Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2016/09/05 20:24]
Jiří Skuhrovec [Jak hodnotíme?]
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2018/06/12 09:11] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 19: Řádek 19:
  
  
-Kde //​ovlivnitelné náklady činnosti// značí součet vybraných nákladových položek (spotřeba energie a materiálu, opravy a udržování,​ ostatní služby a další - položky A.I.1-A.I.12; A.I.22-A.I.26; A.I.35, A.I.36) získaných z výkazu zisku a ztrát dané instituce, spolu s výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv (položka B.I.) z přehledu o peněžních tocích. Oba výkazy jsou dostupné na stránkách [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].+Kde //​ovlivnitelné náklady činnosti// značí součet vybraných nákladových položek (spotřeba energie a materiálu, opravy a udržování,​ ostatní služby a další - položky A.I.1-A.I.12;​ A.I.35, A.I.36) získaných z výkazu zisku a ztrát dané instituce, spolu s výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv (položka B.I.) z přehledu o peněžních tocích. Oba výkazy jsou dostupné na stránkách [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].
 V případě institucí nefigurujících v monitoru státní pokladny je jako //​ovlivnitelné náklady činnosti// použit objem výdajů instituce získaných např. z výkazu zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných analytických účtů). ​  V případě institucí nefigurujících v monitoru státní pokladny je jako //​ovlivnitelné náklady činnosti// použit objem výdajů instituce získaných např. z výkazu zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných analytických účtů). ​
 Např. z účetního výkazu dle CAS jsou soutěžitelnými výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).  Např. z účetního výkazu dle CAS jsou soutěžitelnými výdaji: Spotřeba materiálu (501), Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).
 
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.txt · Poslední úprava: 2018/06/12 09:11 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0