Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
poruseni_elementarnich_pravidel_transparence [2011/01/21 08:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
poruseni_elementarnich_pravidel_transparence [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 38: Řádek 38:
   - Základním principem, kterým se zadávání veřejných zakázek řídí, je transparence. Z tohoto důvodu je neuveřejnění oznámení o zakázce naprosto zásadním selháním zadavatele. Oznámení o zakázce je z hlediska transparence nutné u nadlimitních a podlimitních zakázek zadávaných otevřeným řízením a soutěžním dialogem,​užším řízením a jednacím řízení s uveřejněním. Oznámení o zakázce z hlediska transparence mají v ISVZUS uveřejňovat veřejní a dotovaní zadavatelé,​ sektorový zadavatelé mohou zadávat v užším řízení nadlimitní zakázky i prostřednictvím pravidelného předběžného oznámení (tzn. u užších řízení musí být buď oznámení o zakázce nebo pravidelné předběžné oznámení o zakázce). V případě jednacího řízení bez uveřejnění z povahy věci není třeba v ISVZUS oznámení o zakázce zveřejňovat. V případě tohoto kritéria vycházíme z předpokladu,​ že pro uchazeče o veřejné zakázky je nejjednodušší,​ když informace o všech veřejných zakázkách může najít na jednom místě (což v našem případě je ISVZUS) - protože je to pro něj nejméně nákladné a nejefektivnější (na rozdíl od prohledávání několika tisíc profilů zadavatelů). Pokud zadavatelé na centrálním místě (tj. v ISVZUS) nezveřejní oznámení o zakázce, snižuje tím značně možnost uchazečů se o zakázce včas dozvědět a ucházet se o ni. Proto je v rámci zIndex považováno nezveřejnění oznámení o zakázce jako porušení transparence s možnými zásadními dopady na průběh a výsledky soutěže o předmětnou veřejnou zakázku.   - Základním principem, kterým se zadávání veřejných zakázek řídí, je transparence. Z tohoto důvodu je neuveřejnění oznámení o zakázce naprosto zásadním selháním zadavatele. Oznámení o zakázce je z hlediska transparence nutné u nadlimitních a podlimitních zakázek zadávaných otevřeným řízením a soutěžním dialogem,​užším řízením a jednacím řízení s uveřejněním. Oznámení o zakázce z hlediska transparence mají v ISVZUS uveřejňovat veřejní a dotovaní zadavatelé,​ sektorový zadavatelé mohou zadávat v užším řízení nadlimitní zakázky i prostřednictvím pravidelného předběžného oznámení (tzn. u užších řízení musí být buď oznámení o zakázce nebo pravidelné předběžné oznámení o zakázce). V případě jednacího řízení bez uveřejnění z povahy věci není třeba v ISVZUS oznámení o zakázce zveřejňovat. V případě tohoto kritéria vycházíme z předpokladu,​ že pro uchazeče o veřejné zakázky je nejjednodušší,​ když informace o všech veřejných zakázkách může najít na jednom místě (což v našem případě je ISVZUS) - protože je to pro něj nejméně nákladné a nejefektivnější (na rozdíl od prohledávání několika tisíc profilů zadavatelů). Pokud zadavatelé na centrálním místě (tj. v ISVZUS) nezveřejní oznámení o zakázce, snižuje tím značně možnost uchazečů se o zakázce včas dozvědět a ucházet se o ni. Proto je v rámci zIndex považováno nezveřejnění oznámení o zakázce jako porušení transparence s možnými zásadními dopady na průběh a výsledky soutěže o předmětnou veřejnou zakázku.
  
-  - Významným prohřeškem proti transparenci zadávacího řízení (v této souvislosti zejména z hlediska veřejné kontroly) je i to, když zadavatel nezveřejní výši vítězné ceny, popřípadě ji zveřejní pouze ve formě hodinové sazby, nebo maximální a minimální ceny, což nevypovídá o tom, kolik peněz ve skutečnosti vítěz v rámci veřejné zakázky získal. Z tohoto pohledu se jako netransparentní jeví velká část rámcových smluv, u nichž často vítězná cena nebývá uvedena pro je +  - Významným prohřeškem proti transparenci zadávacího řízení (v této souvislosti zejména z hlediska veřejné kontroly) je i to, když zadavatel nezveřejní výši vítězné ceny, popřípadě ji zveřejní pouze ve formě hodinové sazby, nebo maximální a minimální ceny, což nevypovídá o tom, kolik peněz ve skutečnosti vítěz v rámci veřejné zakázky získal. Z tohoto pohledu se jako netransparentní jeví velká část rámcových smluv, u nichž často vítězná cena nebývá uvedena pro jednotlivé ​vítěze.
-dnotlivé ​vítěze.+
  
 ===== Výpočet ===== ===== Výpočet =====
  • poruseni_elementarnich_pravidel_transparence.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)