Překlady této stránky:

Opravy chyb v datech

Data uvedená zadavateli v systému ISVZUS mají obecně velmi vysokou chybovost. Ta může být částečně způsobena nedostatky v systému, hlavní vina ale téměř jistě leží na straně zadavatelů samotných, kteří chybné údaje do systému zanášejí. Jedná se o drobnosti (chybná adresa, nefunkční email), ale i závažné prohřešky (neuvedení vysoutěžené ceny, vítězného dodavatele..).

Za vážné nedostatky v udaných datech trestá zIndex dodavatele v komponentách Porušení transparence a Správnost udaných údajů. V případě nejasnosti je dodržována presumpce neviny, hodnocení je tedy zadavateli sníženo vždy raději méně než více. U větších takto podezřelých zakázek, které nelze plošným indexem postihnout, se však snažíme upozornit média a podnítit detailnější prošetření.

Po udělení příslušných penalizací se však snažíme chyby v datech opravit, a získat tak maximálně vypovídající údaje. Tyto opravy jsou velmi pracné, jedná se však pravděpodobně o jedinou cestu k získání spolehlivých statistických údajů o skutečném stavu veřejných zakázek v ČR. Při práci operativně kombinujeme různé statistické metody k vyhledávání možných chyb s ruční kontrolou těchto případů.

opravy IČO

Zakázky u kterých existuje důvodné podezření na chybu v IČO kontrolujeme manuálně a snažíme se dohledat nejpravděpodobnějšího zadavatele nebo dodavatele. Množství takových chyb v ISVZ není malé, a databáze přiřazující k zakázkám správné subjekty patří mezi největší devizy projektu zIndex.cz. Jen s takovou databází je možné spolehlivě hodnotit zadavatele.

U slovenských a jiných zahraničních firem není IČO dohledáváno. Jeho absence není přirozeně považována za chybu.

Opravy limitů

U zakázek, které nemají uvedený limit tj, není rozlišeno zda jsou nadlimitní, podlimitní a nebo malého rozsahu, jsou zakázky malého rozsahu identifikovány podle výše vítězné ceny (zakázka s cenou menší než 2.000.000), případně podle kombinace CPV (první dvojčísla 44 a 45) a ceny (menší než 6.000.000), u zakázek po 1.4.2012 je postupováno obdobně

Opravy cen

viz ceny.

 
opravovani_chyb_v_datech.txt · Poslední úprava: 2014/08/13 13:15 (upraveno mimo DokuWiki)
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0