Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kvalita_dat_ve_vestniku [2019/10/01 09:36]
Tomáš Ducháček [Koho ukazatel může znevýhodňovat?]
kvalita_dat_ve_vestniku [2019/10/01 09:41] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 54: Řádek 54:
  
 Nejprve je ohodnocena každá zakázka dle uvedených aspektů. Zakázka je hodnocena 100 procenty, pokud jsme žádný nedostatek neobjevili. Pokud ano, následuje penalizace (zezdola omezená nulou): Nejprve je ohodnocena každá zakázka dle uvedených aspektů. Zakázka je hodnocena 100 procenty, pokud jsme žádný nedostatek neobjevili. Pokud ano, následuje penalizace (zezdola omezená nulou):
-  * //-100%// za nezveřejnění oznámení o zakázce ​  +  * //-100 %// za nezveřejnění oznámení o zakázce ​  
-  * //-25%// za nezveřejnění vítězné ceny nebo předpokládané hodnoty (případně zveřejnění zavádějícího čísla) +  * //-25 %// za nezveřejnění vítězné ceny nebo předpokládané hodnoty (případně zveřejnění zavádějícího čísla) 
-  * //-25%// za chybnou hodnotu změny smlouvy +  * //-25 %// za chybnou hodnotu změny smlouvy 
-  * //-25%// za chybné IČO zadavatele +  * //-25 %// za chybné IČO zadavatele 
-  * //-25%// za chybné IČO dodavatele +  * //-25 %// za chybné IČO dodavatele 
-  * //-25%// za chybný název zadavatele +  * //-25 %// za chybný název zadavatele 
-  * //-25%// za neuvedení druhu řízení (totéž nesoulad druhu řízení a odůvodnění druhu řízení v poznámkách) +  * //-25 %// za neuvedení druhu řízení (totéž nesoulad druhu řízení a odůvodnění druhu řízení v poznámkách) 
-  * //-25%// za neuvedení počtu nabídek+  * //-25 %// za neuvedení počtu nabídek
  
 Například,​ pokud zadavatel chybně uvedl IČO své i dodavatele a k tomu zveřejnil vítěznou cenu pouze formou hodinové sazby, získá za zakázku 25 procentních bodů. Pokud byl ale k veřejné zakázce uveřejněn pouze prázdný formulář oznámení o zadání zakázky, bude zakázka hodnocena 0 procenty. ​ Například,​ pokud zadavatel chybně uvedl IČO své i dodavatele a k tomu zveřejnil vítěznou cenu pouze formou hodinové sazby, získá za zakázku 25 procentních bodů. Pokud byl ale k veřejné zakázce uveřejněn pouze prázdný formulář oznámení o zadání zakázky, bude zakázka hodnocena 0 procenty. ​
  • kvalita_dat_ve_vestniku.txt
  • Poslední úprava: 2019/10/01 09:41
  • autor: Tomáš Ducháček