • autor: Jiří Skuhrovec