Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
objem_zakazek [2019/07/25 09:35]
Tomáš Ducháček [Objem zakázek]
objem_zakazek [2019/08/02 09:27] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Objem zakázek]
Řádek 4: Řádek 4:
  
   - Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V. (respektive II. a IV. pro podlimitní zakázky), je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. od předpokládané hodnoty) o více než 90 %, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován ukazatelem [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]] a nepřímo i ukazatelem [[Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech]]. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné ukazatele zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout.   - Liší-li se uvedené vítězné ceny v Oznámení o zadání zakázky v oddílech II. a V. (respektive II. a IV. pro podlimitní zakázky), je primárně použit údaj z V. Jeho výhoda spočívá v tom, že u zakázek s více vítězi rozlišuje částky vysoutěžené jednotlivými vítězi. Pokud se ale tato cena různí od ostatních (např. od předpokládané hodnoty) o více než 90 %, je považována za chybnou a dále korigována (jedná se typicky o překlepy nebo zakázky, kde zadavatel uvedl jednotkovou cenu). Takto nejasné uvedení ceny je vážným nedostatkem v transparenci zakázky, který je postihován ukazatelem [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]] a nepřímo i ukazatelem [[Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech]]. Takový postih je nutný i k vyvážení faktu, že jiné ukazatele zakázku s velmi nízkým objemem nemohou prakticky postihnout.
-  - Pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity [[https://​www.cnb.cz/​cs/​financni-trhy/​devizovy-trh/​kurzy-devizoveho-trhu/​kurzy-devizoveho-trhu/​prumerne_form.html|průměrné kurzy ČNB]] pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2008 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,342 CZK. U zakázek vysoutěžených v září a říjnu 2010 je využit průměrný kurz v těchto dvou měsících.+  - Pro přepočet zahraničních měn na CZK jsou použity [[https://​www.cnb.cz/​cs/​financni-trhy/​devizovy-trh/​kurzy-devizoveho-trhu/​kurzy-devizoveho-trhu/​prumerne_form.html|průměrné kurzy ČNB]] pro poslední kvartál roku kdy byla zakázka vysoutěžena. Zakázka vysoutěžena v EUR v srpnu 2018 se např. přepočte kurzem 1 EUR = 25,862 CZK.
   - Uvádění měsíčních,​ resp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen,​ vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádět skutečně celkový objem zakázky.   - Uvádění měsíčních,​ resp. ročních hodnot v oznámení o zadání zakázky je ignorováno. Výběrovým šetřením bylo zjištěno, že zadavatelé toto pole ve více než 95% případů používají v rozporu s metodikou MMR. Násobení objemu zakázky počtem měsíců by v těchto případech podstatně zkreslilo realitu (zakázky 48x dražší apod.), je proto volen tento konzervativní přístup. U 5 % zadavatelů postupujících v souladu s metodikou je tedy objem zakázky podhodnocen,​ vliv na celkové hodnocení by ale měl být neutrální. Obecně doporučujeme zadavatelům toto pole vůbec nepoužívat a uvádět skutečně celkový objem zakázky.
   - Pokud je ve Věstníku uvedená cena označena za cenu s DPH, je tato očištěna o hodnotu DPH uvedenou v příslušející kolonce. Nepodaří-li se získat hodnotu DPH z formuláře,​ pak je odečtena ze zákona vyšší hodnota daně (se zohledněním data zadání).   - Pokud je ve Věstníku uvedená cena označena za cenu s DPH, je tato očištěna o hodnotu DPH uvedenou v příslušející kolonce. Nepodaří-li se získat hodnotu DPH z formuláře,​ pak je odečtena ze zákona vyšší hodnota daně (se zohledněním data zadání).
  • objem_zakazek.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/02 09:27
  • autor: Tomáš Ducháček