Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
opakovana_vitezstvi [2010/11/18 10:25]
petr
opakovana_vitezstvi [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Popis =====
 Opakovaná vítězství dodavatele v různých veřejných zakázkách u jednoho zadavatele. Opakovaná vítězství dodavatele v různých veřejných zakázkách u jednoho zadavatele.
  
Řádek 6: Řádek 7:
  
 ===== Výpočet ===== ===== Výpočet =====
-Pomocí Herfindahlova indexu dodavatelů se dá vypočítat stupeň koncentrace dodavatelů pro každého zadavatele veřejných zakázek.+Pomocí Herfindahlova indexu dodavatelů se dá vypočítat stupeň koncentrace dodavatelů pro každého zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Jelikož chceme, aby zadavatele s nižší koncentrací dodavatelů získali vyšší číslo v této komponentě,​ odečítáme Herfindahlův index od jedničky
  
-Označme ​jako podíl jednotlivých dodavatelů,​ i, a sečtěme druhé mocniny těchto podílů pro všechny dodavatele, N, pro každého zadavatele. ​+Označme ​jako podíl jednotlivých dodavatelů,​ i, a sečtěme druhé mocniny těchto podílů pro všechny dodavatele, ​kterých je celkem ​N, pro každého zadavatele. ​
  
-{{:hi.jpg|}}+Výpočet této komponenty probíhá ve následovně:
  
-Výsledné číslo v intervalu 0 a nám říká jak moc jsou dodavatelé koncentrovaní u konkrétního zadavatele, jak velké množství dodavatelů opakovaně vítězilo.+<m 16>i_A = 1-sum{i=1}{N}{p^2}</​m>​
  
-Čím blíže je hodnota Herfindahlova indexu dodavatelů k maximální hodnotě 1, tím více jsou dodavatelé u daného zadavatele koncentrování,​ tím více se jejich vítězství opakují. 
  
-Čím blíže je hodnota ​Herfindahlova ​indexu ​dodavatelů ​minimální ​hodnotě ​0, tím méně jsou dodavatelé u daného zadavatele koncentrování,​ tím méně ​se jejich ​vítězství opakují.+Výsledné číslo v intervalu 0 a 1 nám říká jak moc jsou dodavatelé koncentrovaní u konkrétního zadavatele, jak velké množství dodavatelů opakovaně vítězilo. 
 + 
 +Čím blíže je hodnota ​této komponenty ​indexu k maximální ​hodnotě ​1, tím méně jsou dodavatelé u daného zadavatele koncentrování. Naopak, čím blíže je hodnota této komponenty k 0, tím více se vítězství ​dodavatelů u jednotlivých zadavatelů ​opakují.
  • opakovana_vitezstvi.1290072315.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
  • (upraveno mimo DokuWiki)