Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

opakovana_vitezstvi [2010/12/12 12:17]
petr úpravy výpočtu, dále nejsem si jistej jestli má maximum kompenty 1 nebo 100 tak to pak musím opravit
opakovana_vitezstvi [2014/08/13 13:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-Opakovaná vítězství dodavatele v různých veřejných zakázkách u jednoho zadavatele. 
  
-Začlenění tohoto ukazatele do zIndexu má podobné zdůvodnění jako další komponenta: [[pocet_nabidek]]. 
- 
-Obecně je konkurence a tedy vyšší počet soutěžících i skutečných dodavatelů lepší. 
- 
-===== Výpočet ===== 
-Pomocí Herfindahlova indexu dodavatelů se dá vypočítat stupeň koncentrace dodavatelů pro každého zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Jelikož chceme, aby zadavatele s nižší koncentrací dodavatelů získali vyšší číslo v této komponentě,​ odečítáme Herfindahlův index od jedničky. ​ 
- 
-Označme p jako podíl jednotlivých dodavatelů,​ i, a sečtěme druhé mocniny těchto podílů pro všechny dodavatele, kterých je celkem N, pro každého zadavatele. ​ 
- 
-Výpočet této komponenty probíhá ve následovně:​ 
- 
-<m 16>i_A = 1-sum{i=1}{N}{p^2}</​m>​ 
- 
- 
-Výsledné číslo v intervalu 0 a 1 nám říká jak moc jsou dodavatelé koncentrovaní u konkrétního zadavatele, jak velké množství dodavatelů opakovaně vítězilo. 
- 
-Čím blíže je hodnota této komponenty indexu k maximální hodnotě 1, tím méně jsou dodavatelé u daného zadavatele koncentrování. Naopak, čím blíže je hodnota této komponenty k 0, tím více se vítězství dodavatelů u jednotlivých zadavatelů opakují. 
  • opakovana_vitezstvi.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)