Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pochybeni_dle_uohs [2019/07/29 21:14]
Tomáš Ducháček [Jak své hodnocení zlepšit?]
pochybeni_dle_uohs [2020/01/19 15:07] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 28: Řádek 28:
 Ukazatel pro jednotlivou zakázku nabývá hodnotu 1 v případě, kdy ÚOHS shledal závažné pochybení, a 0 v případě, kdy ÚOHS pochybení neshledal. Výpočet kritéria za všechny zakázky zadavatele poté vypadá následovně:​ Ukazatel pro jednotlivou zakázku nabývá hodnotu 1 v případě, kdy ÚOHS shledal závažné pochybení, a 0 v případě, kdy ÚOHS pochybení neshledal. Výpočet kritéria za všechny zakázky zadavatele poté vypadá následovně:​
  
-$$z_7 = 1 - \Bigg(\frac{počet\:​závažných\:​pochybení}{počet\:​zakázek\:​zadavatele}\Bigg)^{1/4}$$+$$z_7 = 1 - \Bigg(\frac{4 \times ​počet\:​závažných\:​pochybení}{počet\:​zakázek\:​zadavatele}\Bigg)$$
  
 Počet závažných pochybení je počet případů, kdy ÚOHS shledal závažné pochybení při zadávání zakázky časově spadající do námi zkoumaného období. Počet zakázek zadavatele odpovídá celkovému počtu zakázek, k nimž zadavatel uveřejnil ve Věstníku příslušný formulář. Přidání odmocniny do vzorce pak zvyšuje efekt úspěšných stížností na ukazatel. Počet závažných pochybení je počet případů, kdy ÚOHS shledal závažné pochybení při zadávání zakázky časově spadající do námi zkoumaného období. Počet zakázek zadavatele odpovídá celkovému počtu zakázek, k nimž zadavatel uveřejnil ve Věstníku příslušný formulář. Přidání odmocniny do vzorce pak zvyšuje efekt úspěšných stížností na ukazatel.
  • pochybeni_dle_uohs.1564427688.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/07/29 21:14
  • autor: Tomáš Ducháček