Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/07/30 08:29]
Tomáš Ducháček [Co hodnotíme?]
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/07/30 08:30] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Co hodnotíme?]
Řádek 3: Řádek 3:
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
-Ukazatel sleduje, jak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​+Ukazatel ​**Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech** ​sleduje, jak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​
  
-Ukazatel ​**Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech** ​porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].+Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].
  
  
  • podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/30 08:30
  • autor: Tomáš Ducháček