Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
objem_zakazek [2014/10/09 22:33]
Jiří Skuhrovec
objem_zakazek [2014/11/14 01:51] (aktuální)
vojta.sedlacek Links adapted because of a move operation
Řádek 3: Řádek 3:
 Za objem zakázky v zásadě považujeme vysoutěženou cenu v Kč bez DPH. Ve [[http://​www.isvzus.cz|Věstníku veřejných zakázek]] však tato položka často není přímo uvedena, nebo je naopak uvedena vícekrát a s různou hodnotu, případně je uvedena cena zjevně nesmyslná (tisícina očekávané ceny, hodinová sazba apod.). U některých zakázek proto vzniká otázka, jak je tento údaj možno nejlépe dopočítat. Následující metodologická východiska jsou výsledkem snahy o maximální objektivitu,​ v některých případech však musela být přizpůsobena špatné dostupnosti dat.  Za objem zakázky v zásadě považujeme vysoutěženou cenu v Kč bez DPH. Ve [[http://​www.isvzus.cz|Věstníku veřejných zakázek]] však tato položka často není přímo uvedena, nebo je naopak uvedena vícekrát a s různou hodnotu, případně je uvedena cena zjevně nesmyslná (tisícina očekávané ceny, hodinová sazba apod.). U některých zakázek proto vzniká otázka, jak je tento údaj možno nejlépe dopočítat. Následující metodologická východiska jsou výsledkem snahy o maximální objektivitu,​ v některých případech však musela být přizpůsobena špatné dostupnosti dat. 
  
-  - Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V., je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. očekávané ceny) o více než 90%, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován komponentou [[netransparentni ci nespravne informace v isvz|Zavádějící informace ve Věstníku]] a nepřímo i [[podíl VZ na celkových nákupech]]. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné komponenty zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout.+  - Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V., je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. očekávané ceny) o více než 90%, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován komponentou [[kvalita_dat_ve_vestniku|Zavádějící informace ve Věstníku]] a nepřímo i [[podíl VZ na celkových nákupech]]. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné komponenty zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout.
   - pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity [[http://​www.cnb.cz/​cs/​financni_trhy/​devizovy_trh/​kurzy_devizoveho_trhu/​prumerne_rok.jsp?​rok=2008|průměrné kurzy ČNB]] pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2008 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,342 CZK.U zakázek vysoutěžených v září a říjnu 2010 je využit průměrný kurz v těchto dvou měsících.   - pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity [[http://​www.cnb.cz/​cs/​financni_trhy/​devizovy_trh/​kurzy_devizoveho_trhu/​prumerne_rok.jsp?​rok=2008|průměrné kurzy ČNB]] pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2008 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,342 CZK.U zakázek vysoutěžených v září a říjnu 2010 je využit průměrný kurz v těchto dvou měsících.
   - Uvádění měsíčních resp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen,​ vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádet skutečně celkový objem zakázky.   - Uvádění měsíčních resp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen,​ vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádet skutečně celkový objem zakázky.
  • objem_zakazek.txt
  • Poslední úprava: 2014/11/14 01:51
  • autor: vojta.sedlacek