Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
poskytovani_informaci [2010/12/12 11:53]
petr doplnění klasifikace
poskytovani_informaci [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
 Poslali jsme email s dotazem na více než 3000 zadavatelů veřejných zakázek a tuto komponentu tvoříme na základě jejich odpovědi. Testovali jsme tak empiricky schopnost a ochotu poskytovat informace. Poslali jsme email s dotazem na více než 3000 zadavatelů veřejných zakázek a tuto komponentu tvoříme na základě jejich odpovědi. Testovali jsme tak empiricky schopnost a ochotu poskytovat informace.
  
-Tato komponenta identifikuje schopnost a ochotu dodavatele poskytovat informace o veřejných zakázkách. Ukazatel je založen na dotazování dodavatelů veřejných zakázek pomocí emailu. Emailovou zprávou jsme se dotazovali (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) na celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných dodavatelem v letech 2007, 2008 a 2009, tj. požadovali jsme tři souhrnné číselné údaje v českých korunách. Emaily ​byli zaslány na adresy uvedené u daného dodavatele v informačním systému veřejných zakázek isvz.cz (v případě více adres u daného dodavatele byla vybrána nejčastější adresa, v případě shody email uvedený u novějších zakázek). U této komponenty jsme se inspirovali akademickým výzkumem v oblasti rozvojové pomoci (Easterly, Pfutze, 2008).+Tato komponenta identifikuje schopnost a ochotu dodavatele poskytovat informace o veřejných zakázkách. Ukazatel je založen na dotazování dodavatelů veřejných zakázek pomocí emailu. Emailovou zprávou jsme se dotazovali (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) na celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných dodavatelem v letech 2007, 2008 a 2009. Emaily ​byly zaslány na adresy uvedené u daného dodavatele v informačním systému veřejných zakázek isvz.cz (v případě více adres u daného dodavatele byla vybrána nejčastější adresa, v případě shody email uvedený u novějších zakázek). U této komponenty jsme se inspirovali akademickým výzkumem v oblasti rozvojové pomoci (Easterly, Pfutze, 2008).
  
 Ochota a schopnost poskytovat informace by měla patřit k základním stavebním kamenům občanům zodpovědné veřejné správy. Tím, že jsme se zadavatelů dotázali na, dle našeho mínění, základní údaje o veřejných zakázkách,​ chceme empiricky odhadnout jejich vztah k poskytování informaci, který je jinak těžko pozorovatelný. Ochota a schopnost poskytovat informace by měla patřit k základním stavebním kamenům občanům zodpovědné veřejné správy. Tím, že jsme se zadavatelů dotázali na, dle našeho mínění, základní údaje o veřejných zakázkách,​ chceme empiricky odhadnout jejich vztah k poskytování informaci, který je jinak těžko pozorovatelný.
Řádek 63: Řádek 63:
     - zadavatel odpověděl,​ ale píše, že zaslal informace v příloze.     - zadavatel odpověděl,​ ale píše, že zaslal informace v příloze.
     - zadavatel požaduje další informace před tím, než informace poskytne.     - zadavatel požaduje další informace před tím, než informace poskytne.
-  - **Neautomatizovaná odpověď - 0.25**; jakákoliv odpověď, která neobsahuje žádné požadované informace ​+  - **Neautomatizovaná odpověď - 25**; jakákoliv odpověď, která neobsahuje žádné požadované informace ​
     - bezdůvodné odmítnutí poskytnutí informací     - bezdůvodné odmítnutí poskytnutí informací
     - slíbení poslání později bez pozdější reakce     - slíbení poslání později bez pozdější reakce
Řádek 69: Řádek 69:
   - **Žádná odpověď - 0**; žádná nebo automatizovaná odpověď.   - **Žádná odpověď - 0**; žádná nebo automatizovaná odpověď.
     - nedostali jsme žádnou odpověď na námi zaslaný email     - nedostali jsme žádnou odpověď na námi zaslaný email
-    - nemohli jsme zaslat email, protože u tohoto zadavatele nebyla u žádné zakázky zadána kontaktní emailová adresa+    - nemohli jsme zaslat email, protože u tohoto zadavatele nebyla ​u této konkrétní ani u žádné ​jiné zakázky zadána kontaktní emailová adresa
     - dostali jsme pouze robotem zaslanou, automatizovanou odpověď     - dostali jsme pouze robotem zaslanou, automatizovanou odpověď
  
  • poskytovani_informaci.1292151206.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:09
  • (upraveno mimo DokuWiki)