Toto je starší verze dokumentu!


Opakovaná vítězství dodavatele v různých veřejných zakázkách u jednoho zadavatele.

Začlenění tohoto ukazatele do zIndexu má podobné zdůvodnění jako další komponenta: pocet_nabidek.

Obecně je konkurence a tedy vyšší počet soutěžících i skutečných dodavatelů lepší.

Pomocí Herfindahlova indexu dodavatelů se dá vypočítat stupeň koncentrace dodavatelů pro každého zadavatele veřejných zakázek. Herfindahlův index je standardním metodologickým nástrojem v ekonomii a my jej zde upravujeme pro účely zadávání veřejných zakázek. Jelikož chceme, aby zadavatele s nižší koncentrací dodavatelů získali vyšší číslo v této komponentě, odečítáme Herfindahlův index od jedničky.

Označme p jako podíl jednotlivých dodavatelů, i, a sečtěme druhé mocniny těchto podílů pro všechny dodavatele, kterých je celkem N, pro každého zadavatele.

Výpočet této komponenty probíhá ve následovně:

<m 16>i_A = 1-sum{i=1}{N}{p^2}</m>

Výsledné číslo v intervalu 0 a 1 nám říká jak moc jsou dodavatelé koncentrovaní u konkrétního zadavatele, jak velké množství dodavatelů opakovaně vítězilo.

Čím blíže je hodnota této komponenty indexu k maximální hodnotě 1, tím méně jsou dodavatelé u daného zadavatele koncentrování. Naopak, čím blíže je hodnota této komponenty k 0, tím více se vítězství dodavatelů u jednotlivých zadavatelů opakují.

  • opakovana_vitezstvi.1292152637.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
  • (upraveno mimo DokuWiki)