Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kvalita_dat_ve_vestniku [2018/08/09 13:37]
Jiří Skuhrovec [Proč hodnotíme?]
kvalita_dat_ve_vestniku [2018/08/09 13:37] (aktuální)
Jiří Skuhrovec [Proč hodnotíme?]
Řádek 19: Řádek 19:
 Údaje uvedené ve [[http://​www.isvzus.cz|Věstníku]] jsou důležitým zdrojem informací pro všechny zainteresované strany v systému zadávání veřejných zakázek. Z této stránky čerpají uchazeči o zakázky, kontrolní orgány, Ministerstvo pro místní rozvoj jako garant systému i Evropská komise a další články evropské administrativy. ​ Údaje uvedené ve [[http://​www.isvzus.cz|Věstníku]] jsou důležitým zdrojem informací pro všechny zainteresované strany v systému zadávání veřejných zakázek. Z této stránky čerpají uchazeči o zakázky, kontrolní orgány, Ministerstvo pro místní rozvoj jako garant systému i Evropská komise a další články evropské administrativy. ​
  
-Příčinou chyby v uveřejněných informacích může být nedbalost při vyplňování formulářů,​ stejně jako záměrné zamlžování citlivých informací a snižování dohledatelnosti zakázky. Smyslem ukazatele je penalizovat spíše to druhé pochybení. Penalizováno je proto zejména takové chování, které významně snižuje kvalitu nebo dohledatelnost informací o dané zakázce.+Příčinou chyby v uveřejněných informacích může být nedbalost při vyplňování formulářů,​ stejně jako záměrné zamlžování citlivých informací a snižování dohledatelnosti zakázky. Penalizováno je proto zejména takové chování, které významně snižuje kvalitu nebo dohledatelnost informací o dané zakázce.
  
 ==== Neuveřejnění oznámení o zakázce==== ==== Neuveřejnění oznámení o zakázce====
  • kvalita_dat_ve_vestniku.txt
  • Poslední úprava: 2018/08/09 13:37
  • autor: Jiří Skuhrovec