Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pocet_nabidek [2019/09/05 08:50]
Jiří Skuhrovec [Jak hodnotíme?]
pocet_nabidek [2020/01/20 12:58] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 14: Řádek 14:
 Výpočet ukazatele probíhá ve dvou krocích. Nejprve je ohodnocena míra konkurence pro každou zakázku zvlášť ($k$) a průměrný výsledek za všechny zakázky daného zadavatele dá výslednou hodnotu ukazatele. Výpočet ukazatele probíhá ve dvou krocích. Nejprve je ohodnocena míra konkurence pro každou zakázku zvlášť ($k$) a průměrný výsledek za všechny zakázky daného zadavatele dá výslednou hodnotu ukazatele.
  
-Výpočet zohledňuje skutečnost,​ že na každém trhu a pro různě velké zakázky je odlišná míra konkurence. Zakázky jsou porovnávány vždy proti mediánu ([[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Medi%C3%A1n|prostřední hodnotě]]) počtu nabídek v zakázkách se stejným nebo blízkým předmětem plnění dle [[cpv_ciselniky| CPV číselníku]]. Abychom co nejpřesněji zaměřili konkrétní druh nakupovaného předmětu, ale vyhnuli se zavádějícím statistikám,​ počítáme medián na co nejjemnější úrovni CPV číselníku,​ ve které bylo zadáno alespoň 20 zakázek. Současně rozlišujeme zakázky na podlimitní (mezi které pro účely tohoto ukazatele přiřazujeme i zakázky malého rozsahu) a nadlimitní a pro každou z těchto velikostí zjišťujeme vlastní míru konkurence. Ukazatel tedy porovnává počet nabídek zakázky s počtem nabídek obvyklým pro zakázky v daném odvětví a s danou velikostí. Pokud pro danou zakázku není možné zjistit obvyklou míru konkurence (typicky zakázky malého rozsahu), používáme medián počtu nabídek ve výši ​2,5.+Výpočet zohledňuje skutečnost,​ že na každém trhu a pro různě velké zakázky je odlišná míra konkurence. Zakázky jsou porovnávány vždy proti mediánu ([[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Medi%C3%A1n|prostřední hodnotě]]) počtu nabídek v zakázkách se stejným nebo blízkým předmětem plnění dle [[cpv_ciselniky| CPV číselníku]]. Abychom co nejpřesněji zaměřili konkrétní druh nakupovaného předmětu, ale vyhnuli se zavádějícím statistikám,​ počítáme medián na co nejjemnější úrovni CPV číselníku,​ ve které bylo zadáno alespoň 20 zakázek. Současně rozlišujeme zakázky na podlimitní (mezi které pro účely tohoto ukazatele přiřazujeme i zakázky malého rozsahu) a nadlimitní a pro každou z těchto velikostí zjišťujeme vlastní míru konkurence. Ukazatel tedy porovnává počet nabídek zakázky s počtem nabídek obvyklým pro zakázky v daném odvětví a s danou velikostí. Pokud pro danou zakázku není možné zjistit obvyklou míru konkurence (typicky zakázky malého rozsahu), používáme medián počtu nabídek ve výši ​1tedy jakákoli míra konkurence je hodnocena pozitivně.
  
 $$k =0.5 + \frac{počet\:​nabídek\:​zakázky -  medián\:​kategorie(počet\:​nabídek)}{medián\:​kategorie(počet\:​nabídek)}$$ $$k =0.5 + \frac{počet\:​nabídek\:​zakázky -  medián\:​kategorie(počet\:​nabídek)}{medián\:​kategorie(počet\:​nabídek)}$$
Řádek 28: Řádek 28:
  
  
-$$z_5 = \frac{\sum hodnota\:​zakázky*k}{celková\:hodnota\:​zakázek}$$+$$z_5 = \frac{\sum ​\sqrt {hodnota\:​zakázky}*k}{součet\sqrt{hodnot\:zakázek}}$$
  
  
  • pocet_nabidek.1567666235.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/09/05 08:50
  • autor: Jiří Skuhrovec