Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pocet_nabizejicich [2010/11/09 21:34]
Jiří Skuhrovec
pocet_nabizejicich [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Počet nabídek ====== +tato stránka byla ejmenována,​ pokračujte na [[Počet nabídek]]
-===== Popis ===== +
-Tato komponenta indexu kontroluje míru konkurence pro danou zakázku. Postihuje zakázky s vysokým poměrem <​m>​{vítězové}/​{nabídky}</​m>,​ tedy ty kde o zakázku nebylo ​íliš zájemců. Příčinou takové situace je typicky nevhodné zadání, špatná publicita a nebo krátké lhůty ​na podání nabídek. Nulový rating proto obdrží např. zakázky kde je pouze jeden nabízející a jeden vítěz. ​  +
- +
-===== Výpočet ===== +
-Výpočet komponenty probíhá ve dvou krocích. +
- +
-=== Krok 1: Komponenta pro jednu zakázku === +
-Výpočet komponenty pro každou zakázku <​m>​c</​m>​ probíhá podle následující formule, kde suma značí počet nabídek ​respektive vítězů v dané zakázce. ​  +
- +
-<m 16>k_c = ({sum{}{}{nabídky}-sum{}{}{vítězové}}/​{sum{}{}{nabídky}})^2</​m>​ +
- +
-=== Krok 2: Komponenta pro jednoho zadavatele === +
-Je vyčíslena jako vážená suma komponent <​m>​k</​m>​ přes všechny zakázky jednoho zadavatele <​m>​z</​m>​. Jako váha pro je pro každou zakázku <​m>​c</​m>​ použita její vysoutěžená hodnota <​m>​h_c</​m>,​ normovaná celkovou hodnotou zakázek daného dodavatele.  +
- +
-<m 18>i_z = sum{c in z}{}{ +
- +
- +
- +
- +
- +
- ​h_c}</​m>​ +
- +
-===== Kritika a obhajoba===== +
-Mimo obvyklého problému [[porovnatelnost|porovnatelnosti]] takového indexu napříč odlišnými zadavateli, je možno argumentovat,​ že v různých lokalitách nebo na různých trzích není nabídka dostatečně široká a zadavatelé poptávající zboží nebo služby na těchto trzích jsou znevýhodněni. Pak je nutno zakázku přizpůsobit omezeným možnostem trhu.  +
- +
-Dobrá praxe (OECD, 2007) vyžaduje aby zadavatelé takovým situacím předcházeli a vypisovali VZ tak, aby neomezovali konkurenci mezi dodavateli na nepřípustně nízkou úroveň. To zahrnuje především **minimalizaci kvalifikačních nároků**, **zajištění dobré publicity zakázky** a konečně dělení velkých zakázek na smysluplné celky, tak **aby je mohly realizovat i malé a střední podniky** (EC, 2008)nikoliv však tak, aby docházelo ke ztrátě transparence překlasifikováním zakázky do kategorie zakázek malého rozsahu. +
- +
-===== Zdroje ===== +
-  -OECD(2007) - //Integrity in Public Procurement//​ www.oecd.org/​dataoecd/​43/​36/​38588964.pdf +
-  -European Commission (2008) //European Code of Best Practices Facilitating Access by SME's to Public Procurement Contracts// http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf +
-  +
- +
  • pocet_nabizejicich.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)