Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
lhuta_pro_vypracovani_nabidek [2011/01/25 00:41]
petr vytvořeno
lhuta_pro_vypracovani_nabidek [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Tento ukazatel bonifikuje zadavatele, kteří ponechávají dodavatelům delší lhůtu pro vypracování nabídek než jaká je požadována zákonem, čímž umožňují,​ aby více uchazečů bylo schopno připravit konkurenceschopné nabídky. Pro účely výpočtu jsou použity následující limity. ​ Tento ukazatel bonifikuje zadavatele, kteří ponechávají dodavatelům delší lhůtu pro vypracování nabídek než jaká je požadována zákonem, čímž umožňují,​ aby více uchazečů bylo schopno připravit konkurenceschopné nabídky. Pro účely výpočtu jsou použity následující limity. ​
  
-==Limity - Veřejní zadavatelé==+==== Limity - Veřejní zadavatelé ​====
  
   -Nadlimitní zakázky - otevřené řízení - více než 52 dní ode dne uveřejnění   -Nadlimitní zakázky - otevřené řízení - více než 52 dní ode dne uveřejnění
Řádek 23: Řádek 23:
  
  
-==Limity - Ostatní zadavatelé==+====Limity - Ostatní zadavatelé====
  
 Bude vypracováno společně s výpočtem zIndexu pro další zadavatele kromě ministerstev. Bude vypracováno společně s výpočtem zIndexu pro další zadavatele kromě ministerstev.
  
-====== Výhody a nevýhody ​======+===== Výhody a nevýhody =====
  
 Čím kratší lhůta, tím větší je šance, že se uchazeči o vypsání veřejné zakázky nedozví dostatečně včas na to, aby byli schopni připravit kvalitní nabídku - zejména u zakázek se složitějším předmětem plnění. Krátké časové lhůty také kladou zvýšené nároky na uchazeče z hlediska sledování oznámení na centrální adrese, v krátké lhůtě je obtížné sehnat zadavatelem požadovaná potvrzení o např. minulých zakázkách apod. Tento přístup je v souladu s kodexem dobré praxe přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám (Evropská komise, 2008). Čím kratší lhůta, tím větší je šance, že se uchazeči o vypsání veřejné zakázky nedozví dostatečně včas na to, aby byli schopni připravit kvalitní nabídku - zejména u zakázek se složitějším předmětem plnění. Krátké časové lhůty také kladou zvýšené nároky na uchazeče z hlediska sledování oznámení na centrální adrese, v krátké lhůtě je obtížné sehnat zadavatelem požadovaná potvrzení o např. minulých zakázkách apod. Tento přístup je v souladu s kodexem dobré praxe přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám (Evropská komise, 2008).
Řádek 37: Řádek 37:
  
  
-====== Výpočet ​======+===== Výpočet =====
  
 Označme u zakázky <​m>​i</​m>​ její vysoutěženou hodnotu <​m>​h_i</​m>,​ a <​m>​t_{i}</​m>​ počet dnů o které byla zakázka vypsána nad minimální přípustnou lhůtu (definovanou výše). V případě že ponechaná lhůta byla stejná nebo kratší než minimum, pak <​m>​t_{i} = 0</​m>​. Konečně označme <​m>​v</​m>​ celkovou vysoutěženou hodnotu všech zakázek daného zadavatele. Potom komponentu <​m>​z_6</​m>​ spočteme jako následující váženou sumu přes všechny zakázky daného zadavatele: Označme u zakázky <​m>​i</​m>​ její vysoutěženou hodnotu <​m>​h_i</​m>,​ a <​m>​t_{i}</​m>​ počet dnů o které byla zakázka vypsána nad minimální přípustnou lhůtu (definovanou výše). V případě že ponechaná lhůta byla stejná nebo kratší než minimum, pak <​m>​t_{i} = 0</​m>​. Konečně označme <​m>​v</​m>​ celkovou vysoutěženou hodnotu všech zakázek daného zadavatele. Potom komponentu <​m>​z_6</​m>​ spočteme jako následující váženou sumu přes všechny zakázky daného zadavatele:
  • lhuta_pro_vypracovani_nabidek.1295912482.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
  • (upraveno mimo DokuWiki)