Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
poskytovani_informaci_na_vyzadani [2016/01/18 08:21]
Jiří Skuhrovec
poskytovani_informaci_na_vyzadani [2016/09/05 20:54] (aktuální)
Jiří Skuhrovec [Jak hodnotíme?]
Řádek 59: Řádek 59:
 Klasifikace odpovědí (s příklady typických odpovědí):​ Klasifikace odpovědí (s příklady typických odpovědí):​
  
-  * ** Úplné poskytnutí informací ​ 100**; úplná odpověď pokud jde o počet let a zahrnutí všech součástí zadavatele. Za dostačující považujeme odpověď s evidencí veřejných zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč (tj., sumy nad tuto částku).+  * ** Úplné poskytnutí informací ​ 100 **; úplná odpověď pokud jde o počet let a zahrnutí všech součástí zadavatele. Za dostačující považujeme odpověď s evidencí veřejných zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč (tj., sumy nad tuto částku).
     * Zadavatel zaslal tři čísla reprezentující celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2011, 2012 a 2013 a odpověď na otázky ohledně dynamického nákupního systému a elektronického tržiště.     * Zadavatel zaslal tři čísla reprezentující celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2011, 2012 a 2013 a odpověď na otázky ohledně dynamického nákupního systému a elektronického tržiště.
  
-  * ** Poskytnutí částí informací - 75**; zadavatel zaslal objemy veřejných zakázek malého rozsahu, ale ne za všechny roky či části zadavatele.+  * ** Poskytnutí částí informací - 75 %**; zadavatel zaslal objemy veřejných zakázek malého rozsahu, ale ne za všechny roky či části zadavatele.
     * Zadavatel odpověděl,​ že využívá elektronické tržiště, ale neuvedl objem peněz, které na tržišti utratil.     * Zadavatel odpověděl,​ že využívá elektronické tržiště, ale neuvedl objem peněz, které na tržišti utratil.
     * V zadavatelově odpovědi chybí informace za určité roky.     * V zadavatelově odpovědi chybí informace za určité roky.
     * Zadavatel píše, že zaslané informace jsou neúplné, například kvůli nezačlenění všech součástí zadavatele.     * Zadavatel píše, že zaslané informace jsou neúplné, například kvůli nezačlenění všech součástí zadavatele.
  
-  * ** Podmíněné poskytnutí informací - 50**; zadavatel odpověděl a je ochoten poskytnout informace, ale nezaslal je.+  * ** Podmíněné poskytnutí informací - 50 **; zadavatel odpověděl a je ochoten poskytnout informace, ale nezaslal je.
     * Zadavatel vyžaduje zaplacení určitého poplatku za vyhledání nebo zaslání informací.     * Zadavatel vyžaduje zaplacení určitého poplatku za vyhledání nebo zaslání informací.
     * Zadavatel požaduje další informace před tím, než informace poskytne. To nezahrnuje relevantní upřesňující dotazy, které byly zodpovídány.     * Zadavatel požaduje další informace před tím, než informace poskytne. To nezahrnuje relevantní upřesňující dotazy, které byly zodpovídány.
  
-  * ** Neposkytnutí informací - 25**; jakákoliv odpověď, která neobsahuje žádné požadované informace.+  * ** Neposkytnutí informací - 25 **; jakákoliv odpověď, která neobsahuje žádné požadované informace.
     * Odmítnutí poskytnutí informací.     * Odmítnutí poskytnutí informací.
     * Slíbení poslání bez pozdější reakce.     * Slíbení poslání bez pozdější reakce.
     * Zadavatel nemá informace k dispozici, a proto je nemůže poskytnout.     * Zadavatel nemá informace k dispozici, a proto je nemůže poskytnout.
  
-  * **Žádná odpověď - 0**; žádná nebo automatizovaná odpověď.+  * **Žádná odpověď - 0 **; žádná nebo automatizovaná odpověď.
     * Nedostali jsme žádnou odpověď na námi zaslaný email.     * Nedostali jsme žádnou odpověď na námi zaslaný email.
     * Dostali jsme pouze automatizovanou odpověď.     * Dostali jsme pouze automatizovanou odpověď.
  • poskytovani_informaci_na_vyzadani.txt
  • Poslední úprava: 2016/09/05 20:54
  • autor: Jiří Skuhrovec