Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
opravovani_chyb_v_datech [2018/07/27 15:44]
Jiří Skuhrovec
opravovani_chyb_v_datech [2018/07/27 15:45] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 4: Řádek 4:
 Za vážné nedostatky v udaných datech trestá zIndex dodavatele v indikátoru [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]]. V případě nejasnosti je dodržována presumpce neviny, hodnocení je tedy zadavateli ​ sníženo vždy raději méně než více.  ​ Za vážné nedostatky v udaných datech trestá zIndex dodavatele v indikátoru [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]]. V případě nejasnosti je dodržována presumpce neviny, hodnocení je tedy zadavateli ​ sníženo vždy raději méně než více.  ​
  
-Po udělení příslušných penalizací se však snažíme chyby v datech opravit, a získat tak maximálně vypovídající údaje. Tyto opravy jsou **velmi** ​pracné, jedná se však pravděpodobně o jedinou cestu k získání spolehlivých statistických údajů o skutečném stavu veřejných zakázek v ČR. Při práci operativně kombinujeme různé statistické metody k vyhledávání možných chyb s ruční kontrolou těchto případů. ​+Po udělení příslušných penalizací se však snažíme chyby v datech opravit, a získat tak maximálně vypovídající údaje. Tyto opravy jsou pracné, jedná se však pravděpodobně o jedinou cestu k získání spolehlivých statistických údajů o skutečném stavu veřejných zakázek v ČR. Při práci operativně kombinujeme různé statistické metody k vyhledávání možných chyb s ruční kontrolou těchto případů. ​
  
-====== ​opravy ​IČO ====== +====== ​Opravy ​IČO ====== 
-Zakázky u kterých existuje důvodné podezření na chybu v IČO kontrolujeme manuálně a snažíme se dohledat nejpravděpodobnějšího zadavatele nebo dodavatele. Množství takových chyb v ISVZ není malé, a databáze přiřazující k zakázkám //​správné//​ subjekty patří mezi největší devizy projektu zIndex.cz. Jen s takovou databází je možné spolehlivě hodnotit zadavatele.+Zakázky u kterých existuje důvodné podezření na chybu v IČO kontrolujeme manuálně a snažíme se dohledat nejpravděpodobnějšího zadavatele nebo dodavatele. Množství takových chyb e Věstníku ​není malé, a databáze přiřazující k zakázkám //​správné//​ subjekty patří mezi největší devizy projektu zIndex.cz. Jen s takovou databází je možné spolehlivě hodnotit zadavatele.
  
 U slovenských a jiných zahraničních firem není IČO dohledáváno. Jeho absence není přirozeně považována za chybu. U slovenských a jiných zahraničních firem není IČO dohledáváno. Jeho absence není přirozeně považována za chybu.
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-====== Opravy limitů ====== 
-U zakázek, které nemají uvedený limit tj, není rozlišeno zda jsou **nadlimitní**,​ **podlimitní** a nebo **malého rozsahu**, jsou zakázky malého rozsahu identifikovány podle výše vítězné ceny (zakázka s cenou menší než 2.000.000), případně podle kombinace CPV (první dvojčísla 44 a 45) a ceny (menší než 6.000.000), u zakázek po 1.4.2012 je postupováno obdobně 
  
 ====== Opravy cen ===== ====== Opravy cen =====
 viz [[ceny]]. viz [[ceny]].
  • opravovani_chyb_v_datech.txt
  • Poslední úprava: 2018/07/27 15:45
  • autor: Jiří Skuhrovec