Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nastroje_podporujici_soutez [2019/08/02 09:39]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
nastroje_podporujici_soutez [2019/08/02 10:35] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Proč hodnotíme?]
Řádek 12: Řádek 12:
 Využívání výše uvedených dobrovolných nástrojů podporuje konkurenci a spravedlnost soutěže (viz [[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2008)]]). Ukazatel proto hodnotí pozitivně, pokud zadavatel ve vhodných případech vynaloží dodatečné úsilí nad rámec svých zákonných povinností,​ a podpoří tak konkurenční prostředí ve veřejné zakázce. Využívání výše uvedených dobrovolných nástrojů podporuje konkurenci a spravedlnost soutěže (viz [[dobra_praxe_a_literatura|OECD (2008)]]). Ukazatel proto hodnotí pozitivně, pokud zadavatel ve vhodných případech vynaloží dodatečné úsilí nad rámec svých zákonných povinností,​ a podpoří tak konkurenční prostředí ve veřejné zakázce.
  
-  * ** Elektronická aukce** umožňuje uchazečům upravovat svou nabídku, takže dochází k přímému cenovému souboji a hodnocení nabídek končí až ve chvíli, kdy už nikdo není ochoten nabídnout nižší cenu. ([[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| Exekutiva]] i [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​sci/​publication/​show/​id/​4833/​lang/​cs|akademické studie]] se shodují na tom, že e-aukce posilují konkurenční prostředí ve veřejných zakázkách a tím i snižují vysoutěženou cenu zakázek. ​V tzv. transparentní novele zákona o VZ z dubna 2012 bylo dokonce uvedeno, že „//Veřejný zadavatel je povinen použít elektronickou aukci i zadání veřejné ​zakázky ​na dodávky zboží vymezeného prováděcím právním předpisem. //“ (odst. 5§ 96, [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​5b785527-3330-440f-80b5-e35f368b7530/​ZVZ-transparentni-novela| Zákona o VZ, ve znění platném k 1. 4. 2012]]). Zmíněný právní předpis nicméně nebyl nikdy uveřejněn ​odstavec 5 paragrafu 96 byl později ze zákona vypuštěn. Přesto ​MMR vydalo ​[[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| seznam komodit vhodných pro e-aukce]], aby tak podpořilo využívání tohoto nástroje. To však nadále zůstává na dobrovolné báziNicméně, pro řadu komodit je dobrou praxí ​elektronické aukce využívat.+  * ** Elektronická aukce** umožňuje uchazečům upravovat svou nabídku, takže dochází k přímému cenovému souboji a hodnocení nabídek končí až ve chvíli, kdy už nikdo není ochoten nabídnout nižší cenu. [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| Exekutiva]] i [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​sci/​publication/​show/​id/​4833/​lang/​cs|akademické studie]] se shodují na tom, že e-aukce posilují konkurenční prostředí ve veřejných zakázkách a tím i snižují vysoutěženou cenu zakázek. ​Přínos využití elektronické aukce se však liší podle edmětu ​zakázky, a právě proto vydalo ​MMR [[http://​www.portal-vz.cz/​getmedia/​efb60624-f77c-4d4f-a3c4-66d8a21aa14c/​Seznam-komodit-vhodnych-pro-automat-metodu-hodnoceni-a-e-aukce.pdf| seznam komodit vhodných pro e-aukce]], aby tak podpořilo využívání tohoto nástroje ​a poskytlo zadavatelům vodítko, kdy e-aukci využítSoučasně i MF se e-aukcím věnujekdyž ve své [[https://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Metodika_2016_Metodicky-pokyn-CHJ-c-3.pdf|Metodice veřejného nakupování]] uvádí: //"​Obecně lze využití ​elektronické aukce doporučit pro komodity, jejichž předmět lze dobře 
 +vyspecifikovat,​ jejichž kvalita je neměnná a které jsou snadno standardizovatelné"//​.
  
   * ** Dělení zakázky na části** umožní zadavateli vytvořit maximálně konkurenční prostředí ke každé dílčí soutěži o část zakázky. Tento nástroj také otevírá veřejné zakázky malým a středním podnikům, neboť umožňuje snížit kvalifikační požadavky, vyčlenit jednodušší práce realizovatelné více uchazeči apod. (viz [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kodex dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]], Evropská komise, 2008; také [[koncentrace_dodavatelu|Koncentrace dodavatelů]] a [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​jiri-skuhrovec.php?​itemid=14927|blog]]). Subjekty, které jsou jinak pouze ve slabší roli subdodavatelů,​ se díky tomu mohou emancipovat a vzniká zdravější konkurenční prostředí.   * ** Dělení zakázky na části** umožní zadavateli vytvořit maximálně konkurenční prostředí ke každé dílčí soutěži o část zakázky. Tento nástroj také otevírá veřejné zakázky malým a středním podnikům, neboť umožňuje snížit kvalifikační požadavky, vyčlenit jednodušší práce realizovatelné více uchazeči apod. (viz [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kodex dobré praxe pro usnadnění přístupu MSP do VZ]], Evropská komise, 2008; také [[koncentrace_dodavatelu|Koncentrace dodavatelů]] a [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​jiri-skuhrovec.php?​itemid=14927|blog]]). Subjekty, které jsou jinak pouze ve slabší roli subdodavatelů,​ se díky tomu mohou emancipovat a vzniká zdravější konkurenční prostředí.
  • nastroje_podporujici_soutez.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/02 10:35
  • autor: Tomáš Ducháček