Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
objem_zakazek [2014/11/14 01:51]
vojta.sedlacek Links adapted because of a move operation
objem_zakazek [2019/08/02 09:27] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Objem zakázek]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Objem zakázek ====== ====== Objem zakázek ======
  
-Za objem zakázky v zásadě považujeme vysoutěženou cenu v Kč bez DPH. Ve [[http://​www.isvzus.cz|Věstníku veřejných zakázek]] však tato položka často není přímo uvedena, nebo je naopak uvedena vícekrát a s různou ​hodnotu, případně je uvedena cena zjevně nesmyslná (tisícina očekávané ceny, hodinová sazba apod.). U některých zakázek proto vzniká otázka, jak je tento údaj možno nejlépe dopočítat. Následující metodologická východiska jsou výsledkem snahy o maximální objektivitu,​ v některých případech však musela být přizpůsobena špatné dostupnosti dat. +Za objem zakázky v zásadě považujeme vysoutěženou cenu v Kč bez DPH. Ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz|Věstníku veřejných zakázek]] však tato položka často není přímo uvedena, nebo je naopak uvedena vícekrát a s různou ​hodnotou, případně je uvedena cena zjevně nesmyslná (tisícina očekávané ceny, hodinová sazba apod.). U některých zakázek proto vzniká otázka, jak je tento údaj možno nejlépe dopočítat. Následující metodologická východiska jsou výsledkem snahy o maximální objektivitu,​ v některých případech však musela být přizpůsobena špatné dostupnosti dat. 
  
-  - Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V., je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. ​očekávané ceny) o více než 90%, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován ​komponentou ​[[kvalita_dat_ve_vestniku|Zavádějící informace ​ve Věstníku]] a nepřímo i [[podíl VZ na celkových nákupech]]. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné komponenty ​zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout. +  - Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V. (respektive II. a IV. pro podlimitní zakázky), je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. ​od předpokládané hodnoty) o více než 90 %, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován ​ukazatelem ​[[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]] a nepřímo i ukazatelem ​[[Podíl veřejných zakázek ​na celkových nákupech]]. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné ukazatele ​zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout. 
-  - pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity [[http://​www.cnb.cz/​cs/​financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_rok.jsp?​rok=2008|průměrné kurzy ČNB]] pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2008 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,342 CZK.U zakázek vysoutěžených v září a říjnu 2010 je využit průměrný kurz v těchto dvou měsících+  - Pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity [[https://​www.cnb.cz/​cs/​financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/​prumerne_form.html|průměrné kurzy ČNB]] pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2018 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,862 CZK. 
-  - Uvádění měsíčních resp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen,​ vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádet ​skutečně celkový objem zakázky.+  - Uvádění měsíčníchresp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen,​ vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádět ​skutečně celkový objem zakázky.
   - Pokud je ve Věstníku uvedená cena označena za cenu s DPH, je tato očištěna o hodnotu DPH uvedenou v příslušející kolonce. Nepodaří-li se získat hodnotu DPH z formuláře,​ pak je odečtena ze zákona vyšší hodnota daně (se zohledněním data zadání).   - Pokud je ve Věstníku uvedená cena označena za cenu s DPH, je tato očištěna o hodnotu DPH uvedenou v příslušející kolonce. Nepodaří-li se získat hodnotu DPH z formuláře,​ pak je odečtena ze zákona vyšší hodnota daně (se zohledněním data zadání).
    
  
 ====Rámcové smlouvy==== ====Rámcové smlouvy====
-Specifickým případem jsou rámcové smlouvy - zakázky, které ​mají více vítězů a není jasné jaká část celkové částky plynula kterému. U rámcové smlouvy je celková částka rovnoměrně rozpočtena mezi všechny její vítěze.+Specifickým případem jsou rámcové smlouvy - zakázky, které ​mohou mít více vítězů a není jasné jaká část celkové částky plynula kterému. U rámcové smlouvy je celková částka rovnoměrně rozpočtena mezi všechny její vítěze.
  
 ====Opravné formuláře==== ====Opravné formuláře====
 Vydá-li zadavatel k zakázce opravný formulář, používáme primárně data z tohoto formuláře. Výjimku tvoří případy, kdy v novém formuláři není cena uvedena, pak pracujeme s původní hodnotou. Vydá-li zadavatel k zakázce opravný formulář, používáme primárně data z tohoto formuláře. Výjimku tvoří případy, kdy v novém formuláři není cena uvedena, pak pracujeme s původní hodnotou.
  • objem_zakazek.1415926271.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/11/14 01:51
  • autor: vojta.sedlacek