Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
poskytovani_informaci [2010/12/12 12:03]
petr
poskytovani_informaci [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
 Poslali jsme email s dotazem na více než 3000 zadavatelů veřejných zakázek a tuto komponentu tvoříme na základě jejich odpovědi. Testovali jsme tak empiricky schopnost a ochotu poskytovat informace. Poslali jsme email s dotazem na více než 3000 zadavatelů veřejných zakázek a tuto komponentu tvoříme na základě jejich odpovědi. Testovali jsme tak empiricky schopnost a ochotu poskytovat informace.
  
-Tato komponenta identifikuje schopnost a ochotu dodavatele poskytovat informace o veřejných zakázkách. Ukazatel je založen na dotazování dodavatelů veřejných zakázek pomocí emailu. Emailovou zprávou jsme se dotazovali (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) na celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných dodavatelem v letech 2007, 2008 a 2009, tj. požadovali jsme tři souhrnné číselné údaje v českých korunách. Emaily ​byli zaslány na adresy uvedené u daného dodavatele v informačním systému veřejných zakázek isvz.cz (v případě více adres u daného dodavatele byla vybrána nejčastější adresa, v případě shody email uvedený u novějších zakázek). U této komponenty jsme se inspirovali akademickým výzkumem v oblasti rozvojové pomoci (Easterly, Pfutze, 2008).+Tato komponenta identifikuje schopnost a ochotu dodavatele poskytovat informace o veřejných zakázkách. Ukazatel je založen na dotazování dodavatelů veřejných zakázek pomocí emailu. Emailovou zprávou jsme se dotazovali (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) na celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných dodavatelem v letech 2007, 2008 a 2009. Emaily ​byly zaslány na adresy uvedené u daného dodavatele v informačním systému veřejných zakázek isvz.cz (v případě více adres u daného dodavatele byla vybrána nejčastější adresa, v případě shody email uvedený u novějších zakázek). U této komponenty jsme se inspirovali akademickým výzkumem v oblasti rozvojové pomoci (Easterly, Pfutze, 2008).
  
 Ochota a schopnost poskytovat informace by měla patřit k základním stavebním kamenům občanům zodpovědné veřejné správy. Tím, že jsme se zadavatelů dotázali na, dle našeho mínění, základní údaje o veřejných zakázkách,​ chceme empiricky odhadnout jejich vztah k poskytování informaci, který je jinak těžko pozorovatelný. Ochota a schopnost poskytovat informace by měla patřit k základním stavebním kamenům občanům zodpovědné veřejné správy. Tím, že jsme se zadavatelů dotázali na, dle našeho mínění, základní údaje o veřejných zakázkách,​ chceme empiricky odhadnout jejich vztah k poskytování informaci, který je jinak těžko pozorovatelný.
  • poskytovani_informaci.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)