Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pochybeni_dle_uohs [2019/07/29 21:13]
Tomáš Ducháček [Koho ukazatel může znevýhodňovat?]
pochybeni_dle_uohs [2019/07/29 21:14] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak své hodnocení zlepšit?]
Řádek 38: Řádek 38:
 Ukazatel může dále znevýhodňovat zadavatele, u nichž ÚOHS shledal pochybení, ale spor o správnost jeho verdiktu nadále trvá (v kterékoli instanci ÚOHS nebo u správního soudu). Ukazatel může dále znevýhodňovat zadavatele, u nichž ÚOHS shledal pochybení, ale spor o správnost jeho verdiktu nadále trvá (v kterékoli instanci ÚOHS nebo u správního soudu).
 ===== Jak své hodnocení zlepšit? ====== ===== Jak své hodnocení zlepšit? ======
-  * **Řádnou dokumentací**V první řadě je třeba celý postup řízení řádně dokumentovat a vysvětlovat,​ a to včetně zdůvodnění kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií, postupu při posouzení a hodnocení nabídek – zejména v případě užití kvalitativních hodnotících kritérií. +  * **Řádnou dokumentací.** V první řadě je třeba celý postup řízení řádně dokumentovat a vysvětlovat,​ a to včetně zdůvodnění kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií, postupu při posouzení a hodnocení nabídek – zejména v případě užití kvalitativních hodnotících kritérií. 
-  * **Komunikací s uchazeči**Stížnosti na ÚOHS typicky pocházejí z řad uchazečů. Zadavatel vůči nim musí postupovat tak, aby nevzbuzoval dojem nekalé soutěže – tím rapidně snižuje šanci na takové stížnosti. Zejména jde o poskytování dodatečných informací (včetně případného prodlužování lhůt) a informování o výběru nabídek. +  * **Komunikací s uchazeči.** Stížnosti na ÚOHS typicky pocházejí z řad uchazečů. Zadavatel vůči nim musí postupovat tak, aby nevzbuzoval dojem nekalé soutěže – tím rapidně snižuje šanci na takové stížnosti. Zejména jde o poskytování dodatečných informací (včetně případného prodlužování lhůt) a informování o výběru nabídek. 
-  * **Hledáním ​referencí**V případě pochybností o dílčích otázkách při vypisování je třeba hledat referenční zakázky a judikaturní případy: s většinou problémů se potýkají všichni zadavatelé v republice a tak je pravděpodobné,​ že daný problém již někdy někdo řešil a zkoumal. Je tedy vhodné podívat se do metodiky MMR, sbírky rozhodnutí ÚOHS a podobně. +  * **Hledáním ​referenčních zakázek.** V případě pochybností o dílčích otázkách při vypisování je třeba hledat referenční zakázky a judikaturní případy: s většinou problémů se potýkají všichni zadavatelé v republice a tak je pravděpodobné,​ že daný problém již někdy někdo řešil a zkoumal. Je tedy vhodné podívat se do metodiky MMR, sbírky rozhodnutí ÚOHS a podobně. 
-  * **Nespoléhat se na administrátory zakázek**Podle [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​default/​file/​download/​id/​19800|studie Univerzity Karlovy]] dělají stejně chyb jako samotní zadavatelé. To přirozeně neplatí obecně – zadavatel si nicméně musí uvědomit fakt, že využití administrátora není zárukou bezproblémové zakázky.+  * **Nespoléhat se na administrátory zakázek.** Podle [[http://​ies.fsv.cuni.cz/​default/​file/​download/​id/​19800|studie Univerzity Karlovy]] dělají stejně chyb jako samotní zadavatelé. To přirozeně neplatí obecně – zadavatel si nicméně musí uvědomit fakt, že využití administrátora není zárukou bezproblémové zakázky.
  
  • pochybeni_dle_uohs.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/29 21:14
  • autor: Tomáš Ducháček