Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nastroje_podporujici_soutez [2019/08/02 10:35]
Tomáš Ducháček [Proč hodnotíme?]
nastroje_podporujici_soutez [2019/10/01 10:25] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 7: Řádek 7:
   * Prodloužené lhůty pro podání nabídek   * Prodloužené lhůty pro podání nabídek
   * Hodnocení zakázek nejen cenou, ale i kritérii kvality předmětu plnění   * Hodnocení zakázek nejen cenou, ale i kritérii kvality předmětu plnění
-  * "Inovativní řízení"+  * Inovativní řízení
  
 ===== Proč hodnotíme? ===== ===== Proč hodnotíme? =====
Řádek 33: Řádek 33:
   - Podíl počtu zakázek s nadstandardně dlouhou lhůtou pro podání nabídek (35 dní pro podlimitní zakázky a 40 dní pro nadlimitní zakázky) k celkovému počtu zakázek. V této komponentě hodnotíme pouze otevřená řízení a zjednodušená podlimitní řízení.   - Podíl počtu zakázek s nadstandardně dlouhou lhůtou pro podání nabídek (35 dní pro podlimitní zakázky a 40 dní pro nadlimitní zakázky) k celkovému počtu zakázek. V této komponentě hodnotíme pouze otevřená řízení a zjednodušená podlimitní řízení.
 Jelikož u všech hodnocených nástrojů rozhodně není smysluplné požadovat za dobrou praxi jejich využívání v úplně všech případech,​ dostane plné hodnocení subjekt, který dosahuje podílu vyššího než 20 % pro každou ze složek. Tj. podíly všech složek se sčítají, současně ale žádná ze složek nemůže do celkového ukazatele přispět číslem větším než 1/5 (zadavatel, který všechny zakázky dělil na části, ale neprodlužoval lhůty, nevyužíval e-aukce, soutěžil jen cenou a nevyužil jediné "​inovativní řízení"​ má tedy ukazatel roven 1/5).  Jelikož u všech hodnocených nástrojů rozhodně není smysluplné požadovat za dobrou praxi jejich využívání v úplně všech případech,​ dostane plné hodnocení subjekt, který dosahuje podílu vyššího než 20 % pro každou ze složek. Tj. podíly všech složek se sčítají, současně ale žádná ze složek nemůže do celkového ukazatele přispět číslem větším než 1/5 (zadavatel, který všechny zakázky dělil na části, ale neprodlužoval lhůty, nevyužíval e-aukce, soutěžil jen cenou a nevyužil jediné "​inovativní řízení"​ má tedy ukazatel roven 1/5). 
 +Současně dvojnásobně zvýhodňujeme použítí "​inovativních řízení",​ tedy pro maximální zisk bodů za tento podíl stačí zadat 10 % veřejných zakázek v "​inovativních řízeních",​ nikoli plných 20 % jako pro ostatní podíly užité ve vzorci.
  
  
Řádek 39: Řádek 40:
 \frac{počet\:​zakázek\:​dělených\:​na\:​části}{počet\:​zakázek} +  \frac{počet\:​zakázek\:​dělených\:​na\:​části}{počet\:​zakázek} + 
 \frac{počet\:​necenových\:​soutěží}{počet\:​zakázek}+\\ \frac{počet\:​necenových\:​soutěží}{počet\:​zakázek}+\\
-\frac{počet\:"​inovativních\:​řízení"​}{počet\:​zakázek}+ +\frac{\:2\times\:počet\:"​inovativních\:​řízení"​}{počet\:​zakázek}+ 
-\frac{počet\:​prodloužených\:​lhůt}{počet\:​zakázek\:​v\:​zjednodušeném\:​a\:​otevřeném\:​řízení}\Bigg)^{1/​2}$$+\frac{počet\:​prodloužených\:​lhůt}{počet\:​zakázek\:​ve\:​zjednodušeném\:​a\:​otevřeném\:​řízení}\Bigg)^{1/​2}$$
  
 ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ ===== ===== Koho ukazatel může znevýhodňovat?​ =====
  • nastroje_podporujici_soutez.1564734900.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/08/02 10:35
  • autor: Tomáš Ducháček