Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
nastroje_podporujici_soutez [2018/07/31 08:53]
Jiří Skuhrovec [Nástroje podporující soutěž]
nastroje_podporujici_soutez [2018/08/21 10:23]
Jiří Skuhrovec [Proč hodnotíme?]
Řádek 20: Řádek 20:
  
  
-  *  **Hodnocení kvality předmětu plnění** indikuje, že zadavateli záleží na kvalitě nakupovaného zboží a je ochoten si za kvalitu případně připlatit. Tím se veřejná soutěž povznáší nad prostou cenovou válku s předhazováním těch nejlevnějších produktů (Navíc pokud připustíme možnost víceprací,​ je tato cenová soutěž pouze slovní přestřelka bez reálného vlivu na konečnou cenu pro zadavatele). Solidní dodavatelé se takových výběrových řízeních neúčastní,​ protože vědí, že se svým kvalitním produktem za odpovídající cenu nemohou konkurovat těm nejlevnějším výrobkům. [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] k tomu uvádějí, že čistě cenová kritéria by se měla používat pouze u standardizovaných či jednoznačně specifikovatelných nákupů. V případě poptávky složitějších řešení, služeb či stavebních prací je hodnocení pomocí Ekonomicky nejvýhodnější nabídky s dílčími kritérii zaměřenými na kvalitu naprostá nutnost.+  *  **Hodnocení kvality předmětu plnění** indikuje, že zadavateli záleží na kvalitě nakupovaného zboží a je ochoten si za kvalitu případně připlatit. Tím se veřejná soutěž povznáší nad prostou cenovou válku s předhazováním těch nejlevnějších produktů (Navíc pokud připustíme možnost víceprací,​ je tato cenová soutěž pouze slovní přestřelka bez reálného vlivu na konečnou cenu pro zadavatele). Solidní dodavatelé se takových výběrových řízeních neúčastní,​ protože vědí, že se svým kvalitním produktem za odpovídající cenu nemohou konkurovat těm nejlevnějším výrobkům. [[dobra_praxe_a_literatura|Manuály dobré praxe]] k tomu uvádějí, že čistě cenová kritéria by se měla používat pouze u standardizovaných či jednoznačně specifikovatelných nákupů. V případě poptávky složitějších řešení, služeb či stavebních prací je hodnocení pomocí Ekonomicky nejvýhodnější nabídky s dílčími kritérii zaměřenými na kvalitu naprostá nutnost. Mezi tyto soutěže se počítají i soutěže o návrh.
 =====Jak hodnotíme?​==== =====Jak hodnotíme?​====
 Ukazatel se skládá ze čtyř dílčích složek: Ukazatel se skládá ze čtyř dílčích složek:
  • nastroje_podporujici_soutez.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/21 10:15
  • autor: Tomáš Ducháček