Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
popis_dat [2014/08/13 13:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
popis_dat [2019/07/25 14:04] (aktuální)
Tomáš Ducháček
Řádek 3: Řádek 3:
 Data o veřejných zakázkách získáváme pomocí webových crawlerů ze systému [[http://​www.isvzus.cz|ISVZ]]. Tato data rozšiřujeme o několik dalších databází. Celkem tak zIndex vychází z údajů o cca 40.000 veřejných zakázkách,​ všech které byly v ISVZ zveřejněny od roku 2006. Jelikož zveřejňování zakázek do systému je povinné pro všechny zakázky nad malý rozsah (tj. nad 6 mil. kč pro stavební a nad 2 mil. kč pro všechny ostatní), pokrývají data dobře značnou část všech veřejných zakázek v ČR. Data o veřejných zakázkách získáváme pomocí webových crawlerů ze systému [[http://​www.isvzus.cz|ISVZ]]. Tato data rozšiřujeme o několik dalších databází. Celkem tak zIndex vychází z údajů o cca 40.000 veřejných zakázkách,​ všech které byly v ISVZ zveřejněny od roku 2006. Jelikož zveřejňování zakázek do systému je povinné pro všechny zakázky nad malý rozsah (tj. nad 6 mil. kč pro stavební a nad 2 mil. kč pro všechny ostatní), pokrývají data dobře značnou část všech veřejných zakázek v ČR.
  
-Data z ISVZ byla dále intenzivně čištěna (dohledávány chyby, typicky zanesené samotnými zadavateli) a kombinována s údaji z jiných veřejně dostupných rejstříků. O další podstatné rozšíření se postarala společnost [[http://​www.creditbureau.cz/​|Czech Credit Bureau]] která kromě expertních konzultací poskytla část dat o firmách a státních institucích,​ v jejichž sběru je v ČR špičkou.+Data z ISVZ byla dále intenzivně čištěna (dohledávány chyby, typicky zanesené samotnými zadavateli) a kombinována s údaji z jiných veřejně dostupných rejstříků. O další podstatné rozšíření se postarala společnost [[http://​www.creditbureau.cz/​|Czech Credit Bureau]]která kromě expertních konzultací poskytla část dat o firmách a státních institucích,​ v jejichž sběru je v ČR špičkou.
  • popis_dat.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/25 14:04
  • autor: Tomáš Ducháček