Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
porovnatelnost [2014/08/13 13:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
porovnatelnost [2019/07/24 16:30] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Porovnatelnost jednotlivých zakázek]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Porovnatelnost Zadavatelů VZ ====== ====== Porovnatelnost Zadavatelů VZ ======
-Autoři zIndexu jsou si plně vědomi jeho omezené vypovídací schopnosti. Ani s nejlepším statistickým indikátorem nelze vzájemně porovnávat obec Jevíčko s Ministerstvem vnitra. Proto je nutné mít při každém jeho použití na paměti následující poučku: ​+Autoři zIndexu jsou si plně vědomi jeho omezené vypovídací schopnosti. Ani s nejlepším statistickým indikátorem nelze vzájemně porovnávat ​např. ​obec Jevíčko s Ministerstvem vnitra. Proto je nutné mít při každém jeho použití na paměti následující poučku: ​
  
 > //S pomocí zIndexu lze porovnávat pouze zadavatele s podobnou **strukturou** a **velikostí** rozpočtu.//​ > //S pomocí zIndexu lze porovnávat pouze zadavatele s podobnou **strukturou** a **velikostí** rozpočtu.//​
  
-Lze tedy mezi sebou porovnávat kraje, podobně velká města či úřady. Porovnání napříč těmito kategoriemi je však zavádějící a není smyslem indexu. Toto významné omezení jeho použitelnosti je nutné k tomu aby byl index vůbec konstruovatelný,​ a fakticky odráží řadu kritik ​vztahujícím ​se k indexu jako takovémunebo jeho jednotlivým komponentám.+Lze tedy mezi sebou porovnávat kraje, podobně velká města či úřady. Porovnání napříč těmito kategoriemi je však zavádějící a není smyslem indexu. Toto významné omezení jeho použitelnosti je nutné k tomuaby byl zIndex ​vůbec konstruovatelný,​ a fakticky odráží řadu kritik ​vztahujících ​se k indexu jako takovému nebo jeho jednotlivým komponentám.
  
  
  
 ===== Porovnatelnost jednotlivých zakázek ===== ===== Porovnatelnost jednotlivých zakázek =====
-Ještě silněji vyvstávají problémy porovnatelnosti při výpočtu komponent indexu, ​zabývajících ​se jednotlivými zakázkami. ​Jiných [[uspory|úspor]] lze dosáhnout při nákupu právních služeb, jiných u výpočetní techniky. Podobně ​[[počet nabídek]] při poptávce po službách mobilních operátorů při nejlepší vůli nemůže konkurovat počtům nabídek pro dodávku kancelářského nábytku.+Ještě silněji vyvstávají problémy porovnatelnosti při výpočtu ​takových ​komponent indexu, ​které ​se zabývají ​jednotlivými zakázkami. ​Například ​[[počet nabídek]] při poptávce po službách mobilních operátorů při nejlepší vůli nemůže konkurovat počtům nabídek pro dodávku kancelářského nábytku.
  
-Analogické argumenty úspěšně zpochybňují smysl řady komponent na úrovni jednotlivých zakázek. Při agregaci takových komponent do celkového indexu hodnotícího //​zadavatele//​ se však problém do značné míry ztrácí. Když předpokládáme podobnou strukturu rozpočtu, myslíme tím především že zadavatelé poptávají zboží a služby v přibližně stejných proporcích na stejných trzích. Je-li tomu tak, potom na takových trzích získají všichni podobná hodnocenía bude to //​relativní//​ úspěšnost každého zadavatele (v postupu ve shodě s dobrou praxí) na každém z těchto trhů, která určí jeho celkovou úspěšnost.  ​+Analogické argumenty úspěšně zpochybňují smysl řady komponent na úrovni jednotlivých zakázek. Při agregaci takových komponent do celkového indexu hodnotícího //​zadavatele//​ se však problém do značné míry ztrácí. Když předpokládáme podobnou strukturu rozpočtu, myslíme tím předevšímže zadavatelé poptávají zboží a služby v přibližně stejných proporcích na stejných trzích. Je-li tomu tak, potom na takových trzích získají všichni podobná hodnocení a bude to pak //​relativní//​ úspěšnost každého zadavatele (v postupu ve shodě s dobrou praxí) na každém z těchto trhů, která určí jeho celkovou úspěšnost.  ​
  
-//​**Příklad:​** Z dlouhodobého pohledu dvě stejně velká města typicky poptávají podobné objemy mobilních služeb, kancelářského nábytku, informačních technologií atd. Taková města jsou s pomocí ​tIndexu ​dobře porovnatelná. S prohlubujícími se odlišnostmi ve velikosti a struktuře výdajů vypovídací schopnost indexu klesá.//+//​**Příklad:​** Z dlouhodobého pohledu dvě stejně velká města typicky poptávají podobné objemy mobilních služeb, kancelářského nábytku, informačních technologií atd. Taková města jsou s pomocí ​zIndexu ​dobře porovnatelná. S prohlubujícími se odlišnostmi ve velikosti a struktuře výdajů vypovídací schopnost indexu klesá.//
  
 ===== Porovnávání odlišných institucí ===== ===== Porovnávání odlišných institucí =====
Řádek 20: Řádek 20:
 ===== Jedinečné instituce ===== ===== Jedinečné instituce =====
  
-Přirozeně existuje řada institucí které jsou svou povahou jedinečné (Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad), a mohou se **strukturou** výdajů významně lišit od všech ostatních institucí. Pak je odchylka v indexu od institucí se srovnatelně velkým rozpočtem zcela přípustná. I v takovém případě je však legitimní se ptát, po //​příčinách//​ odchylky tj. z jakého důvodu se výdaje dané instituce jeví méně transparentní a proč daná instituce nemůže postupovat dle dobré praxe porovnatelně s ostatními.+Přirozeně existuje řada institucíkteré jsou svou povahou jedinečné (Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad), a mohou se **strukturou** výdajů významně lišit od všech ostatních institucí. Pak je odchylka v indexu od institucí se srovnatelně velkým rozpočtem zcela přípustná. I v takovém případě je však legitimní se ptát, po //​příčinách//​ odchylkytj. z jakého důvodu se výdaje dané instituce jeví méně transparentní a proč daná instituce nemůže postupovat dle dobré praxe porovnatelně s ostatními.
  
  
  • porovnatelnost.1407928516.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • autor: 127.0.0.1