Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
opravovani_chyb_v_datech [2018/07/27 15:45]
Jiří Skuhrovec
opravovani_chyb_v_datech [2019/07/25 09:48] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Opravy IČO]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Opravy chyb v datech ====== ====== Opravy chyb v datech ======
-Data uvedená zadavateli ve [[https://​www.vestnikverejnychzakazek.cz|Věstníku veřejných zakázek]] mají obecně velmi vysokou chybovost. Ta může být částečně způsobena nedostatky v systému, část ale leží na straně zadavatelů samotných, kteří chybné údaje do systému zanášejí. Jedná se o drobnosti (chybná adresa, nefunkční email), ale i závažné prohřešky (neuvedení vysoutěžené ceny, vítězného dodavatele..). ​+Data uvedená zadavateli ve [[https://​www.vestnikverejnychzakazek.cz|Věstníku veřejných zakázek]] mají obecně velmi vysokou chybovost. Ta může být částečně způsobena nedostatky v systému, část ale leží na straně zadavatelů samotných, kteří chybné údaje do systému zanášejí. Jedná se o drobnosti (chybná adresa, nefunkční email), ale i závažné prohřešky (neuvedení vysoutěžené ceny, vítězného dodavatele...). 
  
-Za vážné nedostatky v udaných datech trestá zIndex dodavatele v indikátoru ​[[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]]. V případě ​nejasnosti ​je dodržována presumpce neviny, hodnocení je tedy zadavateli ​ sníženo vždy raději méně než více.  ​+Za vážné nedostatky v udaných datech trestá zIndex dodavatele v ukazateli ​[[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]]. V případě ​nejasností ​je dodržována presumpce neviny, hodnocení je tedy zadavateli sníženo vždy raději méně než více.  ​
  
 Po udělení příslušných penalizací se však snažíme chyby v datech opravit, a získat tak maximálně vypovídající údaje. Tyto opravy jsou pracné, jedná se však pravděpodobně o jedinou cestu k získání spolehlivých statistických údajů o skutečném stavu veřejných zakázek v ČR. Při práci operativně kombinujeme různé statistické metody k vyhledávání možných chyb s ruční kontrolou těchto případů. ​ Po udělení příslušných penalizací se však snažíme chyby v datech opravit, a získat tak maximálně vypovídající údaje. Tyto opravy jsou pracné, jedná se však pravděpodobně o jedinou cestu k získání spolehlivých statistických údajů o skutečném stavu veřejných zakázek v ČR. Při práci operativně kombinujeme různé statistické metody k vyhledávání možných chyb s ruční kontrolou těchto případů. ​
  
 ====== Opravy IČO ====== ====== Opravy IČO ======
-Zakázky u kterých existuje důvodné podezření na chybu v IČO kontrolujeme manuálně a snažíme se dohledat nejpravděpodobnějšího zadavatele nebo dodavatele. Množství takových chyb Věstníku není maléa databáze přiřazující k zakázkám //​správné//​ subjekty patří mezi největší devizy projektu zIndex.cz. Jen s takovou databází je možné spolehlivě hodnotit zadavatele.+Zakázkyu kterých existuje důvodné podezření na chybu v IČOkontrolujeme manuálně a snažíme se dohledat nejpravděpodobnějšího zadavatele nebo dodavatele. Množství takových chyb ve Věstníku není malé a databáze přiřazující k zakázkám //​správné//​ subjekty patří mezi největší devizy projektu zIndex.cz. Jen s takovou databází je možné spolehlivě hodnotit zadavatele.
  
 U slovenských a jiných zahraničních firem není IČO dohledáváno. Jeho absence není přirozeně považována za chybu. U slovenských a jiných zahraničních firem není IČO dohledáváno. Jeho absence není přirozeně považována za chybu.
Řádek 13: Řádek 13:
  
 ====== Opravy cen ===== ====== Opravy cen =====
-viz [[ceny]].+viz [[Objem zakázek]].
  • opravovani_chyb_v_datech.1532699118.txt.gz
  • Poslední úprava: 2018/07/27 15:45
  • autor: Jiří Skuhrovec