Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kvalita_dat_ve_vestniku [2019/08/08 08:33]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
kvalita_dat_ve_vestniku [2019/08/08 08:41] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Uvedení chybné celkové hodnoty v oznámení o změně smlouvy]
Řádek 33: Řádek 33:
 ====Uvedení chybné celkové hodnoty v oznámení o změně smlouvy==== ====Uvedení chybné celkové hodnoty v oznámení o změně smlouvy====
 Dále jsou penalizovány zakázky, u kterých došlo k uzavření dodatku smlouvy a u kterých celková hodnota zakázky po provedení změn uvedená v odpovídajícím formuláři přesahuje 150 % původní hodnoty, nebo naopak nedosahuje 50 % původní hodnoty zakázky před provedením jakýchkoli změn. ​ Dále jsou penalizovány zakázky, u kterých došlo k uzavření dodatku smlouvy a u kterých celková hodnota zakázky po provedení změn uvedená v odpovídajícím formuláři přesahuje 150 % původní hodnoty, nebo naopak nedosahuje 50 % původní hodnoty zakázky před provedením jakýchkoli změn. ​
 +
 +Pokud z uveřejněných formulářů vyplývá, že zadavatel měl uzavřít dodatky v takovéto výši (tedy vícepráce,​ respektive méněpráce přesahující 50 %), pak se zjevně jedná buď o omyl zadavatele, nebo dokonce o porušení zákona, protože zákon stanovuje nejvyšší limit pro změny závazku ze smlouvy právě na 50 % původní hodnoty zakázky. ​
 ====Uvádění chybných IČO zadavatele i dodavatele==== ====Uvádění chybných IČO zadavatele i dodavatele====
 Uvádění chybných IČO zadavatele významně snižuje dohledatelnost zakázky. Tyto zakázky byly objeveny a přiřazeny zadavateli jen díky našemu důslednému přístupu [[opravování chyb v datech]]. ​ Uvádění chybných IČO zadavatele významně snižuje dohledatelnost zakázky. Tyto zakázky byly objeveny a přiřazeny zadavateli jen díky našemu důslednému přístupu [[opravování chyb v datech]]. ​
  • kvalita_dat_ve_vestniku.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/08 08:41
  • autor: Tomáš Ducháček